Mandiner, Pesti Srácok, Origo, Magyar Nemzet, Vasárnap.hu: minden helyreigazítási pert jogerősen megnyert a hamis hírekkel szemben a Hintalovon Alapítvány

Hintalovon

2022.01.10.

2020 októberében egymás után jelentek meg valótlan híresztelések a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványról, miszerint gyerekvédelmi tevékenységbe bújtatott LMBTQ- propagandát végzünk óvodákban. A hazug állításokkal szemben a valóság az, hogy a gyermekvédelemben dolgozóknak és a 3. kerületi óvodákban dolgozó óvodapedagógusoknak szerveztünk átfogó képzést a gyermekvédelemről, a gyermekvédelmi irányelvek gyakorlati megvalósítási lehetőségeiről az Óbudai Önkormányzat felkérésére  egy konkrét szexuális visszaélési eset, egy óvodás gyerek bántalmazása kapcsán elindult folyamat részeként.

A hamis hírek terjesztésével kapcsolatban sajtóhelyreigazítási-pert indítottunk a pestisracok.hu, a Magyar Nemzet.hu, a mandiner.hu, a vasarnap.hu és az origo.hu  oldalak ellen. A pereket mind jogerősen megnyertük, és a médiumokat arra kötelezte a bíróság, hogy a valótlan állítások helyreigazítását közzétegyék a felületeiken, ennek az origo.hu a mai napig nem tett eleget.

Mit állítottak a hamis híreket terjesztő hírportálok, és mi történt valójában?

ÁllításokA valóság
Megkerestük az Önkormányzatot  hogy óvodákban érzékenyítsünk LMBTQ témákbanNEM IGAZ
az Önkormányzat keresett meg minket egy gyereket érintő bűntény kapcsán, ahol egy óvónő bántalmazott gyerekeket, szexuális visszaélés történt.
LMBTQ-propagandán” dolgozunkNEM IGAZ
Nem tudjuk, mit jelent ez, de mi gyermekvédelmi irányelveken dolgozunk, a bántalmazások megelőzése érdekében.
Óvodásoknak tartunk érzékenyítő előadásokatNEM IGAZ 
a gyermekvédelmi szakembereknek és óvodapedagógusoknak szakmai képzést tartunk a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekvédelmi irányelvek működéséről. 
Az Alapítvány gyermekvédelmi programba bújtatja az “LMBTQ- programját” NEM IGAZ
nincs LMBTQ-programunk, és így nem is tudjuk bújtatni sehová.
Az Alapítvány a Háttér Társasággal és a Melegekért szervezettel vidéki iskolákban  terjeszkedikNEM IGAZ
Az Alapítvány nem terjeszkedik vidéki iskolákban sem egyedül sem a megnevezett két társasággal közösen  
Együtt dolgozunk Óbuda-Békásmegyer ÖnkormányzatávalIGAZ

Miről szól valójában az együttműködés?

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2020 szeptemberében azzal a céllal kereste meg Alapítványunkat, hogy szakmai támogatást nyújtson egy olyan komplex program kidolgozásában, amely a gyermekekkel szembeni bántalmazásesetek megelőzését és hatékony kezelését szolgálja. A megkeresés közvetlen előzménye egy szexuális visszaélés bűncselekmény volt, amelyben 2015 és 2016 között a kerület egyik óvodájába járó gyermekek is érintettek voltak, és egy óvónő követte el. A konkrét eset kapcsán az önkormányzat belső vizsgálatot folytatott, és annak eredményeit látva döntött úgy, hogy a 2020-ban már elindult  gyermekvédelmi intézkedéseken kívül külső szakmai segítséget is bevon. 

A fentiek nyomán felkérte az Alapítvány Nemecsek-programját, hogy közösen dolgozzanak a gyerekvédelmi rendszer fejlesztésén. A Nemecsek-program a Hintalovon  Alapítvány gyermekvédelmi programja. A program az Európa Tanács ajánlása alapján készült, és a nemzetközileg elfogadott szakmai irányelvek és módszertan alapján kínál ingyenesen elérhető segítséget bármely gyerekekkel foglalkozó szervezet szakemberei számára  ahhoz, hogy el tudják készíteni a saját gyermekvédelmi irányelvüket, és azt a mindennapokban alkalmazni is tudják a bántalmazásesetek megelőzésére és kezelésére.  A gyermekvédelmi program részletei és alapdokumentumai, annak oktatási anyagaival együtt nyilvánosak és elérhetőek az Alapítvány honlapján.

 Az önkormányzat és a Hintalovon Alapítvány szakmai együttműködési programja elsőként a szóban forgó szexuális visszaélés krízishelyzetének támogatását, megoldását célozta meg, hogy a benne érintett gyerekek és szülők megkaphassák a megfelelő szakmai segítséget. A hosszú távú megoldás érdekében arról született döntés, hogy a megelőzéshez szükség lesz egy átvilágításra, így egy közös auditálásra, hogy felmérjék, milyen területeken szükséges beavatkozni a jelenlegi gyermekvédelmi rendszerbe annak érdekében, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Az auditálást követően közép- és hosszútávú intézkedéscsomagot állítottak össze az ehhez kapcsolódó szakmai képzések helyi rendszerének kiépítésével, amelyben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek és óvodapedagógusok vesznek részt.

Az ítéletek tartalma

A Fővárosi Törvényszék ítélete: 2021. január 7., Alperes: pestisracok.hu szerkesztősége

Felperes: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

„Köteles az alperes 5 napon belül a pestisracok.hu internetes sajtótermék címlapján 24 óráig, továbbá az alábbiakban megnevezett cikkben annak címe felett, a cikk elérhetőségének időpontjáig az alábbi helyreigazító közleményt közzétenni:

„A pestisracok.hu oldalon 2020. október 6-án megjelent »LMBTQ-propaganda az óbudai óvodákban« című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány bevonásával LMBTQ-propaganda valósul meg az óbudai óvodákban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány együttműködése az LMBTQ-orientáció témáját nem érinti.

Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy a Hintalovon Alapítvány jelenleg a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt a vidéki iskolákban terjeszkedik.”

Fővárosi Törvényszék ítélete: 2021.02.16. (elsőfok), 2021.10.07. (másodfok) , Alperes: Magyar Nemzet Online szerkesztősége

Felperes: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Elsőfok

„Kötelezi a bíróság az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 napon belül a magyarnemzet.hu internetes oldal címlapján 24 óráig, továbbá a cikk címe felett a cikk elérhetőségének időpontjáig tegye közzé az alábbi helyreigazító közleményt:

„Helyreigazítás:

A magyarnemzet.hu oldalon 2020. október 6-án megjelent »Melegpropaganda költözik az óbudai óvodákba« című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Alapítvány jelenleg a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt a vidéki iskolákban terjeszkedik.”

Másodfok: 

„A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit megváltoztatja. Az alperest az elsőfokú ítéletben meghatározott módon az alábbiak helyreigazítására is kötelezi:

„Valótlanul állítottuk, hogy Óbudán gyermekvédelmi programba bújtatták az LMBTQ-propagandát azáltal, hogy az óbudai önkormányzat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen valósítja meg az óbudai gyermekvédelmi programot.”

Fővárosi Törvényszék ítélete: 2020. 12. 16. (elsőfok), 2021. 07. 08. (másodfok) Alperes: mandiner.hu szerkesztősége 

Felperes: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Elsőfok

„Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 5 napon belül az általa szerkesztett mandiner.hu internetes sajtótermékben 24 órán keresztül önálló hírként a főoldalon megjelenített “Helyreigazítás a »Gyermekvédelmi programba bújtatták az LMBTQ-tevékenységet Óbudán« című cikk miatt” címről elérhetően, továbbá mindaddig, míg a cikk is elérhető, de legalább 30 napra a 2020. október 7. napján megjelent »Gyermekvédelmi programba bújtatták az LMBTQ-tevékenységet Óbudán« című cikk címe alatt, a szöveg felett tegye közzé a következő közleményt:

„Helyreigazítás:

A 2020. október 7. napján megjelent »Gyermekvédelmi programba bújtatták az LMBTQ- tevékenységet Óbudán« című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy azáltal, hogy az Óbudai Önkormányzat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen valósítja meg az óbudai gyermekvédelmi programot, gyermekvédelmi programba bújtatták az LMBTQ- propagandát Óbudán.”

Másodfok

„A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.”

Fővárosi Törvényszék ítélete: 2020. 12. 15. Alperes: vasárnap.hu szerkesztősége 

Felperes: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

„A bíróság kötelezi az alperest, hogy 5 napon belül a vasarnap.hu 2020. október 7-i számában »Melegpropaganda költözik az óbudai óvodákba« címmel megjelent cikk miatt a portálon 24 órán keresztül önálló hírként az eredeti cikket linkkel elérhetővé téve a főoldalon „Helyreigazítás a »Melegpropaganda költözik az óbudai óvodákba« címmel megjelent cikk miatt” szövegezéssel, majd elérhetőségi helyén a cím alatt és a lead felett míg a cikk elérhető, de minimum 30 napig az eredeti cikk megjelenésével azonos méretű szövegben adja ki az alábbi közleményt:

„Helyreigazítás:

Lapunk 2020. október 7-i számában »Melegpropaganda költözik az óbudai óvodákba« címmel megjelent cikkében valótlanul híreszteltük, hogy melegpropaganda indul az óbudai óvodákban, és hogy gyermekvédelmi programba bújtatott LMBTQ-lobbitevékenység veszi kezdetét. Valótlanul híreszteltük, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány által üzemeltetett a www.yelon.hu oldal többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben. Valótlanul híreszteltük, hogy a Hintalovon Alapítvány jelenleg a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt a vidéki iskolákban terjeszkedik. A valóság ezzel szemben az, hogy egy gyermekvédelmi szakmai program indul Óbudán, ami a teljes gyermekvédelmi rendszert érinti. Az érintett szakmai szervezet, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány nem LMBTQ-szervezet, és nem folytat lobbitevékenységet, hanem segítő és támogató szolgáltatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak, elsősorban gyermekbántalmazás kérdéseiben.”

Fővárosi Törvényszék ítélete: 2021. 02. 19. (elsőfok),  2021. 10. 07. (másodfok) Alperes: origo.hu szerkesztősége 

Felperes: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Elsőfok: „A törvényszék kötelezi az alperest, hogy az általa szerkesztett www.origo.hu internetes portálon 2020. október 7. napján »Óbudán már az óvódákban érzékenyít egy LMBTQ-szervezet« címmel megjelent és a https://www.origo.hu/itthon/20201007-obudan-mar-azovodakban-erzekenyit-egy-lmbtq-szervezet.html linken elérhető cikkhez kapcsolódóan – a sérelmezett médiatartalomhoz hasonló módon és terjedelemben, közvetett és/vagy közvetlen kommentár nélkül – tegye közzé a cím alatt, a lead felett legalább 30 napig, illetve amíg az eredeti kifogásolt cikk elérhető és a www.origo.hu kezdőoldalának legelején ugyanolyan módon, ugyanakkora betűméretben és ugyanolyan betűtípusban, ahogy a sérelmezett cikk címe a kezdőoldalon megjelenítésre került, jelenjen meg 24 óra időtartamban az alábbi cím, amelyre kattintással az eredeti cikk és az abban foglalt helyreigazító közlemény közvetlenül elérhető: „Helyreigazítás: az »Óbudán már az óvódákban érzékenyít egy LMBTQ-szervezet« cikkünkhöz.”

„Helyreigazító közlemény:

„Az origo.hu oldalon 2020. október 7-én megjelent »Óbudán már az óvodákban érzékenyít egy LMBTQ-szervezet« című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány LMBTQ-szervezet. Valótlanul híreszteltük, hogy gyermekvédelmi tevékenységbe bújtatták az LMBTQ- propagandát Óbudán. Valótlanul híreszteltük, hogy a Hintalovon Alapítvány jelenleg a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt a vidéki iskolákban terjeszkedik.A valóság ezzel szemben az, hogy egy gyermekvédelmi szakmai program indul Óbudán, ami a teljes gyermekvédelmi rendszert érinti. Az érintett szakmai szervezet, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány nem LMBTQ-szervezet, és nem folytat lobbitevékenységet, hanem segítő és támogató szolgáltatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak, elsősorban gyermekbántalmazás kérdéseiben.”

Másodfok

„A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatja, a felperessel összefüggésben az LMBTQ-szervezet kifejezés valótlan híresztelésének helyreigazítására, továbbá a valóság közlésére irányuló keresetet elutasítja.”

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Teljesen rendben van, ha- plakát

Teljesen rendben van – Plakát

Milyen az a hely, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat? Szerintünk olyan, ahol lehet hibázni, kérdezni, fáradtnak lenni, segítséget kérni  Ha kíváncsi vagy plakátunkra, válassz az alábbi adományösszegek közül, és töltsd le még ma!

Szexting – Mit gondolj át mielőtt belemész ebbe a játékba?

Ha kíváncsi vagy mit is jelent a szexting és mit érdemes átgondolnod mielőtt belemész ebbe a játékba, akkor  töltsd le az erről szóló plakátunkat!

Hogyan beszélj a gyerekeknek a gyerekjogokról?

Mik azok a gyerekjogok és hogyan beszélgess róluk gyerekeddel? Az alábbi pontok ebben nyújtanak segítséget.

Cikkajánló

×
×

Cart