A Barnahus-szolgálatban mindig hisznek a gyereknek

Hintalovon

2021.02.05.

Az Izlandról Magyarországra adaptált Barnahus-modell komplex szolgáltatást nyújt az abúzus gyermekáldozatainak a gyermekbarát igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem együttes munkájával. A szombathelyi Barnahus-szolgálat 2016-ban nyitotta meg a kapuit, és azért dolgozik, hogy a gyerekek érdeke érvényesüljön az igazságszolgáltatásban. A cikk a szombathelyi tapasztalatok alapján veszi sorra a módszer sajátosságait és hazai lehetőségeit.

A Barnahus (ejtsd magyarul: barnahus) izlandi szó, jelentése: gyerekház. A fogalom arra az először Izlandon létesült házra utal, mely a gyermekbarát kihallgatószobákkal egy multidiszciplináris és szervezeteket átfogó megközelítést képvisel.

A Barnahus- modell

A Barnahus-modell lényege, hogy a szexuális abúzus áldozata vagy szemtanúja, az érzelmileg súlyosan elhanyagolt vagy fizikailag súlyosan bántalmazott gyermek által elmondottak kulcsfontosságúak a velük szembeni visszaélések büntetőjogi, gyermekvédelmi és terápiás célú feltárása és kivizsgálása szempontjából. Tehát, amit a gyermek átélt és amit arról legelőször elmond vallomásként, az nem csak (ha megtörtént már a feljelentés) a nyomozati szakban bizonyíték erejű és elengedhetetlen a vádemeléshez, illetve a későbbi ítélethozáshoz, hanem a gyermek súlyosan traumatizált és összetört lelkének gyógyításához is kulcsfontosságú.

Ezért egy abúzusgyanús gyermek vallomásának a felvétele, az ő első alkalmas meghallgatása, nem mindegy, hogy hogyan, milyen körülmények között és milyen eszközökkel történik. A Barnahus-módszer bizonyítékokon alapuló gyakorlatra épül, beleértve az igazságszolgáltatási eljárásrendeket, a terápiás beavatkozásokat, az orvosi vizsgálatokat, az utánkövetést, az adatfeldolgozást és a tudományos kutatást is. A Barnahus célja egyértelmű: minden érintettnek koordinált és hatékony választ kínál gyorsan, időveszteség nélkül, megakadályozva a nyomozás és a bírósági eljárások során ma még bekövetkező retraumatizálódást.

A Barnahus-szolgálat ún. egyablakos ügyintézési módszert nyújt az interagency jegyében, összefogva és együttműködve már most a rendőrség, a szociális szolgáltatók, gyermekvédelem, szakszolgálatok, a gyámhivatal, a testi, lelki egészségügyi szolgáltatók szakembereivel, és a közeljövőben, változtatva a szokásjogokon, remélhetőleg már az ügyészi és a bírói részvétellel is.

A szombathelyi Barnahus- szolgálat mint hivatalos szerv

2016. novemberében nyílt meg a szombathelyi Barnahus-szolgálat a Vas Megyei TEGYESZ épületében. Az első években pilot-programként működött, kipróbálva bizonyos módszereket, eljárásokat és párhuzamosan érzékenyítve és edukálva mind a gyermekvédelem, mind az igazságszolgáltatás hazai szakembereit a Barnahus-modellről. 2019. január 1-től az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról [ Gyvt. ] a 61. paragrafusban legitimmé tette a szombathelyi Barnahus-szolgálat működését, így a szolgálat 2019. január 1-től kizárólag hivatalos kirendelésre végez Barnahus-vizsgálatokat.

A 2021 elején kiadott, 1046/2020 (II.18.) Kormányhatározat értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Igazságügyi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, a Legfelsőbb Ügyészség, az Országos Bírói Hivatal, az ORFK és a Pénzügyminisztérium közös fejlesztési stratégiája, hogy támogassa a további Barnahus-modell szerinti szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtését és működését az országos lefedettség biztosítása érdekében. A kormányhatározat kimondja azt is, hogy a nyomozási cselekmények és a büntetőeljárások időtartamának csökkentését kell elérni: a gyermekbarát igazságszolgáltatásban ezt a célt jelenleg a Barnahus-szolgálat tudja teljeskörűen biztosítani. Az új stratégia és elköteleződés hosszútávú célja, hogy minden megyében legyen egy Barnahus-szolgálat, amit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) működtet.

61. § (2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatást, valamint – hivatalos szerv megkeresésére – az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást működtethet, amelynek során a gyermekvédelmi szakszolgáltatás együttműködik a megkereső szervvel.

Az abúzusgyanús gyermek vizsgálata a Barnahus-szolgálatban

Az abúzus egy olyan bűncselekmény, melynek elkövetője a gyermek legbelsőbb bizalmi köréből kerül ki. Alapvetően három különböző formája van az abúzusnak: szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás, érzelmi elhanyagolás. Ha felmerül a gyanú, hogy e három abúzus valamelyik és/vagy mindegyik típusát elkövették a gyermek ellen, akkor a magánúton történő feljelentést vagy a gyermekvédelmi jelzőrendszeri jelzést követően a hatósági szervek, rendőrség, gyámhatóság kirendelő határozatban, vagy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat hivatalos felkérésben kéri a Barnahus-szolgálatot, hogy Barnahus-módszerrel végezzék el a gyermek igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálatát. A szakértő a bekért iratanyagokat hosszasan tanulmányozza, és mivel minden eset egyedi, ezért a stáb felépíti a stratégiát a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése érdekében.

Minden gyermek vizsgálatát megelőzi a gyermeket ismerő jelzőrendszeri tagokkal végzett eset-előkészítő ülés. Nem véletlenül: a Barnahus-módszer alapvetése a multidiszciplináris és interagency, azaz szervezetek közötti együttműködés. A Barnahus-szolgálat tehát egy ilyen vizsgálatot előkészítő ülésen összekapcsolja a szaktudományokat a képviselőik segítségével – egy ilyen megbeszélésen a pszichés tér megnyílik, és a jelen lévő szakemberek megosztják a tudásukat és a tapasztalataikat a gyermekről.

Másnap, a gyermek gondviselőjével (aki lehet nem gyanúsított családtag vagy ügygondnok) megjelenik a Barnahus-szolgálatban. A minden elemében gyermekbarát környezetet nem a rengeteg plüssállat és játék teremti meg, hiszen a gyermeknek is azt kell közvetíteni, hogy ez egy komoly hely, itt most azért gyűltek össze a „nénik-bácsik”, hogy meghallgassák őt, segítsenek rajta, és ami még fontosabb, hogy hinni fognak neki és végig biztonságban lesz. Ez utóbbi azért is említésre méltó, mert a fizikai és érzelmi biztonságot számos tényező garantálja: a Barnahus-szolgálat a gyanúsítottal nem foglalkozik, komplex családvizsgálatot nem folytat, a fókusz teljes mértékben a gyermekáldozaton van. És ezt ők is érzik, illetve rá is kérdeznek már a kisebbek is, hogy „az, aki bántott engem, ugye nem lesz itt velem?”.

A rendőrség és a gyermekvédelem együttműködése

A Vas Megyei TEGYESZ 2019 óta együttműködik a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal annak érdekében, hogy a nyomozórendőrök az általuk kötelezően elvégzendő gyermek kihallgatást már a Barnahus-szolgálatban tegyék meg. Ennek a nagyon fontos megállapodásnak az is az eredménye, hogy ma már egy abúzusgyanús gyermek vallomásának felvételét Vas Megyében a rendőrök kizárólag a Barnahus-szolgálat kihallgatószobájában végzik – használva azt a kép- és hangrögzítő INDICO-rendszert, mely a felvett videóanyagra egy olyan digitális ujjlenyomatot tesz, ami bizonyítja, hogy a kihallgatásról, vizsgálatról, a vizsgálatot előkészítő stábülésről és a későbbi terápiáról eredeti felvétel készült, és ilyen formán megkérdőjelezhetetlen bizonyíték.

Amíg zajlik a rendőri kihallgatás, addig az ügyben kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő a monitoring szobában van, és élőben figyeli a gyermeket, jegyzetel, a kihallgatás után egyeztet a rendőrrel, hogy a gyermek élményszerű vallomása megtörtént-e vagy sem. A szakértő a rendőrrel közösen dolgozva tehát az élményszerűséget vizsgálja. A rendőri kihallgatást követően a szakértő a gyermektől már csak azokra a kirendelő határozatban előírt kérdésekre keresi a választ, melyeket nem érintett a rendőrségi kihallgatás – csökkentve ezzel is annak a feszültségét, hogy a gyermeknek újra és újra el kelljen mondania, egy számára teljesen új és vadidegen felnőttnek, hogy mi történt vele.

A szakértő VILÁGJÁTÉK Tesztet végez a 14 év alatti gyermekkel, ha 14 év feletti, akkor pedig Rorschach-vizsgálatot. (Öt éven aluli gyermekektől nagyon sokszor nehéz verbális közléseket, szavakkal elmondott vallomásokat kapni, ezért az abúzusbabák segítik őket, hogy levetkőztetve és eljátszva a babákkal „elmondják”, hogy mi történt velük. Az ilyen jellegű nonverbális gyermekvallomásokkal bizonyítottságot erősítő tényezőként számolhatnak a perszakaszban.) A tesztek eredményei, az ezekről készült videófelvételek és szó szerinti jegyzőkönyvek mind a szakértői vélemény mellékletét képezik. Vas megyében már elértük azt, hogy a hatóságok arra törekednek, hogy a gyermeket kizárólag egyszer hallgassák meg, ha kell, a későbbiekben már a videófelvételt és a jegyzőkönyvet használják, elkerülve így a gyermek retraumatizálódását, melyet az újbóli és újbóli kihallgatások okoznának.

A Barnahus nem terápiás központ, de van terápia

Bár a Barnahus-szolgálatban végzett meghallgatás gyermekbarát, mégis elmondható, hogy minden kihallgatás súlyosan traumatizálja a gyermeket: ezért a Barnahus-szolgálat terápiás szobájában a meghallgatást követően a pszichoterapeuta egy speciális, maximum négyalkalmas EMDR-terápiában részesíti a gyermeket. A terápiás szoba is bekamerázott, mert előfordulhat, hogy a gyermek még a terápia során újabb információkat közöl az abuzálásával kapcsolatban. A felvételt a szakértő ezért megnézi, mert előfordulhat, hogy a nyomozást segítő bizonyítékokra mutató információk hangoznak el a gyermektől. Ezeket az információkat a szakértő szintén átadja a rendőrnek.

Tervek a gyermekbarát igazságszolgáltatásért

A hatékony munkavégzést és a jövőbeni eredmények kimutatását a gyermekek utánkövetéses módszerrel végzett vizsgálata, legfőképpen a jelzőrendszeri tagoktól begyűjtött információk feldolgozása biztosítja. Annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás számára is bizonyíték erejű legyen a gyermek nonverbális eszközökkel tett vallomása, a Barnahus-szolgálat a Noldus hardver-szoftver segítségével 4 éve kezdett egy olyan tudományos kutatómunkát, melynek fő célja, hogy az ún. FaceReader programmal megpróbálja objektivizálni a gyermeki nonverbális közléseket.

Előre tervezhetően a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok kiegészítő szolgáltatásaként Budapesten, Debrecenben, Gyulán és Miskolcon is nyílik Barnahus-szolgálat 2021-2022-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára, Fülöp Attila támogatásával.

A Cikk szerzője Lazáry Fanni, a Barnahus Szombathely kommunikációs vezetője.

A véleménycikkeket gyermekvédelemben dolgozó szakértők írják, azonban nem feltétlenül tükrözik a Hintalovon Alapítvány hivatalos álláspontját. 

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Szexting – Mit gondolj át mielőtt belemész ebbe a játékba?

Ha kíváncsi vagy mit is jelent a szexting és mit érdemes átgondolnod mielőtt belemész ebbe a játékba, akkor  töltsd le az erről szóló plakátunkat!

Biztonságos, egyszerűen hozzáférhető és könnyen használható – mi az? Az óvszer

Miért a biztonságos szex a jó szex? Válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat, mely jó kiindulási alap lehet a biztonságos szexről szóló beszélgetéseknek.

Hézagok és a falak a gyermekvédelemben és az iskolákban

Hézagok és falak: – a gyermekvédelemben és az iskolában

Töltsd le  a Hézagok és falak című, szakmai lektorálásunkkal készült kiadványt, melynek szerzője 10 év nevelőszülői és napközis nevelői tapasztalait és történeit osztja meg!

Cikkajánló

×
×

Cart