Az iskolaváltás kérdései: mikor és hogyan?

Vannak olyan helyzetek, melyekben az iskolaváltás szükséges, elkerülhetetlen vagy kívánatos - egy konkrét példán keresztül válaszolunk a téma kapcsán felmerülő esetleges kérdésekre.
Iskolaváltás, mikor, hogyan, kérdések

Hintalovon

2019.06.18.

A Gyermekjogi Központot egy édesapa kereste fel 9 éves és 16 éves lányai ügyében. A család másik városba költözik a nyáron, így a lányoknak iskolát kell váltaniuk. A kisebb lány új iskolája már visszajelzett a szülőknek, a 16 éves lányuk választott iskolája azonban nem akarja felvenni a lányt. Segítségünket kérték, hogy milyen lehetőségeik vannak ebben a helyzetben?

A hozzánk forduló szülőt a következőkről tájékoztattuk

Magyarország Alaptörvénye alapján mindenkinek joga van a művelődéshez, amely többek között magába foglalja az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatást. Alaptörvényünk emellett kimondja, hogy minden szülőnek joga van megválasztani a gyermekének adandó nevelést. E két gyermeki jog volt érintett a fenti megkeresésben is.

 Az Alaptörvény szabályait az ENSZ Gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény keretezi. A Gyermekjogi Egyezmény 28. cikke rögzíti a gyermek jogát az oktatáshoz, míg a 29. cikke meghatározza az oktatás során biztosítandó, elérendő célok körét.

Iskolaváltás okai

Az iskolaváltásnak számos oka lehet, ezek közül csupán egyikét jelenti a költözés. Ehhez hasonló szituációkkal szembesülnek azok a szülők is, akik elégedetlenek a nevelési-oktatási intézmény módszereivel, az oktatás minőségével vagy az osztályközösséggel.

Bármelyik esetről is legyen szó, az iskolaváltásra külön kérelem alapján kerülhet sor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §-a alapján. A kérelmet azon iskola számára kell benyújtani, ahol a gyermek a jövőben a tanulmányait kívánja folytatni.

Az iskola az esetek többségében az átvételről egy személyes elbeszélgetés alapján dönt, de természetesen lehetősége van egyeztetésre azzal az iskolával is, ahol a gyermek korábban a tanulmányait folytatta. Ezzel egyidejűleg értelemszerűen jogosult megismerni a gyermek iskolai teljesítményét, különleges igényeit, illetve iskolai magatartásával kapcsolatos, átvételhez szükséges információkat. Ezt követően az átvételről az iskola igazgatója jogosult döntést hozni.

A tanulók számára nem csupán év végén, de év közben is lehetőség nyílik az iskolaváltásra a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 23. § (6) bekezdése alapján.

Körzetes iskolák

A tanulót érintően egy oktatási intézmény rendelkezik felvételi kötelezettséggel, a körzetes intézmény. Az intézmények egy meghatározott földrajzi terület vonatkozásában kötelesek a felvételi kötelezettségüknek eleget tenni. Mindez azt jelenti, hogy nem utasíthatják el, azon gyermekek vonatkozásában a felvételt, akik a jogszabály által meghatározott területen belül állandó lakcímmel rendelkeznek vagy életvitelszerűen laknak/tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Körzetes általános iskola kereső. 

A körzetes iskolák kivételével az oktatási intézmények többsége pedagógiai programjának keretében határozza meg az átvétel szabályait, a köznevelési törvény adta keretek között. Így igény szerint jogosult különbözeti vizsga, évfolyamismétlés előírására, türelmi idő meghatározására vagy egyéni segítségnyújtás kirendelésére az érkező gyermek számára.

A középfokú oktatási intézmények esetében az átjelentkezés jogszabályi kereti különböznek az alapfokú oktatási intézmények szabályaitól, mivel nincs kijelölve olyan intézmény, amelynek felvételi kötelezettsége áll fenn a gyermek irányába.

Magyarországon a gyermekek 16 éves korukig kötelesek tanulmányokat folytatni. A tankötelezett gyermekek számára, akiket nem nyertek felvételt az általuk választott középfokú oktatási intézményekbe, a Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében tanulhatnak tovább, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban részesülnek.

Egyebekben, ha a tanuló a középfokú tanulmányok megkezdését követően intézményt szeretne váltani csak egy pozitív tartalmú, felvételi döntést követően van erre lehetőség. Amennyiben nem sikerül önálló, igényeknek megfelelő iskolát találni, a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a pedagógiai szakszolgálat nyújt segítséget, amely feladata, hogy minden továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos kérdésben a megkereső rendelkezésére álljon.

Zárásként fontosnak tartottuk azt is kiemelni, hogy nem csupán a szülők, hanem maguk a gyermekek is kezdeményezhetik az iskolaváltást a fent megnevezett okok bármelyikéből kifolyólag.

Dr. Sánta Nóra

Már nyolcadik éve képviseljük a gyermekjogokat, közvetítünk, kutatunk, megmutatunk, elmagyarázunk, segítséget nyújtunk, meghallgatunk, kiállunk, leírunk, közzéteszünk, támogatunk és megerősítünk.
Segíts minket adód 1%-ával, hogy továbbra is kiállhassunk a gyerekekért és jogaikért!

Adószámunk: 18752836-2-41

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

A verés tilos

Miért tilos a verés? – Beszéljünk a fenyítés káros hatásairól

Miért ártalmas a pofon, a fenékre csapás vagy a tasli ? Milyen más nevelési technikákat tudunk alkalmazni helyette? Segítünk!

Mitől lesz gyerekbarát egy anyag?

Mitől lesz egy anyag gyerekbarát?

Ha kíváncsi vagy, hogy mire érdemes figyelned egy gyerekeknek szóló anyag készítése kapcsán, akkor válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le erről szóló kiadványunkat!

Vigyázz magadra!

Vigyázz magadra! – Miért és hogyan vonjuk be a gyerekeket az erőszak elleni védelembe?

Szeretnénk, hogy a gyerekek szólnának, ha bántják őket vagy másokat, lépjenek fel az erőszak ellen. De hogyan érjük ezt el? Ha kíváncsi vagy válaszainkra, válassz az alábbi adományösszegek közül, és töltsd le kiadványunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart