Lehet a dolgozat a büntetés, fegyelmezés eszköze?

A dolgozatírás kettős célt szolgál: egyrészt a gyerek teljesítményének, fejlődésének mérését teszi lehetővé, más részt (ha osztályozzák a dolgozatot, akkor) az értékelés egyik esz köze – mondja dr. Sánta Nóra, a Gyermekjogi Központ vezetője.

Jogszerűtlen és a gyerekek jogai ellen való, amikor a dolgozatírás a büntetés vagy a fegyelmezés eszköze

Minden olyan eset jogszerűtlen és a gyerekek jogai ellen való, amikor a dolgozatírás a büntetés vagy a fegyelmezés eszköze. Ha késést, hiányzást, hiányzó munkafüzetet, házit, órai figyelmetlenséget stb. „torol meg” a tanár dolgozatírással (és azt le is osztályozza, beírja a naplóba), az szembemegy a hatályos szabályokkal. A gyermekjogok minden gyereket megilletnek, ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartása nem pedagógiai mérlegelés függvénye, és érvényesülésük nem függhet attól sem, hogy a tanuló teljesíti-e a kötelességeit az iskolában.

Persze felvetődik, hogy a pedagógusok jogaival mi lesz.

Nos, ha egy pedagógus úgy érzi, hogy a gyerekek megsértik a jogait, például azzal, ahogyan beszélnek vele, akkor ezt fontos nyíltan visszajelezni és erről beszélni. Azzal is példát mutatunk a gyerekeknek, ha nem engedjük, hogy egy szóbeli bántalmazás vagy sértő megnyilvánulás reakció nélkül maradjon (ahogy az is fontos, hogy ne erővel reagáljunk, ha nem segítsük a gyerekeket abban, hogy értsék, mit és miért nem lehet megtenni).

A gyermekjogokat megismerni, azokról beszélni nagyon fontosak. Abból a gyerekből lesz jó eséllyel tudatos, önmagáért és az általános emberi értékekért kiállni kész felnőtt, aki gyerekként megtapasztalhatta a jogait úgy, hogy a felnőttek tiszteletben tartották azokat.

A Gyermekjogi Központ a Hintalovon Gyermekjogi Ala­pítvány programja. Célja, hogy anonimizált esettanul­mányokkal és szakmai anyagokkal segítsék a gyerekek jogainak érvényesülését. Az alapítvány a magyarországi gyerekekért dolgozik és min­dig a gyerekek legfőbb érde­két képviseli.

forrás: Kisalföld