Válás és gyermekvédelmi gondoskodás – mit gondolnak a gyerekek a jogi eljárásokról?

Hogyan biztosítható a gyerek legjobb érdeke, ha a szülők válnak, vagy ha felmerül a gyerek nevelésbe vétele? Mitől érzik úgy a gyerekek a vonatkozó jogi eljárások során, hogy tisztelik őket, és az ő érdeküket tartják szem előtt?

2022 nyarán 59 gyerek részvételével zajlottak fókuszcsoportos beszélgetések Magyarországon, Olaszországban és Portugáliában. A konzultációkat az Európa Tanács kezdeményezte és a Hintalovon Alapítvány koordinálta. A főbb megállapítások most magyarul is elérhetők.

Az Európa Tanács útmutatást készít a gyermekek legjobb érdekének figyelembe vételéhez a válással és gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos jogi eljárások esetén. Felkérte partnereit, hogy segítsék ebben a gyerekek véleményének megismerését is. 

2022 májusa és júliusa között összesen 24 gyerekkonzultációra került sor három országban, melyet a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány koordinált.  Portugáliában a Nemzeti Bizottság a Gyerekek és Fiatalok Jogainak Előmozdításáért és Védelméért (CNPDPCJ), Olaszországban a Gyermek- és Ifjúsági Hatóság (Authority for Children and Adolescents, AGIA), Magyarországon a Hintalovon Alapítvány facilitálta a konzultációkat. A fókuszcsoportos beszélgetéseken 59 7 és 19 év közötti gyerek vett részt, akik érintettként vagy közeli ismerősként szívesen gondolkodtak arról, mire lenne szüksége a gyerekeknek ezekben a helyzetekben. 

A konzultációk főbb megállapításairól, és a nyomában megfogalmazott ajánlásokról összefoglaló jelentés készült, mely magyar és angol nyelven is elérhető.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS AJÁNLÁSOK MAGYARUL

Magyar nyelven
Angol nyelven

A partnerszervezetek által készített külön jelentések részletes információt nyújtanak a konzultációk menetéről és megállapításairól. A magyar konzultációkról készült beszámoló itt  elérhető, az olasz és a portugál jelentés eléréséhez kérjük írjanak az info@hintalovon.hu címre.

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI GYERMEKKONZULTÁCIÓKRÓL

Magyar nyelven
Angol nyelven

Miről szóltak a gyerekkonzultációk?

 • Milyen szempontokra kell figyelnie a szakembereknek, amikor a gyerekek legjobb érdekét mérlegelik a szüleik válása/ védelembe vétele/ nevelésbe vétele során?
 • Milyen szerepe legyen a gyerekeknek a szülők válása során? Mennyire szeretnének bevonódni?
 • Hogyan vegye figyelembe a bíró a gyerek véleményét az eljárások során?
 • Milyen információkra van szüksége a gyerekeknek?
 • Kihez fordulnának segítségért? Kik azok a bizalmi felnőttek, akik  támogathatják a gyerekeket a szülők válása/ védelembe vétele/ nevelésbe vétele során?

A gyerekek főbb gondolatai

A szülők válásáról szóló eljárásokról

 • Nem szabad a gyerekeket döntési felelősséggel terhelni. Az egyikük szívesen bevonódik, a másikuk nem, és ez nem csak egyénileg, hanem idővel is változhat. 
 • A bíróság több szempontot is átlát és mérlegel, mint ők, nem szeretnének ők dönteni. 
 • A felnőtteknek nem szabad azt feltételezniük, hogy a gyerekeknek jól megalapozott véleményük van a szüleik válásáról és a saját életük megszervezéséről. Támogatni kell őket a nézőpontjuk kialakításában, és figyelni kell az érzéseikre.
 • A gyerekek véleménye gyakran bizonytalan, változik és befolyásolható, de ha valamilyen okból határozott álláspontjuk van arról, hogy kivel szeretnének együtt maradni, akkor ennek mindenképpen nagyobb súlyt kell adni. A gyerek érvelése nagyon fontos ebben. 
 • Fontos, hogy felül lehessen vizsgálni a korábbi döntéseket.
 • A gyerekek részvételét/bevonódási hajlandóságát jelentősen befolyásolja, hogy szeretnének minél kevesebb gondot okozni a szüleiknek.
 • Jó lenne többet beszélgetni a hagyományos és más családmodellekről. 
 • A gyerekek szeretik, ha a különélő szüleik közösen döntenek az életükről, de legalábbis átláthatóvá teszik azt, hogy elkerüljék a konfliktusokat.

A jogi eljárásokról általában

 • Szeretnének felkészülni a jogi eljárásokra, mind gyakorlati, mind érzelmi szempontból.
 • Szeretnék előre tudni, mi fog történni, milyen befolyással vannak az eseményekre, a szakemberek hogyan használják fel a véleményüket, és milyen lehetőségeik vannak.
 • A jogi eljárás érzelmileg felkavaró, és megnehezíti, hogy odafigyeljenek az információkra, még akkor is, ha a szakember gyerekbarát nyelvezetet használ.
 • A meghallgatások olyanok, mint az iskolai vizsgák. Úgy érzik, hogy őket és családjukat fogják bírálni, megítélni. Megerősítésre van szükségük abban, hogy minden lépés és folyamat az ő érdekeiket helyezi középpontba.
 • A gyerekek azt várják, hogy komolyan vegyék őket, és elismerjék, figyelembe vegyék érettségüket. 
 • Meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az igazmondás káros-e számukra vagy sem, mert a gyereket sokszor arra tanítják, hogy a családi ügyekről jobb hallgatni.
 • Értékelni kell, ha beszélnek a nehéz helyzetekről.
 • Szeretik, ha több lehetőségük van különböző emberektől információt gyűjteni. A szülők szerepe ebben kiemelten fontos, de mivel nem pártatlanok, fontos az is, hogy legyen egy olyan szakember, aki végigkíséri őket a folyamaton, és segít nekik tájékozódni az eljárás bármely szakaszában. 
 • Hasznosak a szórólapok is, mert később kényelmesen, nyugodtan elolvashatják azokat. Leterhelő, ha rengeteg információt zúdítanak rájuk egyszerre.
 • Különös figyelmet igényel, hogy hogyan tájékoztatja a bíró a gyerekeket, és hogy hogyan értesülnek az ítéletről.

A gyermekek legjobb érdekének meghatározásáról

 • A felnőtteknek elsősorban a gyerek jóllétére és családjukkal való kapcsolatára kell figyelnie. 
 • A felnőttek figyelmesen és tisztelettel hallgassák meg a gyerek/fiatal véleményét, és ne feltételezzék (felnőttként), hogy tudják, mi a legjobb a számukra. 
 • Valódi hatása legyen annak, amikor kifejezik a véleményüket. Hinni kell nekik, és komolyan kell venni őket, mivel pontosan érzik, ha a felnőttek háttérbe helyezik őket, nem tisztelik vagy nem hallgatják meg őket figyelmesen.
 • A szabályok és előírások betartása ne legyen fontosabb a felnőtteknek, mint az, hogy a gyerekek/fiatalok rendben vannak-e.
 • A gyerekek érdekeinek figyelembe vétele ne azt jelentse, hogy a két rossz közül a kisebbik rosszat választják, hanem valóban törekedjenek az érdekeik megismerésére és annak megfelelő döntésekre.
 • A gyermekek legjobb érdekének meghatározása nem feltétlenül jelenti azt, hogy jól is érzik majd magukat. Erre a különbségre különösen oda kell figyelni (a gyerekek legjobb érdeke nem egyenlő a jóllétükkel).
 • A felnőttek tévesen azt hiszik, hogy a gyerek érdekeit védik, amikor eltitkolják az igazságot, vagy megpróbálják azt a benyomást kelteni, hogy minden rendben van, amikor valójában semmi sincs rendben.

A gyermekvédelmi gondoskodásról

 • Meg kell ismerni a gyerekek véleményét arról, hogy milyen nevelési, ellátási formákat látnának jónak, és olyannak, amelyek az ő legjobb érdekükre épülnek.
 • Szeretnék, hogy rugalmasabb legyen a kapcsolattartás a családjukkal, legyen szó telefonálásról, videohívásról vagy személyes látogatásról. Több beleszólást szeretnének annak eldöntésében is, hogy találkozzanak-e, beszéljenek-e velük vagy sem. 
 • Szeretnék megérteni, miért így szabályozzák a szüleikkel való kapcsolattartást. Beszélgessenek velük erről, tájékoztassák őket, meg fogják érteni. 
 • A szakembereknek nem szabad elfelejteniük, hogy nem minden családtag és hozzátartozó jelent veszélyt a gyerekre/fiatalra, ezért fontos az eseti értékelés.
 • A felnőttek hallgassák meg a gyerekek véleményét a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben kialakított szabályokról, és vegyék figyelembe azokat.
 • Számos ötletük van az ilyen intézmények méretével, felszereltségével és olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek befolyásolják a mindennapi életüket,  például étel és táplálkozás, egészség és higiénia, szobák elrendezése, digitális eszközökhöz való hozzáférés, hobbi, sport. 
 • A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben legfeljebb 20 gyerek legyen, életkoronként elosztva. Szeretnének egészséges és változatos ételeket, napi 5 étkezést, továbbá nagyobb rugalmasságot és szabadságot az ételválasztásban. 
 • Tisztelni kell a magánéletüket.
 • Szívesen részt vesznek olyan tevékenységekben, amelyeket élveznek, például sport és zene, videojátékok, és szeretnék, ha engedélyezve lenne nekik, hogy több időt töltsenek a barátaikkal az intézményen belül és azon kívül is.
 • Az autonómia nagyon fontos, például a tanulási idő, a kijárás, az étkezés vagy a pénz kezelése terén. Fontos, hogy már kiskoruktól megtanuljanak a pénzzel bánni.
 • Az internetelérés alapvető fontosságú. A mobiltelefonok és más eszközök használata hozzájárulnak ahhoz, hogy a többi emberhez hasonlónak (“normális embernek”) érezzék magukat.
 • Az intézményeknek olyannak kell lennie, hogy a gyerekek/fiatalok otthon érezzék magukat bennük. Jó lenne családként tekinteni az ott élőkre. Fontos, hogy olyan emberekkel tudjanak együtt lenni, akikhez kötődnek, szeretik őket, és akik törődnek velük, akárkitől is kapják azt.

A szakemberekről

 • Elengedhetetlen, hogy megbízhatóak, tisztelettudóak, nyugodtak, türelmesek, nyitottak legyenek, és tudjanak a gyerekekkel beszélgetni, még akkor is, ha határozottnak kell lenniük. 
 • Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek háttere, hozzáállása, magatartása nagyon fontos. A toborzásnál és kiválasztásnál figyelni kell a személyes tulajdonságokra, a gyerekekkel/fiatalokkal való tapasztalatokra és a képesítésre is. 
 • A szakembereknek ismerniük kell az emberi jogokat. Hajlandónak kell lenniük arra, hogy törődjenek azzal, mi történik a gyerekekkel/fiatalokkal, és segítsenek nekik félelmeik leküzdésében. 
 • Nem ítélhetik meg a gyerekeket korábbi vagy jelenlegi tetteik alapján, és nem szabad a saját frusztrációikat a gyerekeken/fiatalokon levezetniük.
 • Bátorság kell ahhoz, hogy a szakemberek beismerjék, ha hibáztak és a gyerekeknek van igazuk, mert a tévedésük miatt szégyellik magukat a kollégáik előtt.

A segítségkérésről

 • Szeretnének beszélni valakivel a szüleik válása miatt kialakult helyzetükről, az ezzel kapcsolatos kérdéseikről, érzéseikről.
 • Szeretnének valakit a közelükben tudni, aki érzelmi biztonságot nyújt számukra. Úgy érzik, hogy a válási eljárás során nem találkoznak olyan felnőttel (vagy nem tudnak róluk), akihez fordulhatnak, aki kifejezetten az ő érzéseikre és jóllétükre figyel.
 • Elsősorban nem a pozíció, hanem az adott személy hozzáállása számít abban, hogy kihez fordulnak szívesen segítségért, tájékoztatásért. Olyan emberre lenne szükségük, aki támogatja őket, nem akarja megoldani a problémáikat, és nem sajnálja őket. Valaki, aki nem elfogult, és képes az objektivitásra.
 • Nehezen kérnek segítséget a felnőttektől. 
 • A gyerekek általában bizalmatlanok a tisztviselőkkel szemben, beleértve a segítő szakembereket is.
 • Több beleszólást szeretnének abba, hogy mikor és hogyan kérnek segítséget. 
 • Fontos, hogy a szakemberek elérhetők legyenek azok számára is, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek. 
 • Olyan támogató szakembert szeretnének, akit a folyamat elejétől ismernek, aki végig ott lenne mellettük, kísérné őket, és elmagyarázná a történéseket. A „komfort személy” – ahogy ők nevezték – „az érzések információs központjaként” működne.

Módszertan

2022 májusa és júliusa között összesen 24 fókuszcsoportos konzultáció zajlott 59 gyerek részvételével. A gyerekek 60–90 perces személyes foglalkozásokon vettek részt, 3–8 fős csoportokban. Minden konzultációt két tapasztalt facilitátor vezetett, nemformális oktatási módszerekkel. Magyarországon és az Olaszországban a válás, Portugáliában pedig a gyermekvédelmi gondoskodás állt a konzultációk fókuszában. 

Különös figyelem fordult arra, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, és bizalmi környezet jöjjön  létre. A foglalkozások módszertana és fókusza arra épült, hogy a gyerekek a számukra releváns kérdésekben vehessenek részt, és minimalizáljuk annak kockázatát, hogy sérüljenek a folyamatban.

Mi történt a gyerekek véleményével? 

Az Európa Tanács a gyerekek véleményét figyelembe véve fogalmazza meg iránymutatását.

A partnerszervezetek jelentését és a róluk készült összefoglalót is megkapták az Európa Tanács szakértői, 2022 októberében pedig szóban, egy magas rangú dublini konferencián és zárt körű tanácskozáson is bemutattuk nekik a gyerekek véleményét és a konzultációk tanulságait. 

A szakértők kíváncsian és elismeréssel fogadták a gyerekek véleményét, és visszajeleztek a gyerekek számára is, hogy megköszönjék a munkájukat. Ígéretet tettek arra, hogy véleményüket figyelembe veszik a munkájuk során. 

A szakértők ajánlása várhatóan 2023 végére készül el, melyet több tájékoztató és segédanyag is kísér majd.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Mikor és hogyan jelezz? – Öltözői plakát sportoló gyerekeknek

Válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le öltözőkbe, sportlétesítményekbe szánt plakátunkat!

A gyerekek politikai kampányba való bevonása- Irányelv politikusoknak

Minden olyan párt vagy politikus, aki gyerekekkel kampányol, megsérti a gyerekek jogait. A gyerekekkel való kampányolás megelőzhető!

Mik azok a gyermekjogok

Mik azok a gyerekjogok? – Plakát

Plakátunkon sorra vesszük a gyerekek jogait, ha ismered a jogaidat, akkor tudod tisztelni mások jogait is!

Cikkajánló

×
×

Cart