A Hintalovon Alapítvány az Európa Tanács hivatalos partnere lett

A Hintalovon Alapítvány hivatalos partnere lesz az Európa Tanács gyermekkonzultációs projektjének, amiben gyermekek véleményét veszik figyelembe a nem kötelező erejű normák kidolgozásához a gyermek legfőbb érdekére vonatkozóan a szülői különválásban, valamint a gondozási eljárásokban.

Amikor a szülők elválnak, vagy a hatóságoknak a gyerekeket gondozásba kell helyezniük, a gyerekekre nagy hatást gyakorolhat az eljárási folyamat, illetve maguk a meghozott döntések. Az Európa Tanács ezen a területen jogi eszközöket és útmutatást kidolgozó szakértői csoportja úgy döntött, hogy a kormányközi munka keretezésében a gyerekeknek is beleszólást kell biztosítani.  Az Európa Tanács Gyermekjogi Osztályának már nagy hagyománya van abban, hogy a gyerekeket minden érintett területen bevonja munkájába, ideértve a jogaikkal kapcsolatos szabványalkotási tevékenységeket, a tagállamok kötelezettségvállalásainak nyomon követését a szabványok végrehajtása terén és az együttműködések fejlesztésében, illetve a kapacitásépítési tevékenységeket.

Konzultáció gyerekekkel

A projekt során a gyerekek véleményét közvetlenül gyermekkonzultációkon keresztül, közvetve pedig a gyermekek véleményét tükröző, a két tematikus területen, nevezetesen a szülői szétválás és a gyermekgondozási eljárások elemzésén keresztül gyűjtik össze. Ennek a gyakorlatnak a célja, hogy a munkából származó normákat és eszközöket a szüleik válása által érintett, vagy gondozásba került gyermekek tapasztalata és szakértelme vezérelje.

A gyerekkonzultációk módszere a tervezett eszközökhöz kapcsolódó félig strukturált kérdésekre épül, melyek gyermekbarát nyelvezetűek, és elég széleskörűek ahhoz, hogy a gyerekek hozzáadhassák saját nézőpontjukat és prioritásaikat. A lehető legjobb megértés érdekében a gyerekkonzultációk a gyerekek anyanyelvén zajlanak majd. A konzultáció a kérdéseket esetlegesen jóval általánosabban és leginkább gyerekbarát módon járja körül, leginkább a traumatizáló élményeken átesett gyerekek jelenléte esetén.

Nemzetközi tanulmányok

A projekt kezdetén, az Európa Tanács gyerekek jogaival és legfőbb érdekeivel foglalkozó szakértői bizottsága két tanulmányt tett közzé, a szülői különválással és a gondozásba vételi eljárásokkal kapcsolatban, amelyek alapját képezik a további munka kidolgozásának, a nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan. Ezek a megvalósíthatósági tanulmányok a gyerek mindenek felett álló érdekeinek védelméről szóló jogi eszközre összpontosítanak „a szülők különválása esetén” és „a hatóságok által a szülői kötelezettségek korlátozására vagy a gyermek gondozásba vételére irányuló nemzeti jogi eljárásokban”.

A projekt részeként az Európa Tanács tagállamaiban ugyanezekkel a témákkal kapcsolatos korábbi gyerekkonzultációk feltérképezése is megtörténik annak érdekében, hogy az eddigi munkákból olyan releváns megállapításokat vonhassanak ki, amelyek majd beépülhetnek a készülő eszközök kidolgozási folyamatába.

A projekt 2021 júliusában indult, és várhatóan 2022 decemberében ér véget. A folyamat végén az eredményeket a tanácsadók elemzik, szorosan együttműködve a nemzeti facilitátorokkal, és beépítik a gyerek legfőbb érdekét szolgáló eszköztervezetek véglegesítésébe a szülői különválási és gyermekgondozási eljárásokban. A projekttel kapcsolatos további információért, valamint arról, hogy a gyermekek szülői különválási és gondozási eljárásokkal kapcsolatos nézetei hogyan vezérelhetik a nemzetközi és európai normákat, látogass el az Európa Tanács weboldalára.

Kiemelt kép innen.