Mit csinálunk?

Gyerekekkel közösen dolgozunk azért, hogy a szülők, szakemberek és döntéshozók odafigyeljenek a gyerekek véleményére, és úgy tudjanak együttműködni velük, hogy az eredményes, biztonságos és etikus legyen.

Segítjük a gyerekeket a jogaik megismerésében, véleményük biztonságos kifejezésében, és támogatjuk a gyerekek részvételével történő kutatásokat, projekteket. Célunk, hogy a felnőttek jobban bevonják a gyerekeket az őket érintő kérdésekbe.

A gyerekekért dolgozni csak velük együtt érdemes!


Miért fontos a gyerekek véleménye?

Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye szerint egy gyereknek joga van ahhoz, hogy minden őt érintő ügyben figyelembe vegyék a véleményét. A felnőtteknek elég információt és lehetőséget kell biztosítaniuk ahhoz, hogy véleményüket akár egyénileg akár közösen kialakíthassák és kifejezhessék. A gyerekek bevonása erősíti a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét és felelősségvállalását, segíti a demokratikus értékek kialakulását. Jobb döntésekhez vezet, mert a gyerekekkel közös gondolkozás hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldásokat eredményez az őket érintő kérdésekben.

Mivel foglalkozunk?

Az Alapítvány indulása óta együtt dolgozunk gyerekekkel, 2020-tól pedig már összes programunkban részt vesznek gyerekek. Hosszú távú önkéntes programunkban, a Gyermekjogi Követ Programban 13-17 éves fiatalokkal dolgozunk együtt, akik az ötlettől a megvalósításig segítik munkánkat. Rajtuk kívül más gyerek önkéntesekkel is dolgozunk, akik az iskolai közösségi szolgálat részeként, alkalmilag vagy egyéni úton kapcsolódnak az Alapítványhoz. Gyerekekkel közös munkánkat a Hintalovon Gyermekvédelmi irányelv külön fejezetben szabályozza, mely összhangban van az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának alapelveivel.

Minden programunkban részt vesznek gyerekek

  • Gyermekjogi Központ: Együtt gyűjtöttük össze az iskolai helyzetekről, válásról, internethasználatról, bántalmazásról szóló gyakori kérdéseiket, és a visszajelzésük alapján véglegesítettük a gyerekeknek szóló leírásokat. A gyerekek, fiatalok véleménye, kérdései a szakmai anyagaink témáira is befolyással vannak, és bevonjuk őket az előadások, képzések megtartásába is.
  • Nemecsek Program: A Gyermekvédelmi Irányelvünk fejlesztéséhez figyelembe vettük korábbi gyerek önkénteseink ötleteit, visszajelzéseit, és stratégiánk része, hogy növekvő szerep jusson a gyerekeknek az iskolákkal való munkánkban is. Gyerek Tanácsadó Testület működik a NEMECSEK SPORT keretén belül. A gyerekek részt vesznek a NEMECSEK Program felnőtt munkatársaival való közös munkában, együtt gondolkodásban iskolai témákban.
  • Gyerekrészvétel Program: A Gyermekjogi Követek az Alapítvány legtöbb tevékenységében részt vesznek, és saját projekteken is dolgoznak. A program biztosítja, hogy a gyerek önkéntesek valódi szerephez jussanak az alapítványnál.
  • Yelon: 2017-ben egy ötfős gyerek csapattal közösen határoztuk meg a Yelon célját, témáit és felépítését, és azóta is folyamatosan részt vesznek gyerekek a programban. Cikkeket írnak kortársaiknak és a szülőknek, felnőtteknek, illetve diáklektorként átnézik az összes kikerülő cikket.

Segítjük a gyerekek véleményének figyelembe vételét

Kutatások készítése és támogatása

Saját kutatásokat indítunk, és felhívjuk a figyelmet az olyan hazai és nemzetközi felmérésekre, ahol a gyerekek kifejezhetik véleményüket. Támogatjuk a bizonyítékon alapuló döntéseket, hiszen a fenntartható és hatékony döntésekhez meg kell ismerni és figyelembe kell venni a gyerekek véleményét is. (Pl. Te hogy látod?, INCLUDE, InternetMost projektek)

Gyermekbarát anyagok készítése

A gyerekek valódi részvétele a megfelelő tájékoztatáson alapul. Információ nélkül nem beszélhetünk valódi véleményről, csak manipulációról. A gyerekek számára ezért olyan anyagokat készítünk, amelyek segítik jogaik megismerését (pl. Lanzarote Egyezmény, ENSZ Gyermekjogi egyezménye), véleményük formálását (pl. yelon.hu), biztonságos részvételüket (pl. tüntetésen) és az Alapítvány munkájának megismerését (pl. Gyerekbarát irányelvek).

Módszertani és figyelemfelhívó anyagok készítünk

Szeretnénk, hogy a gyerekek véleményét jobban figyelembe vegyék az iskolák, döntéshozók, és ha valaki gyerekkel dolgozik, az érdemi és biztonságos legyen. Ezért segítséget adunk ahhoz, hogyan dolgozz gyerekkel, mire figyelj, ha kikéred a véleményüket. Egy gyerek nem eszköz és nem díszlet – adományboltunkban elérhető tájékoztatóinkkal mindez megelőzhető (pl. útmutató újságíróknak, konferencia szervezőinek, politikusoknak).

A valódi részvétel alapja, hogy a gyerekek megfelelő információkhoz jussanak, és azok alapján alakíthassák ki saját véleményüket, dönthessenek részvételükről.

Gyerekek bevonása nemzetközi jelentésekbe

Magyarországnak rendszeresen jelentést kell készítenie a nemzetközi emberi jogi egyezményekben tett ígéreteinek teljesüléséről. Az ENSZ és az Európa Tanács is bátorítja, hogy a gyerekek is részt vegyenek ebben, mi pedig segítjük őket ebben a folyamatban. (pl. Te hogy látod? kampány, Lanzarote jelentés)

Konzultáció gyerekekkel

Gyerek önkénteseink segítségével visszajelzést adunk partnereinknek a gyerekeknek vagy gyerekekről szóló anyagokról, kezdeményezésekről (pl. NMHH).

Saját gyakorlatunk bemutatása

Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk, hogyan dolgozunk gyerekekkel, milyen módszertani megfontolások vezetnek minket, és mik a folyamat tanulságai (pl. a Lanzarote gyerekbarát kiadvány elkészítése vagy a Chills projekt során). Célunk, hogy hozzájáruljunk a jó gyakorlatok elterjedéséhez, és támogassuk az átláthatóságot.  

Nemzetközi együttműködések

Tagja vagyunk a Eurochild gyerekrészvételről szóló nemzetközi szakértői csoportjának (Child Participation Reference Group), együttműködtünk az Európa Tanács Gyermekjogi Osztályával (Child Rights Division), és dolgoztunk az ENSZ Gyermekjogi Bizottságát segítő Child Rights Connect-tel. Mindkét Európai Bizottság által támogatott projektünkben hangsúlyos a gyerekrészvétel, melyekben partnerünk a Missing Children Europe, a Hope for Children Cyprus, a Bolognai Egyetem és a Leuveni Egyetem.  

Kik dolgoznak a Gyerekrészvétel Programban?

A Gyerekrészvétel Program egy négyfős, multidiszciplináris csapatból áll, akik sokszínű szakmai tapasztalattal rendelkeznek a pszichológia, gyermekjog, kutatás, dráma, oktatás, kommunikáció, újságírás és a projektvezetés terén. A Gyerekrészvétel Program munkatársai: Németh Barbara, Palotay Lilla, Balogh Karolina, Márton Gábor Csaba és 9 Gyermekjogi Követ.

Gyermekjogi Követek