Gyakori kérdések gyerekeknek

A gyerekjog nem egy elvont fogalom; tudd meg, mit jelent a gyakorlatban, ha az iskoláról, a családodról, vagy más, Téged érő, érintő dolgokról van szó!

Hintalovon

I.Kérdések az iskoláról

Mit jelent a tanárok általi felügyelet az iskolában?


A tanároknak kötelessége, hogy amíg te az iskolában vagy, a felügyeletedről gondoskodjanak. A jogszabályok szerint ez azt jelenti, hogy felnőttként a tanárok kötelesek vigyázni a te testi és lelki épségedre és gondoskodni a védelmedről attól kezdve, hogy belépsz az iskolába, addig, amíg ki nem lépsz onnan. Akkor is így van ez, amikor az iskola épületén kívül más helyszínen tartanak kötelező iskolai foglalkozásokat vagy programokat.

Mi van a házirendben?


Az iskolád házirendjében kell meghatározni, hogy az iskola hogyan működik, így például a gyerekek és a felnőttek ott tartózkodásának szabályait. Az iskola házirendje egy olyan belső szabálygyűjtemény, amely mindenkire vonatkozik az intézményben. A házirend kizárólag az iskolában, kollégiumban és kötelező iskolai rendezvényeken érvényes. A házirend bármikor módosítható, ezt a diákönkormányzat is kezdeményezheti. Különösen, ha felmerül, hogy olyan szabályokat tartalmaz, amik a diákok érdekével ellentétesek. A legjobb, ha ez a dokumentum (mint egy szerződés) közös megbeszélés alapján készül el a diákok és az iskolában dolgozó felnőttek között.

Milyen szabályok érvényesek iskolán kívül, táborozás, kirándulás alatt?


Alapvetően a legtöbb szabály ugyanaz, mint egy tanítási napon. Az iskola épületében kötelező szabályok az összes kötelező iskolai rendezvényen is érvényesek (pl. egy osztálykiránduláson, sulis sportnapon vagy táborozás alatt). A tanáraid kötelessége, hogy egy kirándulás vagy táborozás alatt gondoskodjanak a felügyeletedről és a jóllétedről. A programot szervező tanárodtól mindig kapnod kell megfelelő tájékoztatást a szokásostól eltérő szabályokról, de a legtöbb előírást megtalálod a házirendben.

Milyen jogaim vannak a szünetben?


Diákként jogod van ahhoz, hogy az iskolád biztonságos és egészséges környezet legyen. A tanrendet az életkorodnak megfelelő pihenőidő és testmozgás beépítésével, sportolási és étkezési lehetőség megadásával kell biztosítani számodra. Az iskolában a szünet a pihenéshez való jog része. A te érdekedet szolgálja a pontos órakezdés-órabefejezés és az, hogy a szünetedből ne vegyenek el értékes perceket a tanárok. Az a tanár, aki kicsengetés után is rendszeresen tovább tartja az órát, a diákok pihenéshez való jogát sérti meg. Ugyanezt a jogodat sérti meg az iskola, ha azzal telik el a szüneted, hogy sétálnod kell az épületek között, vagy nincs elég időd tesióra után megmosakodni és átöltözni. Tanítási órákat összevonni vagy szombati tanítást szervezni pedig csak akkor lehet, ha ezt a házirend megengedi, és a kieső pihenőidőt más időpontban az iskola visszaadja nektek.

Mit jelent a magánélethez való jog?


Mindenkinek, így a diákoknak is van magánélete, és ezt a tanulók többé-kevésbé el is tudják választani az iskolai életüktől. Minden diáknak lehetnek barátai az iskolán kívül, titkai, különböző szokásai, családi problémái, szerelme és ellensége egyaránt. Ezekről az iskolában nem kell beszámolnod senkinek, az iskola sem kötelezhet rá, hogy kitálald őket, és nem kutakodhatnak a magánéletedben. Természetesen nevelési céllal intelmeket, javaslatokat a társaid, tanáraid megfogalmazhatnak, ez azonban csak javaslat vagy vélemény lehet, nem lehet zaklató hatású. Jogod van ahhoz is, hogy a családtagjaiddal kapcsolatot tarts, és velük az iskolában, iskola után a parkban vagy otthon találkozz. Ebbe az iskola szintén nem szólhat bele. Fontos az is, hogy a magánélethez való jogod nem korlátlan, tehát azzal, hogy élsz vele, nem sérülhet másoknak ugyanez a joga.

Mik a szabályok a suliban az öltözködésre?

Elsősorban az iskola házirendjében tudsz utánanézni annak, hogy milyen szabályok vonatkoznak az öltözködésre, sminkre, stb. Fontos tudnod, hogy öltözködéssel kapcsolatos iskolai szabályok csak a diákok egészsége, biztonsága érdekében hozhatók. Ha nem ezeket a célokat szolgálják, akkor indokolatlanul megsértik a tanulók jogait. Vannak olyan (jogszabályban leírt) esetek, amikor az öltözködésed és a kinézeted már biztosan túllép egy bizonyos határt, azaz az alábbiakra nagyon figyelj oda:

  • Tesisórán például megtilthatják a fülbevaló, nyaklánc, testékszer, piercing vagy egyéb olyan tárgy használatát, amik akadályozhatnak téged és másokat a mozgásban, vagy sérülést, balesetet okozhatnak.
  • Nem viselhetsz semmilyen önkényuralmi jelképet. Önkényuralmi jelkép a mai jogszabályok szerint a sarló és kalapács, az ötágú vörös csillag, a horogkereszt, a nyilaskereszt és az SS-jelvény.

Megbüntethetnek a tanárok, ha káromkodok a suliban?


A káromkodásra vonatkozó szabályokat szintén az iskola házirendjében találod meg. Alapvetően jogod van a szólásszabadsághoz, tehát a suliban is elmondhatod a véleményedet és az ötleteidet, ha tiszteletben tartasz közben másokat. Figyelned kell arra, hogyan, milyen formában, stílusban mondod el a saját véleményedet bármiről vagy bárkiről. Ne gúnyolj másokat, és ne szitkozódj, mert ezekkel már túl tudod lépni a véleménynyilvánítás határait. A másiknak is megvannak a jogai, a méltósága, amit könnyen meg lehet sérteni, ha nem a megfelelő szavakkal fejezed ki magad. Ha például valótlan dolgot állítasz valakiről, vagy indokolatlanul csúnya szavakkal illeted, annak következményei lehetnek. A tanárok felhívhatják a figyelmedet arra, ha nem megfelelően, nem tisztelettudóan beszélsz valakiről, és ilyenkor az iskola házirendje alapján felelősségre is vonhatnak érte.

Megbüntethetnek azért, mert kifejtem az iskolában a politikai véleményemet?


A jogszabályok nagyon komolyan kimondják, hogy senkit (így sem felnőttet, sem gyereket) nem érhet hátrányos hozzáállás vagy megkülönböztetés a politikai nézetei, véleménye miatt. Neked is jogod van elmondani a véleményedet minden téged érintő ügyben bármiről és bárkiről, otthon és az iskolában egyaránt. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged. Ide tartozik az is, hogy jogod van a szólásszabadsághoz, tehát a nyilvánosság előtt is elmondhatod a véleményedet és az ötleteidet, ha közben tiszteletben tartasz másokat. Figyelned kell tehát arra, hogy hogyan, milyen formában mondod el a saját véleményedet a dolgokról.

Ha matekórán nem figyelek, akkor az jogos, ha erőnléti feladatokkal büntet a tanár, mert ő egyben a tesitanár is?


Tilos a diákoknak fizikai vagy lelki fájdalmat okozni, őket kínozni, kegyetlen, embertelen bánásmódban részesíteni. Ebbe beletartozik az osztály előtti erőnléti feladatok végeztetése is. Ha egy diák az órán nem figyel, fegyelmezetlen, és ezzel zavarja a tanárt és a társai nyugalmát, a tanár természetesen fegyelmezheti őt. A tanár viszont nem büntetheti a diákot fizikai fegyelmezéssel, legyen szó matek vagy tesióráról. Csak olyan fegyelmezési eszközöket vehet igénybe, amivel nem sérti meg a diák legfőbb jogait: az emberi méltósághoz és a testi épséghez való jogát.

Hol van az kimondva, hogy tilos a testi fenyítés?


A testi fenyítés tilalma minden oktatási intézményre kiterjed. A legfontosabb jogszabályok, így az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye is kimondja, hogy a gyerekekkel szembeni erőszak egyetlen formája sem elfogadható, és minden formája megelőzhető. Az emberi méltósághoz való jog mindenkit, így a gyerekeket is megilleti. Ezért tilos például a tanulók testi és lelki bántalmazása. A legfontosabb jogszabályok biztosítják, hogy az erőszak minden formája tiltott legyen a gyerekekkel szemben, és hogy megvédjék őket a fizikai és lelki durvaságtól. Ezeket a gyerekjogokat mindig be kell tartani, így a suliban a tanároknak is. Tehát akár teljesíti a diák az iskolai kötelességeit, akár nem, ezeket a szabályokat nem sérthetik meg a felnőttek vele szemben.

Mit és mennyi időre vehetnek el a tanárok tőlem az iskolában?


A tanulók felelősségre vonhatók, ha az órán nem a tananyaggal, hanem mással, például a mobiltelefonjukkal foglalkoznak. Az iskolában ugyanis a pedagógus feladata, hogy biztosítsa a tanítás zavartalanságát. A mobiltelefonok, okosórák, tabletek, laptopok, digitális játékok és ékszerek mind értékes tárgyak, és általában az iskolai oktatáshoz nem feltétlenül szükségesek. Ezért ezeket a tárgyakat a tanár elveheti tőled, ha a suliban órán a tananyag helyett ezekkel foglalkozol. Magyarországon nincs törvény az ilyen tárgyak (például a mobilok) tiltására, viszont a házirendben az iskola maga szabályozhatja a használatukat. Az iskola előírhatja ezeknek a tárgyaknak a megőrzőben való elhelyezését, vagy bizonyos feltételhez köti a használatát. A mobiloknál például sok helyen bevett gyakorlat az, hogy a tanórák alatt tilos bekapcsolva tartani ezeket, a szünetekben viszont használhatják.

Van arra külön szabály, hogy mikor kell visszakapnom a tőlem elvett tárgyakat?


Ha a pedagógus másképp nem tudja visszaterelni a tanuló figyelmét a tananyagra, akár el is veheti tőle azt a tárgyat, amivel foglalkozik a tananyag helyett. Figyelemmel kell lenni azonban ennek az elvételnek a céljára. Mivel a tanár célja az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, az elvétel is csak addig tarthat, amíg ez a cél fennáll. Ez azt jelenti, hogy amint az órának vége, a cél megszűnt, a tárgyat vissza kell adni. Az nem jogos, ha az elvett dolgot a tanár magánál tartja, és például csak a nap vagy a hónap végén adja vissza.

Dolgozatot írathatnak olyan témából, amit órán nem vettünk át?


Csak megtanított, begyakorolt anyag kérhető számon a diákoktól. Dolgozatírásnál is csak a már leadott tananyagot kérheti vissza a tanár. Ha valamit nem tanítottak még meg, abból nem lehet dolgozatot íratni vagy feleltetni. Érdemes megnézned az iskola házirendjét is, ami a dolgozatírással kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza.

Mi a helyzet akkor, ha a tanár büntetésből írat dolgozatot velem?


A dolgozatírás kettős célt szolgál: egyrészt a teljesítményed, fejlődésed mérését teszi lehetővé, másrészt (ha osztályozzák a dolgozatot) az értékelés egyik eszköze. Minden olyan eset a gyerekjogok ellen való, amikor a dolgozatírást büntetésre vagy fegyelmezésre használják. Ha késést, hiányzó munkafüzetet/házit, órai figyelmetlenséget „torol meg” a tanár dolgozatírással, az szembemegy a szabályokkal. A gyerekjogok minden gyereket megilletnek, ezek betartása nem függhet attól, hogy a tanuló teljesíti-e a kötelességeit az iskolában vagy sem.

Lehet panaszt tennem, ha egy dolgozat javításával nem értek egyet? Kinek szólhatok erről?
A panaszjog lehetősége téged is megillet. Mint diák, lehetőséged van arra, hogy tiltakozz és új döntést kérj a jogaidat, érdekeidet sértő helyzettel szemben. Ha úgy látod akár te, akár a szüleid, hogy nem megfelelően került kijavításra egy dolgozatod, esetleg mulasztott a javító tanár, akkor jogotok van panaszt tenni az értékelés ellen. Először a javító tanárhoz, illetve az ügy témája szerint az iskolaszékhez érdemes fordulni. Ha úgy érzed, ezek a személyek nem jártak el megfelelően az ügyedben, akkor az iskola igazgatójához vagy akár az iskola fenntartójához is benyújthatod a panaszodat.

Mik a szabályai egy panasz benyújtásának?


A panaszlevelet írásban kell elkészíteni, amiben leírod, hogy mi történt. Ebben meg is kell indokolni, hogy szerinted miért volt az eset hátrányos számodra. Ha az iskolaszékhez adod be a panaszodat, akkor azt felülbírálati kérelemnek hívják, ha az iskola igazgatójához, akkor panasznak, ha pedig az iskola fenntartójához, akkor törvényességi kérelemnek. A panaszlevél beadásának van határideje is, általában 15 nap attól a naptól számítva, amikor veled a sértő helyzet megtörtént (pl. amikor a kijavított dolgozatot megkaptad). Nekik ki kell vizsgálniuk az esetet, amit leírtál, szükség szerint téged személyesen meg is kell hallgatniuk. Ezután az ügyedben 30 napon belül határozatot kell hozniuk, amiről írásban értesítenek. A döntéshozóknak fontos feladata, hogy a határozatból kiderüljön számodra annak lényege, indoklása és hogy kik voltak a döntéshozók. A panasztevés részletes szabályait az iskola házirendjében is megtalálod.

Van határa annak, hogy egy nap vagy egy héten hányszor van számonkérés?


Nem jogszabály, hanem az iskola pedagógiai programja szabályozza, hogy meddig kell kijavítani a dolgozatokat, hányat lehet íratni egy héten, lehet-e utolsó órában dolgozatot íratni, mennyi idővel előre kell szólnia a tanárnak, hogy dolgozat lesz. Úgyhogy érdemes átböngészni az iskola weboldalát tanév elején, elolvasni a helyi tantervet, és megbeszélni osztályfőnöki órán, szülői értekezleten, hogy milyen szabályok vonatkoznak a számonkérésekre, osztályozásokra. Fontos tudni, hogy a diákok (diákönkormányzat) és az iskolai szülői szervezetek véleményt mondhatnak a pedagógiai programról, és kezdeményezhetik a módosítását, kiegészítését is.
Ha minden órán csak engem feleltetnek, vagy úgy érzem, hogy a tanár „kipécézett” magának, és szigorúbban ítél meg, mint a többieket, kihez fordulhatok?
A szüleidnek érdemes jelezned az esetet, és az osztályfőnökhöz is fordulhattok ilyenkor, ha megvan a bizalom közöttetek. Ezenkívül az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, szociális munkáshoz vagy az iskolapszichológushoz is mehetsz ilyen problémával. Létezik egyébként a független vizsgabizottság intézménye is az iskolákon belül. Ez azt jelenti, hogy akkor vizsgázhatsz egy ilyen bizottság előtt, ha úgy látod, hogy az iskolában pikkelnek rád, és meg vagy győződve róla, hogy a tananyagot jobban tudod, mint ahogy az iskola értékel téged.

Mi az a független vizsgabizottság?


A független vizsgabizottság egy iskolától független, szakértő pedagógusokból álló testület, amely a kérésedre levizsgáztat téged, és az év végi osztályzatodat megállapítja az adott tárgyból. Ha független vizsgabizottság előtt adsz számot a tudásodról, az iskola köteles elfogadni az ott kapott osztályzatodat, azt nem bírálhatja felül. Nem is lehet ennek a bizottságnak a tagja olyan tanár, aki téged az iskoládban tanít. A független vizsgabizottsághoz a félév, illetve a tanítási időszak utolsó napja előtti 30. munkanapig jelentkezhetsz. A vizsgabizottság előtt egy vagy akár több tantárgyból is vizsgát tehetsz, ezeket a jelentkezésedben kell megjelölnöd. Az iskolád felé egyébként nem kell megindokolnod, hogy miért akarsz a független vizsgabizottság előtt vizsgázni.

Maximum mennyi lehet a megengedett orvosi-, szülői-, sportigazolások száma?


Az iskola köteles elfogadni az orvos, hatóság vagy szülő által igazolt távollétet, de ezeknek is van egy felső határa. Az iskola házirendje tartalmaz információt arról, hogy maximum mennyi igazolást fogad el az iskola a szüleidtől vagy egyéb pl. sportszervezetektől. Általában az a gyakorlat, hogy a házirendben az iskola 3 nap hiányzás igazolását engedélyezi a szülők számára, de ez iskolánként akár eltérhet. Az orvosod azt igazolja, hogy beteg voltál (orvosi vizsgálaton vettél részt), de most már gyógyult vagy, és közösségbe mehetsz. Az ilyen, orvos által igazolt hiányzást az iskola mindenképp el kell, hogy fogadja.

Mi a helyzet a késésekkel?


Ha nem érkezel meg a tanítási óra kezdetére időben, akkor azt igazolnod kell a házirendben foglaltak szerint. Ha nem tudod igazolni, akkor általában az a szabály a sulikban, hogy a késéseid ideje összeadódik. Ezeket a késéseket, hiányzásokat az iskola folyamatosan számon tartja. Ha akár egyszerre, akár több alkalommal annyit késtél, hogy a késések kitesznek egy tanítási órát, akkor ez igazolatlan órának fog minősülni. Amit fontos tudnod, hogy ha a késés nem tesz ki egy teljes tanítási órát, akkor a tanár azt nem is kerekítheti fel egy óra igazolatlan hiányzásra. A tanár azt sem büntetheti igazolatlan óra beírásával, amikor fegyelmezési céllal kiküld egy időre a tanítási óráról. És nem lehet igazolatlan órát adnia neked büntetésből akkor sem, ha például otthon hagytad a tankönyvedet vagy a felszerelésedet.

Mik a szabályok az igazolatlan hiányzásokra?


Ha nem tudod megfelelően igazolni a sulinak, akkor a távolmaradásod igazolatlannak számít. Akár késések miatt, akár egyéb okból lett egy igazolatlan órád, az iskola köteles erről értesíteni a szüleidet. 10, 30 vagy 50 igazolatlan óra esetén már nem csak a szüleidet, de a hatóságokat (pl. gyámhatóságot) is értesíteni fogja az iskola. Fontos tudnod, hogy ha a hiányzásaid száma (akár igazolatlan, akár igazolt) összesen eléri a 250 órát egy tanévben, és emiatt nincs valamelyik tárgyból érdemjegyed, akkor a tanítási év végén a tanulmányaidat nem tudja értékelni az iskola. Ez alól az jelenthet kivételt, ha a nevelőtestület engedi, hogy osztályozóvizsgát tegyél. Mindig érdemes az igazolatlan és egyéb hiányzások szabályait az iskola házirendjében átolvasni.

Felvehetem egy tanóra hanganyagát?


Az iskolában kép vagy hangfelvétel készítése és használata valakiről akkor lehetséges, ha az a személy, aki szerepel a felvételen, az elkészítéséhez és utána annak felhasználásához előre hozzájárult (ez szóban is elegendő). Ilyen előzetes engedély nélkül tehát nem veheted fel a tanóra anyagát, nem csinálhatsz a tanáraidról videofelvételt az iskolában sem órán, de még egy osztálykiránduláson sem. Ne feledd, ha meg is kapod az engedélyt a felvétel elkészítésére, de te a felvételt valahogyan még fel akarnád használni, arról újra meg kell kérdezned az illetőt, hogy ez részéről rendben van-e.

További tartalmak a témában

Nincs kapcsolódó tartalom.

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Gyerekjogok az orvosnál – Plakát

Milyen jogai vannak a gyerekeknek, kamaszoknak az orvosnál? Milyen tájékoztatási kötelezettsége van az orvosnak a szülők felé?

Az integrált gyermekvédelmi rendszer 10 alapelve

Ismerd meg az EU által kidolgozott integrált gyermkvédelmi rendszer 10 alapelvét, melyek mentén a Hintalovon Alapítvány is működik!

Mi az a grooming és hogyan ismerheted fel?

Plakátunkban összefoglaltuk neked a grooming jeleit és találhatsz pár hasznos tanácsot is, hogy hogyan lehetsz az online térben biztonságban. Válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le erről szóló kiadványunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart