Közösségi gyermekvédelem

A gyerekek erőszakkal szembeni védelme azon is múlik, hogy mennyire biztonságos és védelmező az a közösség, ahol felnőnek. 2021-ben regionális kutatást indítottunk a bántalmazásról, hogy a felnőtt társadalom, a gyerekek és egy kiválasztott helyi közösség véleményének megismerésével megerősítsük a közösségek védelmet nyújtó erejét. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a Magyarországon, Szlovákiában, Moldovában és Romániában zajló felmérés alapján cselekvési tervet dolgoz ki. 

Minden gyereket megillet az erőszakkal szembeni védelem, 2020-ban mégis több mint 100 ezer gyerek veszélyeztetett volt erőszak vagy elhanyagolás miatt Magyarországon. Az erőszak különböző közösségi szinteken jelenik meg, például a családokban vagy az intézményekben. Sokféle arca van, de gyakran még felismerni is nehéz, hiszen a körülöttünk lévők tolerálják, vagy akár maguk is erőszakkal élnek a gyerekekkel szemben. Az erőszakmentes gyermekkor azon is múlik, hogy mennyire biztonságos az a közösség, ahol a gyerekek felnőnek. De hogyan lehet felismerni a gyerekekkel szembeni erőszakot? Mit kell tenni, ha bántalmazásról szerzünk tudomást? Hogyan előzhető meg, hogy egy gyerek áldozattá váljon?

A gyerekek védelme érdekében nagyon fontos, hogy a helyi közösségek válaszokat kaphassanak ezekre a kérdésekre. Azért, hogy az Alapítvány a leghatékonyabb módon segíthessen, átfogó nemzetközi kutatást indított. A kutatás több kérdésre keres választ: itthon és a környező országokban milyen információi vannak a gyerekeknek és a felnőtteknek a bántalmazásról? Véleményük szerint mi számít erőszaknak? Honnan jutnak ezzel kapcsolatos információhoz? Tudják-e, kihez fordulhatnak? Tudják-e, mikor és hová kell jelezni, ha bántalmazást tapasztalnak? Kit tartanak felelősnek abban, hogy ezeket kezelje?

A kutatásban Magyarországon kívül további négy ország: Albánia, Moldova, Románia és Szlovákia nonprofit szervezetei vesznek részt*. Az átfogó kutatás három részből áll: egy felnőtteknek szóló online kérdőívből, egy gyerekeknek szóló háromrészes online kérdőívből és egy helyi közösség fókuszcsoportos vizsgálatából.

Egy pofon még nem a világ? – Kérdőív felnőtteknek a gyerekekkel szembeni bántalmazásról

A kérdőív azt méri fel, hogy az emberek mit tekintenek bántalmazásnak, kiket tartanak felelősnek annak kezelésében, és tudják-e, hová kell fordulni erőszak esetén. Az adatfelvétel 2021. március 10. és május 15. között zajlott.

Te hogy látod?  – Kérdőív gyerekeknek a bántalmazásról

A felmérés három kérdőívből áll: az elsőben és a másodikban olyan bántalmazási  helyzetekkel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket, amelyek akár a hétköznapokban is megtörténhetnek a gyerekekkel. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tesznek, vagy mit tennének, ha ez velük fordulna elő, illetve, hogy mesélnének-e valakinek a történtekről. A harmadik kérdőívben pedig arról kérdezzük őket, hogy mennyire számíthatnak a családjuk, a barátaik és más személyek támogatására, kik vannak körülöttük. A kutatás megtervezésében Gyermekjogi követeink is aktív szerepet vállaltak, az adatgyűjtés 2021. május 15. és június 30. között zajlott. 

A bántalmazás megelőzése egy helyi közösségben – Fókuszcsoportos kutatás szülőkkel és szakemberekkel

A kutatás 3. része egy kiválasztott helyi közösség vizsgálata, amelynek a fókuszában a közösség megismerése, a gyerekeket érintő helyi problémák és a helyi jó gyakorlatok állnak. A kutatás során a közösségen belül több fókuszcsoportos beszélgetésre kerül sor szülők és szakemberek bevonásával. A fókuszcsoportok megtartására 2021 májusában és júniusában került sor. Az eredmények alapján cselekvési tervet dolgozunk ki a közösségek megerősítéséért.  A kutatás eredményeit a Hintalovon weboldalán tesszük közzé 2021 végén. 

*A kutatásban részt vevő szervezetek: