Fejtetű vizsgálat – hogy ne sértsen gyerekjogokat?

A tetvesség felderítésére irányuló vizsgálat nem sértheti a gyermekek emberi méltósághoz való jogát, továbbá a személyes (egészségügyi) adataik védelméhez való jogot és nem eredményezhet embertelen, megalázó bánásmódot.
Fejtetű vizsgálat

Hintalovon

2019.12.09.

Esettanulmányunkban egy szülő fordult hozzánk, akinek a kislánya 1. osztályba jár és év eleje óta a védőnő 3 alkalommal vizsgálta meg a gyerekeket az osztályteremben egymás előtt, hogy valaki tetves-e. A szülő elmondása szerint, akiről kiderült, hogy tetvességgel érintett, azt az osztálytársai kerülik (sok esetben erre otthon a szülők bátorítják a nem fertőzött gyerekeiket), a tetvességgel érintett gyerek pedig megszégyenül és megbélyegzetté válik. A hozzánk forduló szülő kislánya aggódik, nehogy ő is tetves legyen és őt is kicsúfolják, kerüljék osztálytársai.  A szülő kérdése, hogy lehet-e az iskolában a gyerekeket egymás előtt fejtetű vizsgálatnak alávetni és annak eredményét nyilvánosan közölni?

A hozzánk forduló szülőt a következőkről tájékoztattuk:  ​

Hangsúlyoztuk, hogy Alapítványunk gyermekjogi megközelítést alkalmaz, mely szerint függetlenül attól, ki keres fel minket, mi az ügyben érintett gyerekek érdekeit képviseljük. Ennek megfelelően, a gyerekek jogait, szükségleteit az általa leírt helyzetben az alábbiak szerint tudtuk értékelni: 

Releváns jogszabályi háttér: 

Az állam közegészségügyi és járványügyi feladatai ellátása körében a köznevelési intézményekben több alkalommal végez tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletszabályait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Járványügyi rendelet), továbbá az egészségügyi kártevőirtó szerekkel valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) rögzíti. A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által időszakosan kiadott vonatkozó szakmai irányelv tartalmazza.

Az alsófokú oktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban), de amennyiben indokolt, a középfokú oktatási intézményekben (középiskolákban, szakmunkásképzőkben) is felvételkor, illetőleg a tanév elején kell az esetleges tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat az intézmény orvosának és/vagy az általa e feladattal megbízott védőnőnek elvégezni, majd negyedévenként legalább egyszer megismételni.

Fejtetű észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett egységben (pl. osztályban) kéthetenként meg kell ismételni mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján a tetűmentesség és annak állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható. Abban az esetben pedig, ha az egészségügyi dolgozó vagy a pedagógus észlel fertőzést, ugyancsak a jogszabály alapján eljárva haladéktalanul gondoskodnia kell a tetvesség megszüntetéséről. Amennyiben ez nem áll módjában, köteles az ÁNTSZ városi intézetének jelentést tenni, aki ezt követően elvégezteti a tetvetlenítést. Az Eütv. 73. § (2) bekezdése értelmében a közösségben tartózkodó tetves gyermek kezelése elsősorban a szülő kötelessége.

Hivatalból az egészségügyi szolgáltató, vagy egészségügyi államigazgatási szerv akkor jár el, ha a szülő ezen kötelezettségének nem tesz eleget. Ennek megfelelően a tetvesség elleni védekezés elsősorban – de nem kizárólagosan – szülői feladat. 

Védendő alkotmányos, emberi jogok:

A tetvesség felderítésére irányuló vizsgálat azonban nem sértheti a gyermekek emberi méltósághoz való jogát, továbbá a személyes (egészségügyi) adataik védelméhez való jogot és nem eredményezhet embertelen, megalázó bánásmódot. Járulékosan felmerülhet továbbá az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, ugyanis a fejtetűvel fertőzött gyermekeket a nem tetves gyermekek kerülik, akik ezáltal megszégyenülnek és megbélyegzetté válnak. 

Konkrét eset kapcsán sérülő gyermeki jogok:

Álláspontunk szerint az a tény, hogy az iskolában a tetű felderítésére irányuló vizsgálatok az osztályteremben, valamennyi gyermek szeme láttára zajlanak, melynek során valamennyi gyermek és felnőtt számára nyilvánvaló, hogy kik azok a gyermekek, akik fejtetű által fertőzöttek, felveti a gyermekek emberi méltósághoz való jogának, valamint egészségügyi adatainak védelméhez fűződő jogának sérelmét. Ez az eljárás további alkotmányos jogok sérelmét idézi elő, ugyanis a tetűvel fertőzött gyermekeket mind a tetűvel nem fertőzött gyermekek, mind azok szülei kerülik, diszkriminálják.

Ez felveti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, ugyanis felmerül annak a veszélye, hogy a tetűvel érintett gyermekekkel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetés érvényesül egészségügyi állapotuk miatt. 

Az Eütv. 10. § -a az emberi méltósághoz való jogot önálló betegjogként nevesíti. A beteg emberi méltósághoz való jogát, mint alapvető emberi jogot az egészségügyi ellátás során tiszteletben kell tartani. 

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hivatott biztosítani. A 3. § az egészségi állapotra vonatkozó adatokat különleges adatoknak minősíti, azonban az egészségügyi adatokra vonatkozó további szabályokat nem tartalmaz, a jogalkotó az egészségügyre vonatkozó adatvédelmi szabályokat külön törvényben, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eatv.) rögzíti.

Tekintettel arra, hogy a tetvességgel kapcsolatos információ egészségügyi adatnak minősül, védendő adat. Továbbá a gyermekek egészségügyi adatát is tartalmazó egészségügyi dokumentáció szenzitív személyes adatokat is tartalmaz, ezért különösen fontos, hogy csak az adatkezelése jogosultak férjenek hozzá.

Az Eatv. 2. § a) pontja értelmében az iskolára kiterjed a törvény személyi hatálya.  Az Eatv. 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi adatokat milyen célból lehet kezelni, jelen esetben a tetvesség felderítésére irányuló vizsgálat közegészségügyi és járványügyi érdekből szükséges. Az Eatv. 5. § kijelöli az adatkezelésre jogosultak körét. Az Eatv. 6. § kimondja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Jelen esetben felmerül a gyermekek tetvességgel kapcsolatos egészségügyi adatainak jogszerűtlen kezelése, hiszen a tetvesség felderítésére irányuló vizsgálat során valamennyi jelenlévő tudomást szerzett azokról a gyermekekről, akik a tetvességben érintettek. 

Összegezve megállapítható az alábbi gyermeki (emberi) jogok potenciális sérelme: 

  • az emberi méltósághoz való jog sérelme
  • személyes (egészségügyi) adatok védelméhez való jog sérelme
  • az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának megsértése
  • egyenlő bánásmód követelményének megsértése
  • a gyermekek legfőbb érdekét szem előtt tartó eljáráshoz való jog sérelme 

Javaslat:

Javasoltuk a szülőknek, hogy hívják fel az iskola, valamint a védőnő figyelmét ezekre az aggályokra és kérjék e jogsértő gyakorlat mielőbbi megváltoztatását. Ennek egyik módja lehet a tetvesség megállapítására irányuló vizsgálat egy külön erre a célra kijelölt helyiségben történő lefolytatása, ahol egyidőben csak 1 gyermek vizsgálata zajlik. 

Amennyiben az iskolával való konzultáció eredménytelennek bizonyult – a teljesség igénye nélkül – az alábbi hatóságokhoz lehet fordulni a gyermekek jogainak érvényesítése érdekében: Oktatási Hivatal, Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosa, Egyenlő Bánásmód Hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala. 

Az esettanulmány letölthető innen.

Az esettanulmányaink valódi történeten alapszanak, de a felismerhetőség elkerülése miatt, az érintett gyerek(ek) védelme érdekében minden egyedi körülményt és jellemzőt megváltoztattunk, így bármilyen egyezés csak a véletlen műve lehet. 

Dr. Sánta Nóra

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Nevelés vagy büntetés? – plakát

Mi a nevelés célja? Mi a különbség az egészséges fegyelmezés és a büntetés között? Tudd meg szülőknek készült plakátunkról!

Mitől jó a digitális oktatás: tippek gyerekektől tanároknak

Tudd meg, hogy a gyerekek szerint mi teheti jobbá a digitális oktatást, válassz alábbi adományösszegek közül és töltsd le tanároknak szóló tippjeinket!

Online zaklatás- Kérdések és válaszok fiataloknak

Cikkajánló

×
×

Cart