Kérheti-e az iskola a különleges szükségletű igény felmérését a szülő belegyezés nélkül?

MIt tehet az iskola, ha a szülő nem akarja szakértői vizsgálatra vinni különleges szükségletű gyerekét?

Hintalovon

2022.06.15.

Alapítványunkat egy iskolai fejlesztőpedagógus kereste fel, elmondása szerint az utóbbi időben észrevett jeleket arra, hogy az egyik kislány esetében fennáll a sajátos nevelési igény (SNI) gyanúja. A gyerek csak arra tud fókuszálni, ami őt érdekli, sokszor engedély nélkül kimegy a tanóráról, rohangál, kiabál más gyerekekkel vagy pedagógusokkal. Az is előfordult, hogy ételt-italt dobál a falhoz vagy az iskolai szereplőkhöz, és rugdossa az iskolai berendezéseket, akár a felnőtteket is. A fejlesztőpedagógus, osztályfőnök próbálták a gyereket jobb belátásra és az órai feladatok elvégzésére rábírni, a kislány aktuális kedvétől függő sikerességgel.

Az iskola a szülőkkel és a helyi gyermekjóléti szolgálattal is kapcsolatban áll, mivel a gyerek több osztálytársa hagyta már el az intézményt részben a kislány problémás viselkedése miatt. A családdal foglalkozó családsegítő szerint a gyerek szülei csak látszólag együttműködőek, szerintük gyereküket az iskolai tanórák és a pedagógusok nem kötik le eléggé, és ezért viselkedik így, tehát a gyerekük viselkedésében nem látnak problémát. Ezért nem akarnak beleegyezni pl. szolgáló szakértői vizsgálat lefolytatásába. A fejlesztőpedagógus azt kérdezte Alapítványunktól, hogy mit tehet ilyen esetben az iskola.

Ebben az esetben a következő gyermekjogi sérelmekről lehet szó:

  • a gyerekek bármilyen formájú erőszakkal szembeni védelemhez való joga
  • a gyerekek készségeinek, képességeinek megfelelő oktatáshoz való joga
  • a gyerekek fejlettségének, állapotának, szükségletének megfelelő egészségügyi és egyéb ellátáshoz való joga.

A zéró tolerancia elve értelmében a gyerekbántalmazás valamennyi formájával szemben védelem illeti meg a gyerekeket. Több fontos jogszabály is rendelkezik erről: a Gyermekjogi Egyezményt kihirdető 1991. évi LXIV. tv., a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, stb. A jogszabályi rendelkezések nem tesznek különbséget érzelmi (verbális) fizikai, szexuális erőszak vagy elhanyagolás között. Akár felnőtt, akár egy másik (vagy több) gyerek bánt egy gyereket, az mindenképp a zéró tolerancia elvének megsértését eredményezi.

Mindez két irányú jogszabályi kötelezettséget ró a gyerekek felügyeletéért felnőttek, az iskolák, intézmények számára:

  • a gyerekek biztonságának, és erőszaktól való védelmének biztosítása,
  • a lehetséges erőszak események kialakulásának megelőzése

Bántalmazás senkivel szemben sem megengedett

Nehéz eldönteni, hogy mi az a helyzet, amikor már a többi tanuló oktatáshoz való jogát egy tanuló magaviselete sérti. A bántalmazás senkivel szemben nem megengedett, sem a többi tanulóval, sem a tanárokkal szemben. A fejlesztőpedagógus, osztályfőnök és az intézmény a gyermekvédelemmel együttműködve igyekezett megértően hozzáállni a kislányhoz, és több intézkedés született a helyzet kezelése érdekében. Emellett a problémás gyerek érdekében is konkrét intézkedéseket tettek az őt körülvevő felnőttek. Érdemes általánosan is érzékenyítő órákat tartani a többi tanulóknak arról, hogy mi állhat az agresszív viselkedés hátterében. Jelentősége van a toleranciára, együttérzésre, empátiára nevelni a gyerekeket az iskolában is.

Az adott ügyben valószínűleg az tud megoldást jelenteni, hogy szakértői vizsgálat keretében megállapítják, milyen különleges szükségletei vannak a kisfiúnak milyen ellátásban tud részesülni. Ideális esetben a szülő – felmérve és megértve a gyereke érdekét egy ilyen helyzetben – az iskolával együttműködve hozzájárul a vizsgálat lefolytatásához. Azonban sajnos előfordul, hogy a szülőnek és az intézménynek ellentétes véleménye alakul ki ennek kapcsán. 

Szülői hozzájárulás szükségessége kontra megfelelő ellátáshoz való jog

Ilyenkor a szülői hozzájárulás szükségessége áll “szemben” azzal a gyermeki joggal, hogy különleges bánásmód keretében az adott gyerek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön már attól kezdve, hogy ezt az igényjogosultságát megállapították (köznevelési tv. 47. §). Mivel a megfelelő ellátáshoz való joga a gyereknek úgy tud érvényesülni, ha megállapítják a szakértői vizsgálat szükségességét.  Ha ehhez a szülő nem járul hozzá, akkor az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyerekét a szükségleteinek megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket. A szakértői vizsgálaton való részvételhez szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

Az esettanulmányaink valódi történeten alapszanak, de az érintett gyerekek védelme érdekében minden egyedi körülményt és jellemzőt megváltoztattunk, így bármilyen egyezés csak a véletlen műve lehet.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Gyerekjogi ábécé

Gyerekjogi ábécé – Plakát

Mire van szüksége a gyerekeknek? Mitől kell megóvni őket? A gyerekjogok nem elvont, bonyolult jogi passzusok, hanem azok a feltételek, melyek a kiegyensúlyozott gyerekkorhoz szükségesek.  Ha kíváncsi vagyok Gyerekjogi ábécé-nkre, válassz az alábbi adományösszegek közül, és töltsd le plakátunkat!

Online biztonság az otthontanulásban

Hogyan lehet a diák, a tanár és a szülők online biztonságát az iskolai távoktatás idején is megtartani? Online biztonság, digitális oktatás lehetőségei, olvass bele!

Jé, ezt nem is tudtam…- Menstruációról gyerekeknek

Mindent a menstruációról. Gyerekeknek szóló kiadványunkban összeszedtük a menstruációval kapcsolatos legfontosabb információkat! Válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart