A tantermen kívüli oktatás videós számonkérési módja

Állásfoglalás és szakmai anyag pedagógusoknak: a koronavírus-járvány kapcsán az Oktatási Hivatal weboldalán folyamatosan segíti a tanárokat és a diákokat ajánlásokkal és iránymutatásokkal. A Gyermekjogi Központhoz azonban az elmúlt napokban több esetben érkezett kérdés a számonkérés Oktatási Hivatal weboldalán ajánlott “offline beszámoltatási” formájával kapcsolatban. Az ajánlás szerint lehetőség van arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot – például készítsen kézzel egy poszter, táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást –, és annak digitális változatát (fényképét, hang- vagy videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre vagy felületre.

Az offline számonkéréssel kapcsolatos állásfoglalás kérésünket (2020.03.25.) mellékletben megismerhetik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020.03.26-án megküldte válaszlevelét Alapítványunk részére. Válaszukban kiemelték, hogy az értékelés és a számonkérés kiválasztása az egyes intézmények, ill. pedagógusok szakmai-módszertani szabadságának körébe tartozik. A Közoktatásért felelős helyettes államtitkár levelében biztosította Alapítványunkat, hogy a hatályos adatvédelmi szabályokra tekintettel kell lenniük az oktatási intézményeknek. Frissítés: 2020. április végén kaptunk egy újabb állásfoglalást a minisztériumtól, márciusi levelünkre. A helyettes államtitkár levelében tájékoztatott a személyes adatok kezelésének jogalapjáról és védelméről, illetve arról, hogy szükséges-e a törvényes képviselő hozzájárulása a gyerekről készített kép- ill. videófelvétel felhasználásához, ha számonkérésről van szó. Válaszlevelünkben ismét felhívtuk a Minisztérium figyelmét arra, hogy nem állnak rendelkezésre olyan ágazati protokollok, amelyek a köznevelési intézmények digitális oktatására vonatkozóan egységes szabályokat állapítanának meg, ezért fontos, hogy ne elsősorban új jogszabályok írásában gondolkodjanak a döntéshozók, hanem gyakorlati iránymutatást adjanak a pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt. 

Gyakorlati segítség

Alapítványunk munkatársai ebben a megváltozott helyzetben segítik a gyerekekkel foglalkozó, túlterhelt szakemberek, pedagógusokat is, kifejezetten gyermekjogi szempontú, a részletkérdésekre is kitérő releváns szakmai támogató anyagokkal: 

Az egyik egy online kapcsolatok kezelésében segítséget nyújtó pedagógusoknak szóló kisokos a virtuális oktatáshoz, a másik szakmai anyagunk egy egy adatvédelmi szempontból fontos, az iskolák/pedagógusok által alkalmazott különböző online alkalmazások, platformok használatának korhatáraira figyelmet felhívó tájékoztató, a harmadik pedig állásfoglalásunk a videókészítésről a tantermen kívüli oktatásban. 

Április 2-án a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság is állásfoglalást adott ki, a gyerekek videófelvétel készítése kapcsán. A Hatóság hangsúlyozta, hogy a digitális távoktatás keretében a köznevelési intézmények  kizárólag az adatvédelmi alapelveknek alárendelten, etikai és egyéb szabályok betartása mellett kérhetik a diákoktól (illetve a szülői felügyeletet gyakorló személytől) fénykép és videófelvétel megküldését. Állásfoglalásukban felhívják a figyelmet arra, hogy a digitális távoktatás kereteit és részletszabályait jelenleg jogszabály nem rendezi, ugyanakkor a koronavírus járvány miatt előidézett helyzet ténye és várhatóan hosszabb időtartama okán a közeljövőben, indokolttá válhat a jogalkotás e területen.

Gyermekjogi aggályok

Alapítványunk észrevételeit április 9-én megküldtük a NAIH-nak. Felhívtuk a figyelmet gyermekjogi aggályokra, és kifejezetten nem javasoljuk, hogy megteremtsék azt a jogszabályi környezetet, amiben lehetőség nyílik a videófelvétel eszközének a használatára az online oktatásban. Javasoljuk az online oktatás során az olyan alacsony küszöbű technikai felkészültséget igénylő megoldások alkalmazását, amelyek adatvédelmi és gyermekjogi szempontból is biztonságosak, a diákok és a tanárok döntő többsége számára hozzáférhetőek/elérhetőek és rugalmasan használhatóak. Észrevételeink a csatolmányok alatt megismerhetőek.