Nem védi a gyereket, hanem nagyobb veszélynek teszi ki őket – A Eurochild állásfoglalása a magyar jogszabály-módosításról

Hintalovon

2021.06.27.

Európa legnagyobb nemzetközi gyermekjogi szervezete, a Eurochild állásfoglalást adott ki a magyar törvénymódosításról. A szervezet mély aggodalmát fejezte ki a jogszabállyal kapcsolatban, közleménye alapján elítéli ezt a törvényt, mivel a gyermekvédelmet ürügyként felhasználva korlátozza a gyermekek jogait.

Felhívják a figyelmet, hogy a kormányok nem válogathatnak a gyermekek számára biztosított jogok között. A gyermekek védelmét nem szabad ürügyként felhasználni a gyermekek megkülönböztetésére, megbélyegzésére vagy az emberi jogokhoz való hozzáférésük korlátozására. A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény által minden gyermek számára biztosított valamennyi jog egyformán fontos, és azokat holisztikus módon kell végrehajtani.

A  nemzetközi szervezet szolidaritását fejezte ki magyar tagjaikkal és a magyarországi gyermekekkel, és felszólította az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy Magyarország megfeleljen a gyermekek jogainak védelmére, valamint az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma értékeinek előmozdítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásoknak. A Eurochild a gyerekekért dolgozó európai szervezetek és egyéni szakértők hálózata. 35 országból 191 tagot tömörít, melynek a Hintalovon Alapítvány 2019 óta tagja. 

A közlemény fordítását teljes terjedelmében közöljük. 

Eurochild Állásfoglalás, 2021. június 25.

Az új magyar jogszabály nemcsak nem védi a gyerekeket, hanem még nagyobb veszélynek teszi ki őket

A páneurópai Eurochild gyermekjogi-és gyermekjóléti hálózat mély aggodalmát fejezi ki a magyar parlament által, különböző törvényekhez elfogadott azon törvénymódosításokkal kapcsolatban, amelyek ellentétesek az LMBTQI+ személyek és a gyermekek jogaival. Csatlakozunk ahhoz a nemzetközi közösséghez, amely elítéli ezt a törvényt, amely a gyermekvédelmet ürügyként felhasználva korlátozza a gyermekek jogait.

A Gyermekvédelmi törvény, a Családvédelmi törvény, a Gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, a Médiatörvény és a Közoktatásról szóló törvény módosításának elfogadásával (innentől: “LMBTQI+-ellenes törvény”), a különböző nemi identitások és szexuális orientáció bármilyen ábrázolása vagy megvitatása akár az iskolákban, akár a televízióban vagy hirdetések által jogellenessé válik Magyarországon.  Ez egyértelműen sérti a gyermekeknek, az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (UNCRC) által rögzített jogait, amely egyezményhez Magyarország 1991-ben, az elsők között csatlakozott.

A gyermekeknek joguk van az egészséges fejlődéshez, a szabad véleménynyilvánításhoz, az önazonossághoz, a befogadó oktatáshoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Az újonnan elfogadott jogszabály megsérti mindezeket a jogokat, és azzal a kockázattal jár, hogy éppen azoknak a gyermekeknek árt, akiket védeni akar. Emellett hozzájárul egy félelemmel teli légkörhöz, és aggodalomra ad okot az összes gyermek és a társadalom jóllétét illetően.

A Eurochild magyarországi tagjai a magyar Gyermekjogi Civil Koalíció által vezetett nyilatkozatban adtak hangot aggodalmaiknak. Szolidárisak vagyunk magyar tagjainkkal és a magyarországi gyermekekkel.

Küzd-e a törvény a gyermekbántalmazás ellen?

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye szerint a gyermekeknek és fiataloknak joguk van átfogó, pontos, tudományosan megalapozott és kulturálisan érzékeny szexuális egészségnevelésben részesülni. Ha ezt a törvényt végrehajtják, a gyermekek nem jutnának hozzá a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos információkhoz, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a szexuális visszaélések megelőzésében és a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos tudatosság növelésében.

A szigorúbb büntetések és a pedofil bűnözőknek a gyermekekkel kapcsolatba kerülő bizonyos foglalkozásoktól való végleges eltiltása a gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem részét képezi. Helytelen és veszélyes azonban ezeket az intézkedéseket olyan intézkedésekkel összevonni, amelyek korlátozzák a gyermekek szexuális egészségneveléshez való hozzáférését, ami valójában növeli a szexuális visszaélések kockázatát.

Ehelyett a gyermekek szexuális zaklatásának megelőzésének magában kell foglalnia a megelőző intézkedéseket és az áldozatok támogatását, a közvélemény megfelelőbb tájékoztatását és a társadalmi párbeszédet, valamint a bizonyítékokon alapuló információkhoz való szabad hozzáférést. A LMBTQI+-ellenes jogszabályok ehelyett akadályozzák a gyermekek információhoz való hozzáférését, és potenciálisan veszélybe sodorják őket.

Fokozza a diszkriminációt és a megbélyegzést

A jogszabályban bejelentett intézkedések ellentétesek az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós értékeivel. Megbélyegzik az LMBTQI+ személyeket, és azzal a kockázattal járnak, hogy fokozzák az LMBTQI+ gyermekekkel szembeni megkülönböztetést, zaklatást és erőszakot. A gyerekekkel végzett kutatásaink azt mutatják, hogy az LMBTQI+ gyerekek már most is eltérő bánásmódban részesülnek. A “Mi Európánk, jogaink, jövőnk” című kiadványban közzétett, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégiáról 10 000 gyermekkel folytatott konzultáció eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezett LMBTQI+ gyermekek több mint fele tapasztalt már valamilyen megkülönböztetést.

Mint minden más gyermeknek, nekik is biztosítani kell az igényeiknek megfelelő, átfogó szexuális nevelést. Ezért a szexuális egészségnevelésnek olyan információkat kell tartalmaznia, amelyek relevánsak számukra, tudományosan megalapozottak és életkoruknak megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy segíteni kell a gyermekeket a szexuális irányultság és a nemi identitás megértésében, és el kell oszlatni az LMBTQI+ személyekkel kapcsolatos általános mítoszokat és sztereotípiákat.

Az átfogó szexuális és reproduktív egészségneveléshez való hozzáférés a gyermekek joga, és mindenki számára előnyös. Hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok olyan ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel és értékekkel rendelkezzenek, amelyek képessé teszik őket egészségük, jólétük és méltóságuk megélésére, valamint tiszteletteljes és pozitív társadalmi és szexuális kapcsolatok kialakítására. Az ilyen információkhoz való hozzáférés korlátozása nem szolgálja sem a gyermekek, sem a társadalom érdekeit.

A gyermekek védelmét nem szabad ürügyként felhasználni a gyermekek megkülönböztetésére, megbélyegzésére vagy az emberi jogokhoz való hozzáférésük korlátozására. A kormányok nem válogathatnak a gyermekek számára biztosított jogok között. A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény által minden gyermek számára biztosított valamennyi jog egyformán fontos, és azokat holisztikus módon kell végrehajtani.

Felszólítjuk az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy Magyarország megfeleljen a gyermekek jogainak védelmére, valamint az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma értékeinek előmozdítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásoknak.

Az eredeti állásfoglalás itt megtekinthető

MELLÉKLET

Az átfogó szexuális neveléshez való jog számos védett jogból ered. A jogszabály módosításai sértik az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének (UNCRC) alábbi cikkeit:

  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 2. cikke kötelezi a részes államokat annak biztosítására, hogy minden gyermek különféle alapon történő diszkrimináció nélkül élvezhesse az ENSZ gyermekjogi egyezményében megfogalmazott jogokat. Ez a megkülönböztetés közvetlen és közvetett formáit egyaránt magában foglalja. Bár a 2. cikk kifejezetten nem rögzíti, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága az “egyéb státusz” kifejezést úgy értelmezte, hogy az magában foglalja a szexuális irányultságot és a nemi identitást (Sandberg, 2015). A Bizottság kifejezetten elismerte a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű, valamint az interszexuális gyermekeket (ENSZ Gyermekjogi Bizottsága, 20. általános megjegyzés a gyermekjogok serdülőkorban történő érvényesüléséről).
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 3. cikke kötelezi a részes államokat annak biztosítására, hogy a gyermekekre irányuló valamennyi intézkedésnek a gyermek mindenek felett álló érdekén kell alapulnia. Ha a szexuális nevelést el akarják fogadni és sikeresen végre akarják hajtani, akkor annak figyelembe kell vennie a közösségek és a szülők kulturális és vallási hátterét. Ezért az iskolákat támogatni kell abban, hogy együttműködjenek velük, és figyelembe vegyék nézeteiket, amennyiben azok nem mondanak ellent a szexuális nevelés céljainak, a gyermek mindenek felett álló érdekének.
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 13. cikke kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz és ahhoz, hogy érzéseiket és nézeteiket bármilyen eszközzel és bárhol kinyilvánítsák, kivéve, ha ez sérti mások jogait.
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 17. cikke kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a gyermekek megfelelő tájékoztatását.
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 19. cikke kötelezi az államokat, hogy megvédjék a gyermekeket a bántalmazás és az elhanyagolás minden formájától, és többek között megelőző programokat indítsanak. A gyermekek szexuális felvilágosítása hozzájárul a visszaélések megelőzéséhez. 
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 24. cikke kötelezi az államokat annak biztosítására, hogy a gyermekek a lehető legmagasabb szintű mentális és fizikai egészséget élvezzék.
  • Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 28. és 29. cikke kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a gyermekek számára a minőségi és inkluzív oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, beleértve a gyermek személyiségének és tehetségének fejlesztését, az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását.

Magyar civil szervezetek nyilatkozatai:

A Gyermekjogi Civil Koalíció állásfoglalása

Hintalovon Alapítvány állásfoglalása

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Tüntetni készül a gyereked?

A gyerekeknek is joga van tüntetésen kifejezni a véleményét. 15 pontban összegyűjtöttük, diákként mit kell tudnia a tüntetésekről.

Mi az a grooming és hogyan ismerheted fel?

Plakátunkban összefoglaltuk neked a grooming jeleit és találhatsz pár hasznos tanácsot is, hogy hogyan lehetsz az online térben biztonságban. Válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le erről szóló kiadványunkat!

Online biztonság az otthontanulásban

Hogyan lehet a diák, a tanár és a szülők online biztonságát az iskolai távoktatás idején is megtartani? Online biztonság, digitális oktatás lehetőségei, olvass bele!

Cikkajánló

×
×

Cart