Állásfoglalás a pedofilellenes törvényjavaslattal kapcsolatban

A jogalkotás terén régóta várt változások történnek. Üdvözöljük, hogy a tavaly júliusi ígéretek – melyek szerint szigorító törvényjavaslatot fognak hozni – már körvonalazódnak. Fontos előrelépés ez, hiszen így nagyobb hangsúly helyeződik a gyerekek jóllétének biztosítására.

A regiszter javaslata nem újdonság, hiszen a szexuáliserőszak-elkövetők nyilvántartásának megfontolását az EU már 2011-ben a tagállamok figyelmébe ajánlotta a gyerekek szexuális bántalmazásáról szóló 2011/93/EU irányelvben. A tervezett nyilvántartás megalkotásának lényeges pontja, hogy definíció szerint kit nevezünk pedofilnak: azt az elkövetőt, aki nemi izgalmat kizárólag egy pubertáskori változás előtt álló test látványától érez. A gyerekek elleni szexuális bűncselekmények megelőzéséhez azonban fontos megérteni, hogy a gyerekekkel szembeni erőszakot legtöbbször nem a fenti definíció szerinti pedofilok követik el, hanem a gyerekkel bizalmi kapcsolatban álló, sokszor közeli hozzátartozók vagy a családhoz közel álló személyek. Számos kutatás szerint a szexuális bántalmazás áldozatainak 90%-a ismeri az elkövetőt, aki lehet közeli ismerős, családtag vagy bizalmi személy.

A szigorúbb büntetés és a foglalkozástól való eltiltás olyan pozitív elemei a törvényjavaslatnak, amelyek sokat tehetnek a szexuális bántalmazás elleni fellépésben. A megelőzéshez azonban további lépésekre lesz szükség a társadalom egészének részéről: egy olyan holisztikus szemléletre, amelyben megjelenik a megfelelő segítségnyújtás az áldozatoknak, megváltozik az intézményi gondolkodásmód és a társadalom odafigyelése a bántalmazásokkal szemben, nagyobb hangsúlyt kap a szexuális edukáció, és szükséges a gyerekeikről alsóneműs képeket megosztó szülők szemléletváltása is.

A magas látencia csökkentése

A törvényjavaslat szigora fontos üzenetet hordoz a jogalkotó részéről. Ugyanakkor a szigorú törvények visszatartó ereje mellett azzal is kell számolni, hogy milyen valószínűséggel fogják ténylegesen felelősségre vonni az elkövetőt a bűncselekmény elkövetése miatt. A gyerekekkel szemben elkövetett erőszak-bűncselekményeknél nagyon nagy a látencia, az esetek rejtve maradása. A magas látencia mellett is sajnos kimondható, hogy mintegy 100 esetből csupán 10 derül ki (és becslések alapján csak további 1 esetben indul büntetőeljárás). Ez az aggasztóan alacsony szám mutat rá arra, hogy egy nyilvántartás, amelyre garanciális okok miatt kizárólag az elítélt bűnelkövetők kerülnek fel, önmagában nem átfogó eszköz a megelőzésre. A látencia csökkenéséhez más eszközök is szükségesek, különösen a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok, a hatóságok, egyéb szakemberek edukálása abból a célból, hogy minden esetben észleljék, ha a gyerek szexuális abúzus áldozata.

Az edukáció szerepe

A szexuális bántalmazás megelőzésében kiemelt szerepe van a tájékoztatásnak: a megelőzéshez elengedhetetlen, hogy társadalmi szintű párbeszéd is induljon a gyerekek jogairól, a bántalmazással szembeni zéró toleranciáról, a bántalmazás jeleiről, felismeréséről, a gyerekek védelmével kapcsolatos közös társadalmi felelősségről. A széles körű párbeszéd mellett nagyon fontos a gyerekek tudatosságának növelése. Ha egy gyerek tisztában van a jogaival, tudja, hogy mit nem tehet meg vele egy felnőtt, valamint azt is tudja, hogy nem az ő hibája, ha valaki bántja vagy kihasználja, akkor nagyobb valószínűséggel fog segítséget is kérni. A megelőzés és a felismerés mellett mindent meg kell tenni az áldozattá vált gyerekek támogatásáért a büntetőeljárás során és az átélt trauma feldolgozásáért a büntetőeljárás után.

A gyerekek szexuális bántalmazásának megelőzéséhez elengedhetetlen társadalmi, intézményi és egyéni szinten is tenni:

Társadalmi szinten

Mindannyiunk közös felelőssége, hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Nem szabad a gyermekbántalmazási ügyeket eltussolni, közös megegyezéssel „megszabadulni” az elkövetőktől az egyik helyen, hogy máshol folytassák káros tevékenységüket. Komolyan kell venni a gyerekbántalmazást, ragaszkodni kell ahhoz, hogy következménye legyen az elkövetett tetteknek. Csak így foghatunk össze a veszélyes személyek ellen, hogy gyerekeink nagyobb biztonságban legyenek. A jogszabályi keretek adottak: 2005 óta zéró tolerancia van a gyerekekkel szembeni erőszak minden formája ellen, továbbá számos büntetőjogi és egyéb jogalkotói intézkedés történt már az elmúlt néhány évben.

Intézményi védekezéssel

A gyerekek védelme érdekében egy olyan rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi a velük foglalkozó szakemberek átvilágítását már a jelentkezéstől, hogy kiszűrhetőek legyenek a potenciális bántalmazók a rendszerből. Amennyiben mégis visszaélés történik, fontos, hogy az ne maradhasson titokban, rejtve, és ne lehessen évekig, akár évtizedekig visszaélni a gyerekekkel következmények nélkül. A gyerekekkel szembeni erőszak megelőzésének, felismerésének, megfelelő kezelésének és utánkövetésének egyik lehetősége, hogy a szakemberek képzése mellett az intézmény kidolgozza a saját gyermekvédelmi irányelvét.

Egyéni védekezéssel

Egyéni szinten fontos a tudatos választás – olyan intézmények megválasztása a gyerek számára, ahol odafigyelnek a biztonságára. Továbbá nagyon fontos a gyerek korának megfelelő tudást és információt átadni számára a saját testével, annak védelmével kapcsolatban (pl. bugyiszabályok ismertetése már óvodáskorban). Nagy jelentősége van a megelőzésben a minőségi szexuális edukációnak is, ami védettebbé teheti a gyerekeket a rájuk vadászó predátorok ellen már azzal, hogy legalább felismerhetik, hogy segítségre van szükségük, ha az interneten megtalálja őket egy pedofil. Azoknak a szülőknek az attitűdváltása is fontos lenne, akik még nem érzik, miért probléma, ha a gyerekeikről meztelen, félmeztelen, alsóneműs képeket osztanak meg a neten. 

Többek között ezeknek a lépéseknek megtételét emeli ki az Európai Bizottság 2020-ban megjelent stratégiája is, melyhez szükséges a társadalom aktív közreműködése is a jogalkotási célkitűzések mellett. 

Állásfoglalás a javaslat később benyújtott kiegészítéseivel kapcsolatban

A legjobb eszköz a gyerekekkel szembeni visszaélések megelőzésére, ha életkoruknak megfelelő információval támogatjuk őket.Ha kérdez: válaszolunk. A tiltás nem támogatja az edukációt, semmilyen témában. Aki tud a drog káros hatásairól, az tud felelősen dönteni . Aki tisztában van az online világ veszélyeivel, az nagyobb biztonságban van az online térben. Aki rendelkezik a korának megfelelő információval a szexualitásról, az könnyebben fel tudja ismerni a veszélyes helyzeteket .A drogtól, az online zaklatástól, bullyingtól, internetes visszaéléstől, szexuális kizsákmányolástól, abúzustól és bármilyen erőszaktól vagy bántalmazástól egyetlen dolog jelent védelmet: a gyerekek korának és érettségének megfelelő és tényszerű tájékoztatás, amihez a gyerekeknek a Magyarország által 1991-ben aláírt Gyermekjogi Egyezmény szerint elidegeníthetetlen joga van.

A témában korábban megjelent interjúk, háttéranyagok:

Adatok:

 • A gyerekekkel szembeni erőszakot legtöbbször nem pedofilok követik el, hanem a gyerekkel bizalmi kapcsolatban álló, sokszor közeli hozzátartozók, családi barátok. Ez azért is fontos, mert a nyilvánosan elérhető bűnügyi (ENYÜBS) statisztikákban nincsen nyilvántartva az, hogy az elkövető „definíció szerint“ pedofil volt-e. 
 • A 2020-as Keleta-ügy óta érezhetően nőtt a társadalmon belül is a gyerekekkel szembeni szexuális erőszakra való érzékenység. Friss adat, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Internet Hotline felületen 2020-ban a korábbi évhez képest megduplázódott a „pedofil tartalom” kategóriában érkező bejelentések száma, és a jogsértő tartalmak közt is nőtt az arányuk. Míg 2019-ben 276 jelzés, ehhez képest 2020-ban 709 jelzés érkezett „pedofil tartalom” kategóriában, amely az összes bejelentés több mint 43%-a. 
 • Az Internet Hotline munkatársai a bejelentések vizsgálatát követően 260 esetben minősítették a tartalmat a magyar jogi terminológia szerinti gyermekpornográf tartalomnak, vagyis a bejelentések több mint 36%-a minősült a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló tartalomnak. A bejelentések ugrásszerű növekedése azonban sajnos nem meglepő. A koronavírus-járvány miatt a gyerekek világszerte több időt töltöttek az online térben, és a nemzetközi utazási korlátozások, valamint az otthonelhagyási korlátozások hatására az elkövetők is az interneten keresték potenciális áldozataikat.
 • Az INTERPOL 2020 szeptemberében publikált kutatása is ezt a globális trendet erősíti meg.
 • Az INHOPE nemzetközi szervezethez bejelentett pedofil tartalmak száma 2019-re megduplázódott, közel félmillió pedofil tartalmat vizsgáltak világszerte a hotline-ok. 

Adatok a Hintalovon 2020-as Gyermekjogi jelentésből:

 • 2019-ben a család- és gyermekjóléti szolgálatok 735 fő szexuálisan bántalmazott gyerekről tudtak, míg eljárás csak 417 ilyen ügyben indult. Fontos kiemelni, hogy a bűnügyi statisztikák nem különböztetik meg a családon belüli és kívüli ügyeket, így ezek nem csak a családon belüli esetekre vonatkoznak. Azonban azt szemléletesen mutatják, hogy az ellátórendszer által ismert ügyek számának töredékében indul büntetőeljárás.
 • 2020-ban majdnem az év minden napjára jutott egy gyerek, aki szexuális kizsákmányolással összefüggő bűncselekmény sértettjévé vált (304 lány és 45 fiú). Ebből: emberkereskedelem (26 gyerek), gyermekpornográfia (208 gyerek), gyermekprostitúció kihasználása (35 gyerek), kerítés (13 gyerek), kitartottság (8 gyerek), szexuális kényszerítés (59 gyerek).
 • A szexuális kizsákmányolással összefüggő bűncselekmények sértettjeinek 41%-a gyerekkorú vagyis 13 év alatti volt. 
 • A szexuális erőszak kiskorú sértettjeinek száma is jelentősen nőtt az előző évhez képest: 2019-ben 138, 2020-ban pedig 222 (170 lány és 52 fiú) kiskorú sértettet regisztráltak. 
 • Külön kiemelendő, hogy 194 esetben 0–13 éves gyerek vált áldozattá. 
 • A 0–13 éves gyerekek ellen elkövetett 3. leggyakoribb bűncselekmény a szexuális erőszak volt.
 • Adatok forrása: Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer (Enyübs) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyermekvédelmi adatai.