A Barnahus-szolgálatban mindig hisznek a gyereknek

Hintalovon

2021.02.05.

Az Izlandról Magyarországra adaptált Barnahus-modell komplex szolgáltatást nyújt az abúzus gyermekáldozatainak a gyermekbarát igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem együttes munkájával. A szombathelyi Barnahus-szolgálat 2016-ban nyitotta meg a kapuit, és azért dolgozik, hogy a gyerekek érdeke érvényesüljön az igazságszolgáltatásban. A cikk a szombathelyi tapasztalatok alapján veszi sorra a módszer sajátosságait és hazai lehetőségeit.

A Barnahus (ejtsd magyarul: barnahus) izlandi szó, jelentése: gyerekház. A fogalom arra az először Izlandon létesült házra utal, mely a gyermekbarát kihallgatószobákkal egy multidiszciplináris és szervezeteket átfogó megközelítést képvisel.

A Barnahus- modell

A Barnahus-modell lényege, hogy a szexuális abúzus áldozata vagy szemtanúja, az érzelmileg súlyosan elhanyagolt vagy fizikailag súlyosan bántalmazott gyermek által elmondottak kulcsfontosságúak a velük szembeni visszaélések büntetőjogi, gyermekvédelmi és terápiás célú feltárása és kivizsgálása szempontjából. Tehát, amit a gyermek átélt és amit arról legelőször elmond vallomásként, az nem csak (ha megtörtént már a feljelentés) a nyomozati szakban bizonyíték erejű és elengedhetetlen a vádemeléshez, illetve a későbbi ítélethozáshoz, hanem a gyermek súlyosan traumatizált és összetört lelkének gyógyításához is kulcsfontosságú.

Ezért egy abúzusgyanús gyermek vallomásának a felvétele, az ő első alkalmas meghallgatása, nem mindegy, hogy hogyan, milyen körülmények között és milyen eszközökkel történik. A Barnahus-módszer bizonyítékokon alapuló gyakorlatra épül, beleértve az igazságszolgáltatási eljárásrendeket, a terápiás beavatkozásokat, az orvosi vizsgálatokat, az utánkövetést, az adatfeldolgozást és a tudományos kutatást is. A Barnahus célja egyértelmű: minden érintettnek koordinált és hatékony választ kínál gyorsan, időveszteség nélkül, megakadályozva a nyomozás és a bírósági eljárások során ma még bekövetkező retraumatizálódást.

A Barnahus-szolgálat ún. egyablakos ügyintézési módszert nyújt az interagency jegyében, összefogva és együttműködve már most a rendőrség, a szociális szolgáltatók, gyermekvédelem, szakszolgálatok, a gyámhivatal, a testi, lelki egészségügyi szolgáltatók szakembereivel, és a közeljövőben, változtatva a szokásjogokon, remélhetőleg már az ügyészi és a bírói részvétellel is.

A szombathelyi Barnahus- szolgálat mint hivatalos szerv

2016. novemberében nyílt meg a szombathelyi Barnahus-szolgálat a Vas Megyei TEGYESZ épületében. Az első években pilot-programként működött, kipróbálva bizonyos módszereket, eljárásokat és párhuzamosan érzékenyítve és edukálva mind a gyermekvédelem, mind az igazságszolgáltatás hazai szakembereit a Barnahus-modellről. 2019. január 1-től az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról [ Gyvt. ] a 61. paragrafusban legitimmé tette a szombathelyi Barnahus-szolgálat működését, így a szolgálat 2019. január 1-től kizárólag hivatalos kirendelésre végez Barnahus-vizsgálatokat.

A 2021 elején kiadott, 1046/2020 (II.18.) Kormányhatározat értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Igazságügyi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, a Legfelsőbb Ügyészség, az Országos Bírói Hivatal, az ORFK és a Pénzügyminisztérium közös fejlesztési stratégiája, hogy támogassa a további Barnahus-modell szerinti szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtését és működését az országos lefedettség biztosítása érdekében. A kormányhatározat kimondja azt is, hogy a nyomozási cselekmények és a büntetőeljárások időtartamának csökkentését kell elérni: a gyermekbarát igazságszolgáltatásban ezt a célt jelenleg a Barnahus-szolgálat tudja teljeskörűen biztosítani. Az új stratégia és elköteleződés hosszútávú célja, hogy minden megyében legyen egy Barnahus-szolgálat, amit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) működtet.

61. § (2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatást, valamint – hivatalos szerv megkeresésére – az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást működtethet, amelynek során a gyermekvédelmi szakszolgáltatás együttműködik a megkereső szervvel.

Az abúzusgyanús gyermek vizsgálata a Barnahus-szolgálatban

Az abúzus egy olyan bűncselekmény, melynek elkövetője a gyermek legbelsőbb bizalmi köréből kerül ki. Alapvetően három különböző formája van az abúzusnak: szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás, érzelmi elhanyagolás. Ha felmerül a gyanú, hogy e három abúzus valamelyik és/vagy mindegyik típusát elkövették a gyermek ellen, akkor a magánúton történő feljelentést vagy a gyermekvédelmi jelzőrendszeri jelzést követően a hatósági szervek, rendőrség, gyámhatóság kirendelő határozatban, vagy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat hivatalos felkérésben kéri a Barnahus-szolgálatot, hogy Barnahus-módszerrel végezzék el a gyermek igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálatát. A szakértő a bekért iratanyagokat hosszasan tanulmányozza, és mivel minden eset egyedi, ezért a stáb felépíti a stratégiát a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése érdekében.

Minden gyermek vizsgálatát megelőzi a gyermeket ismerő jelzőrendszeri tagokkal végzett eset-előkészítő ülés. Nem véletlenül: a Barnahus-módszer alapvetése a multidiszciplináris és interagency, azaz szervezetek közötti együttműködés. A Barnahus-szolgálat tehát egy ilyen vizsgálatot előkészítő ülésen összekapcsolja a szaktudományokat a képviselőik segítségével – egy ilyen megbeszélésen a pszichés tér megnyílik, és a jelen lévő szakemberek megosztják a tudásukat és a tapasztalataikat a gyermekről.

Másnap, a gyermek gondviselőjével (aki lehet nem gyanúsított családtag vagy ügygondnok) megjelenik a Barnahus-szolgálatban. A minden elemében gyermekbarát környezetet nem a rengeteg plüssállat és játék teremti meg, hiszen a gyermeknek is azt kell közvetíteni, hogy ez egy komoly hely, itt most azért gyűltek össze a „nénik-bácsik”, hogy meghallgassák őt, segítsenek rajta, és ami még fontosabb, hogy hinni fognak neki és végig biztonságban lesz. Ez utóbbi azért is említésre méltó, mert a fizikai és érzelmi biztonságot számos tényező garantálja: a Barnahus-szolgálat a gyanúsítottal nem foglalkozik, komplex családvizsgálatot nem folytat, a fókusz teljes mértékben a gyermekáldozaton van. És ezt ők is érzik, illetve rá is kérdeznek már a kisebbek is, hogy „az, aki bántott engem, ugye nem lesz itt velem?”.

A rendőrség és a gyermekvédelem együttműködése

A Vas Megyei TEGYESZ 2019 óta együttműködik a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal annak érdekében, hogy a nyomozórendőrök az általuk kötelezően elvégzendő gyermek kihallgatást már a Barnahus-szolgálatban tegyék meg. Ennek a nagyon fontos megállapodásnak az is az eredménye, hogy ma már egy abúzusgyanús gyermek vallomásának felvételét Vas Megyében a rendőrök kizárólag a Barnahus-szolgálat kihallgatószobájában végzik – használva azt a kép- és hangrögzítő INDICO-rendszert, mely a felvett videóanyagra egy olyan digitális ujjlenyomatot tesz, ami bizonyítja, hogy a kihallgatásról, vizsgálatról, a vizsgálatot előkészítő stábülésről és a későbbi terápiáról eredeti felvétel készült, és ilyen formán megkérdőjelezhetetlen bizonyíték.

Amíg zajlik a rendőri kihallgatás, addig az ügyben kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő a monitoring szobában van, és élőben figyeli a gyermeket, jegyzetel, a kihallgatás után egyeztet a rendőrrel, hogy a gyermek élményszerű vallomása megtörtént-e vagy sem. A szakértő a rendőrrel közösen dolgozva tehát az élményszerűséget vizsgálja. A rendőri kihallgatást követően a szakértő a gyermektől már csak azokra a kirendelő határozatban előírt kérdésekre keresi a választ, melyeket nem érintett a rendőrségi kihallgatás – csökkentve ezzel is annak a feszültségét, hogy a gyermeknek újra és újra el kelljen mondania, egy számára teljesen új és vadidegen felnőttnek, hogy mi történt vele.

A szakértő VILÁGJÁTÉK Tesztet végez a 14 év alatti gyermekkel, ha 14 év feletti, akkor pedig Rorschach-vizsgálatot. (Öt éven aluli gyermekektől nagyon sokszor nehéz verbális közléseket, szavakkal elmondott vallomásokat kapni, ezért az abúzusbabák segítik őket, hogy levetkőztetve és eljátszva a babákkal „elmondják”, hogy mi történt velük. Az ilyen jellegű nonverbális gyermekvallomásokkal bizonyítottságot erősítő tényezőként számolhatnak a perszakaszban.) A tesztek eredményei, az ezekről készült videófelvételek és szó szerinti jegyzőkönyvek mind a szakértői vélemény mellékletét képezik. Vas megyében már elértük azt, hogy a hatóságok arra törekednek, hogy a gyermeket kizárólag egyszer hallgassák meg, ha kell, a későbbiekben már a videófelvételt és a jegyzőkönyvet használják, elkerülve így a gyermek retraumatizálódását, melyet az újbóli és újbóli kihallgatások okoznának.

A Barnahus nem terápiás központ, de van terápia

Bár a Barnahus-szolgálatban végzett meghallgatás gyermekbarát, mégis elmondható, hogy minden kihallgatás súlyosan traumatizálja a gyermeket: ezért a Barnahus-szolgálat terápiás szobájában a meghallgatást követően a pszichoterapeuta egy speciális, maximum négyalkalmas EMDR-terápiában részesíti a gyermeket. A terápiás szoba is bekamerázott, mert előfordulhat, hogy a gyermek még a terápia során újabb információkat közöl az abuzálásával kapcsolatban. A felvételt a szakértő ezért megnézi, mert előfordulhat, hogy a nyomozást segítő bizonyítékokra mutató információk hangoznak el a gyermektől. Ezeket az információkat a szakértő szintén átadja a rendőrnek.

Tervek a gyermekbarát igazságszolgáltatásért

A hatékony munkavégzést és a jövőbeni eredmények kimutatását a gyermekek utánkövetéses módszerrel végzett vizsgálata, legfőképpen a jelzőrendszeri tagoktól begyűjtött információk feldolgozása biztosítja. Annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás számára is bizonyíték erejű legyen a gyermek nonverbális eszközökkel tett vallomása, a Barnahus-szolgálat a Noldus hardver-szoftver segítségével 4 éve kezdett egy olyan tudományos kutatómunkát, melynek fő célja, hogy az ún. FaceReader programmal megpróbálja objektivizálni a gyermeki nonverbális közléseket.

Előre tervezhetően a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok kiegészítő szolgáltatásaként Budapesten, Debrecenben, Gyulán és Miskolcon is nyílik Barnahus-szolgálat 2021-2022-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára, Fülöp Attila támogatásával.

A Cikk szerzője Lazáry Fanni, a Barnahus Szombathely kommunikációs vezetője.

A véleménycikkeket gyermekvédelemben dolgozó szakértők írják, azonban nem feltétlenül tükrözik a Hintalovon Alapítvány hivatalos álláspontját. 

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Gyerekek rendezvényeken, konferenciákon

Gyerekek rendezvényeken, konferenciákon

Ha kíváncsi vagy, hogy mit érdemes végiggondolnod, ha a gyerekek is aktív résztvevői az általad szervezett rendezvénynek, akkor válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le erről szóló kiadványunkat!

Grooming – előzd meg, vedd észre, támogasd jól a gyereked!

Ha kíváncsi vagy mit is jelent a grooming és hogyan veheted észre, ha gyereked becserkészés áldozata lett, akkor válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le az erről szóló kiadványunkat!

Internetes házirend – Segítség szülőknek és gyerekeknek

Nem tudod hogyan szabályozd a netezést? Támogasd, vedd el, korlátozd? Ha bizonytalan, mennyit lés hogyan lehessen otthon netezni, ez a kidvány neked szól!

Cikkajánló

×
×

Cart