Kiskorú Kollégáinkról

A Kiskorú Kollégáink (KiKo) az alapítvány 13-17 éves önkéntes csapata. Tanácsadóként, aktivistaként, kutatóként dolgoznak velük, szakmai rendezvényeken és a médiában is kiállnak a gyerekek jogaiért. Segítik a gyerekek szempontjainak megjelenését saját munkánkban, hazai és nemzetközi programokon, emellett önálló projekteken is dolgoznak. Céljuk, hogy a gyerekek megismerjék jogaikat, a felnőttek pedig jobban figyelembe vegyék a gyerekek véleményét.
Kiskorú Kollégák

Hintalovon

2023-ban 14 Kiskorú Kollégával dolgozunk együtt. Ők már az ötödik követ felhívásra jelentkeztek, elsőként 2017-ben kezdtünk el gyerekekkel dolgozni. A gyerekek különböző háttérből és érdeklődéssel érkeztek, a rendszeres találkozók miatt elsősorban – de nem kizárólag – Budapest és környékiek. Többnyire minimum 2 tanévet dolgoznak végig velünk, de vannak akik évekig maradnak és miután betöltötték a 18. életévüket is tovább önkénteskednek az Alapítványnál.

Mivel foglalkoznak a Kiskorú Kollégák?

Gyerekeknek szóló tájékoztató anyagokat, online kampányokat készítenek, cikket írnak gyerekeknek és felnőtteknek. Előadásokon, szakembereknek szóló képzéseinken hívják fel a figyelmet a gyerekek szempontjaira, részt vesznek a kutatásaink előkészítésében, értékelésében és szakmai csapatunkban is. 2018-ban az Európa Tanács Lanzarote Bizottsága, 2019-ben az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára készítettek jelentést a gyerekek véleményéről. 2020-ban többek között részt vettek nemzetközi projektekben (INCLUDE, ChiLLS), segítették az InternetMost kutatást. Elolvasható a Gyerekrészvétel Program beszámolója a 2020-as, 2021-es, 2022-es, és 2023-as évről.

A gyerekek különböző mértékben vesznek részt az Alapítvány projektjeinkben, van ahol véleményükkel, tanácsokkal segítik a munkánkat, máskor együttműködésben dolgozunk, és közös döntéseket hozunk, néha pedig övék a vezető szerep, saját ötleteiket valósítják meg.

A gyerekek szempontjait maguk a gyerekek ismerik a legjobban.

Hogyan dolgozunk velük?

A Hintalovon Gyermekvédelmi irányelve külön fejezetben szabályozza a gyerek önkéntesekkel folyó munkát, amely összhangban van az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által megfogalmazott alapelvekkel. Ennek célja, hogy biztosítsa a gyerekek biztonságos és valódi, érdemi részvételét az alapítvány munkájában. Kéthetente tartunk csapatépítő és készségfejlesztő találkozókat, illetve kisebb csoportokban vagy egyénileg dolgozunk velük az érdeklődésüknek megfelelő projekteken. Munkájukat Németh Barbara vezetése mellett Buday-Palotay Lilla koordinátor/mentor, Sall Zsófia, Botos Viktória és Glatz Anna, mentorok segítik. A gyerekek az alapítványi programok kollégáival is közvetlenül dolgoznak. Munkájukat rendszeres képzésekkel támogatjuk, gyermekjogi, kommunikációs vagy a számukra releváns témákban.

A Kiskorú Kollégák belépéskor megismerik az alapítvány Gyermekvédelmi irányelvét, megkapják annak gyerekbarát változatát, online képzést is elvégeznek róla. Egész évben odafigyelünk a visszajelzéseikre, félévente névtelen űrlapon keresztül is értékelhetik a programot, a tanulságokat közösen is megbeszéljük. Véleményük figyelembevételével folyamatosan fejlesztjük a programot.

Hogyan választjuk ki a Kiskorú Kollégákat?

A toborzásnak és kiválasztásnak alapelveit a Gyermekvédelmi irányelveink szabályozzák. Három fordulóban választjuk ki őket, hiszen a program hosszú távú együttműködésről szól, és a csoportdinamikát is figyelembe vesszük. A gyerekek egy nyílt felhíváson keresztül tudnak jelentkezni egy kérdőív kitöltésével, melyben az attitűdjükre, gondolkodásukra, motivációjukra vagyunk kíváncsiak. Ezt egy személyes interjú követi, majd a végső csapatot egy kétnapos workshop után állítjuk össze.

2023. januárjában neveztük át a Kiskorú Kollégák csapatát, előtte Gyermekjogi Követek néven jelentek meg az Alapítvány munkájában.

A 2023/2024-es tanévben:

2023 őszén 14 Kiskorú Kollégával folytattuk a munkát, némileg új struktúrában. A közös találkozókon kívül létrehoztunk kisebb csapatokat, akik egy-egy alapítványi programhoz és témához kapcsolódóan dolgoznak együtt rendszeresen.

A főbb projektek:

 • Beszélgetés a Magenta Podcastban a bullyinggal kapcsolatos érzéseikről és tapasztalataikról.
 • Részvétel a GYIÖT SzóTag c. projektjében, a Mi a szitu? szituációs kártyacsomag fejlesztése és tesztelése.
 • Gyerek szerkesztőségi tagként cikkírás a Telekom helloszulo.hu oldalára. 
 • A NEMECSEK Program ebben a tanévben is sokféleképpen dolgozott együtt a Kiskorú Kollégákkal. Az önkormányzati együttműködés keretében több lakossági fórumon és kitelepülésen vettek részt, és dolgoztak a Gyerekvédelmi útmutató rövidített verzióján.
 • Három Facebook live-on vettek részt, az online biztonság, a kortárs bántalmazás és a minőségi idő témakörében.
 • Több konferencia kerekasztal-beszélgetésén is szerepeltek (ORFK által szervezett Gyermekek a kibertérben c. konferencia, Gyermekjogi Civil Koalíció által szervezett konferencia).
 • A 2023-as évről szóló Gyermekjogi jelentésben is megjelentek a Kiskorú Kollégák gondolatai.
 • Részvétel a Hintalovon Akadémia pedagógusoknak és szociális szakmában dolgozóknak szóló szakmai továbbképzésein.
 • Közreműködés kommunikációs anyag (posztok, cikkek) tervezésében és készítésében.
 • Képzéseket tartottunk jogi, pszichológiai és kommunikációs témákban.

A 2022/2023-as tanévben:

2022 őszén új gyerekek érkeztek hozzánk, így egy időre 18 főre bővült a csapat. Ebben a tanévben már végig személyesen tudtunk találkozni, csak alkalmi projekt találkozók voltak online. Az év folyamán választottunk közösen új nevet a csapatnak – ekkor lettek Kiskorú Kollégák. Három több éve nálunk önkénteskedő Kiskorú Kollégától búcsúztunk el, akik betöltötték a 18. életévüket.

A tanév főbb projektjei:

 • A gyerekekkel közösen új nevet adtunk a csapatnak: Kiskorú Kollégák, röviden KiKo (korábban: Gyermekjogi Követek).
 • A KiKo-k készítettek egy videót, amiben bemutatták, hogyan vesznek részt az Alapítvány munkájában
 • Egy Kiskorú Kollégánk tagja lett a Eurochild Gyerek Tanácsának (Eurochild Children’s Council), melynek keretében kétszer is járt Brüsszelben, ahol 10 másik gyerekkel dolgoztak közösen.
 • Az „éniseztérzem” márka 2022-ben adta ki a Hintalovon Alapítvánnyal közös kollekcióját, melyek üzeneteinek kitalálásába is bevontuk a velünk dolgozó fiatalokat.
 • Több alkalommal konzultáltak a NEMECSEK Program projektjei kapcsán. 
 • A 2022-es évről szóló Gyermekjogi jelentésbe ismét becsatornáztuk a Kiskorú Kollégák gondolatait.
 • Korábbi gyerek- és fiatal önkéntesek bevonásával pályaorientációs napot szerveztünk.

A 2021/2022-es tanévben:

2021 őszén átalakult a csapat, ketten az előző félévben betöltötték a 18. életévüket, így ők már nem folytathatták a követi munkát, illetve ősszel újabb követ felhívást tettünk közzé, aminek köszönhetően 6 új taggal bővült a csapat, így 10 fővel indultunk neki a közös munkának. Az ősz elején még tudtunk személyesen dolgozni, de ősz közepétől ismét az online térbe költöztünk.

Főbb projektek:

 • Közösségi gyerekvédelemről szóló kutatásban való részvétel, a kampány és az akcióterv előkészítésének segítése.
 • Gyerek Tanácsadó Testület a NEMECSEK SPORT keretén belül.
 • A NEMECSEK Program felnőtt munkatársaival való közös munka, együttgondolkodás iskolai témákban.
 • Az Eurochild által szervezett fókuszcsoportos konzultációkon való részvétel a gyerekek online munkáját támogató anyag készítése kapcsán, ezáltal segítve a szervezet munkáját gyerek véleményekkel.
 • Az EU gyermekjogi stratégiájának magyar, gyerekbarát változatának segítése, véleményezése.
 • Beszélgetés a digitális világról a Magenta Podcast-ban.
 • A gyerekjogok megismertetése gyerekekkel, gyerekbarát anyagok készítése, véleményezése.
 • Közreműködés cikkek írásában, véleményezésében a wmn.hu portálra.

A 2020/2021-es tanévben:

A 2020/2021-es tanév őszi félévében 11 főből állt a Gyermekjogi Követ csapat, a tavaszi félévre 6 fővel mentünk tovább, mert a többiek betöltötték a 18. életévüket. Ebben a tanévben a koronavírus miatt főleg online dolgoztunk, nagyon kevés személyes találkozóval.

Főbb projektek:

 • A ChiLLS program  célja a gyermekközpontú igazságszolgáltatás támogatása, kiemelten a gyerekek meghallgatásának, kihallgatásának körülményeinek javítása, különös tekintettel a fokozottan sérülékeny (bántalmazott, erőszak áldozatává vált, az eljárás nyelvét nem ismerő, fogyatékossággal élő, stb.) gyerekekre.
 • INCLUDE kutatás, melynek témája, hogy hogyan tudják segíteni a szakemberek a gyerekeket, ha az egyik szülő engedély nélkül elviszi a gyerekét egy másik országba, és elszakad a másik szülőtől.
 • Részvétel a 13. Európai Gyermekjogi Fórumon.
 • Beszélgetések a digitális szülőségről a Magenta Podcast-ban.
 • A Gyermekjogi Követek saját projektként elkészítették első podcast adásukat, a Kamasz kaput, amiben arról mesélnek, hogy szerintük, hogyan lehet felnőttként beszélgetést kezdeményezni a tizenévesekkel.
 • ELTE ÁJK kutatását támogató konferencián való részvétel.
 • A gyerekek részt vettek interjúkban, előadásokon és iskolai beszélgetéseken (pl. Nők lapja interjú, Gyerekliget facebook csoportban online biztonságról facebook-live).
 • A YELON program oldalán megjelent anyagok véleményezése, támogatása, korosztályok számára fontos témák megjelölése.
 • EMMI Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén való részvétel.
 • A Gyermekjogi Követek saját instagram fiókjának kezelése (@gyermekjogi_követek).

A 2019/2020-as tanévben:

Januárban 10 új taggal bővült a Gyermekjogi Követek csapata. Projektcsoportokban dolgoztak együtt az Alapítvány munkatársaival, kéthetente személyesen is találkoztak egymással. Működtették az instagram oldalukat, rendszeresen írtak a yelon.hu oldalra is. Az aktualitásokra reagálva segítik, hogy jobban megértsük a gyerekek helyzetét, részt vettek a járvány-helyzet támogatói anyagainak kidolgozásában. A Gyermekjogi Követek velünk dolgoztak a Magyar Telekommal közös InternetMOST kutatásunkban, amelynek célja, hogy megtudjuk, mit gondolnak a gyerekek az internetről.

Március 1-től elindult a Gyerekaneten.hu, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szülőknek szóló oldala, amely készítésében a Gyermekjogi Követeink is közreműködtek. Gyerekszemmel vizsgálták át a készülő tartalmakat, hiszen a gyerekek életéről szóló információkat legjobban maguk a gyerekek ismerik. Segítettek a ChiLLS program gyerekbarát anyagainak elkészülésében. Velünk dolgoztak INCLUDE projektben azért, hogy megismerjük a gyerekek véleményét arról, mitől érzik magukat biztonságban.

A Gyermekjogi Követek részvételével készült el Magyarország első, olyan ENSZ jelentése, amely kizárólag a gyerekek véleményét mutatja be. A kutatást ők prezentálták Genfben az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt, az EMMI-ben, szakmai fórumokon, a sajtóban és az Instagramon is. Tanácsadóként részt vettek a Lanzarote egyezmény gyerekbarát verziójának elkészítésében. Előadóként rendszeresen részt vettek az Alapítvány online biztonsággal kapcsolatos tréningjein, programjain.

A gyerekek szempontjait úgy tudod a legjobban figyelembe venni, ha megkérdezed és figyelembe veszed a véleményüket.

A 2018/2019-es tanévben:

Az évad fókuszába az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez tartozó jelentéstétel került. A Gyermekjogi Követek azon dolgoztak, hogy a kormány és a civilek álláspontja mellett a gyerekek véleményét is megismerje a szakmai bizottság, és elkészüljön hazánk első gyerekrészvételen alapuló ENSZ – jelentése. A “Te hogy látod?” kampányában 5300 gyerek mondta el a véleményét, a kampány szlogenjét, kreatívját, üzeneteit gyermekjogi követeink találták ki.

Augusztusban elindították saját Instagram oldalukat, ahol a gyerekjogokat képviselve megosztják a véleményüket a gyerekeket leginkább érdeklő témákban. Megmutatják, hogy a gyerekjogok nem elvont jogszabályok és nem csak azokat érintik, akik valami törvényelleneset követnek el. A Követek arra törekednek, hogy megismerjék és képviseljék más gyerekek véleményét.

Ősszel vitaszínház keretében a bántalmazás gyerekjogi vonatkozásait dolgozták fel középiskolai osztályokkal. 2019 tavaszán Gyermekjogi Követeink részt vettek a Eurochild gyermekrészvételről szóló nemzetközi konferenciáján, majd Antwerpenbe utaztak a CHILLS projekt gyermekbarát igazságszolgáltatásról kétnapos workshopjára.

A 2017/2018-as tanévben:

Kétheti rendszerességgel 20, összesen 70 órányi gyermekjogi témájú képzésen, találkozón vettek részt. Számos szakmai kerekasztal beszélgetésen szerepeltek, iskolai foglalkozásokat tartottak a gyerekjogokról, számos tévé és rádiócsatornán beszéltek a gyerekjogokról, jelentést nyújtottak be az Európa Tanács Lanzarote Bizottságának arról, hogy mit gondolnak a szextingről és az iskola szerepéről – a Lanzarote Egyezmény végrehajtását vizsgáló Bizottság a gyerekek szexuális erőszak és kizsákmányolás elleni védelméért dolgozik. A 2018-as parlamenti választások előtt részt vettek az első politikai kampányok szervezői és a politikusok számára írt gyermekjogi 1×1 elkészítésében, részt vettek a hatóságokkal kapcsolatba kerülő gyerekek jogairól szóló Storylab online játék tájékoztató anyagainak elkészítésében.

Mit mondanak Ők maguk az alapítványi munkáról?

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Lili és a bátorság: Te tudod- titoknyitogató füzet

Mia különbség jó és rossz titok között? Ilyen és ehhez hasonló nehéz témákat jár körbe Te tudod- titoknyitogató fűzet.

Nyári munka 1×1

Mire figyelj szülőként, ha nyáron dolgozna a gyereked? Minden, amit a gyerekek nyári munkavállalásával tudnod érdemes. Ha kiváncsi vagy összefoglalónkra, válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le még ma kiadványunk!

Számítanak a szavaid! -Megerősítő mondatok az iskolában

Összegyűjtöttünk pár ötletet, hogyan reagálhat pozitívan egy tanár a mindennapi helyzetekre. Próbáld ki ezeket a mondatokat!

Cikkajánló

×
×

Cart