Ukrajnából menekültekre vonatkozó szabályok Magyarországon

DLA Piper POSZTL munkatársai összeszedték az Ukrajnából érkező menekültekre vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és speciális szabályokat.

Hintalovon

2022.05.05.

Mit jelenet, ha valaki menedékes? Milyen jogosultságai vannak? Bíztosított-e számukra bármilyen különleges jogosultság vagy támogatás? A DLA Piper Hungary munkatársai összegyűjtötték az Ukrajnából érkező menekültekre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat, különleges jogokról és támogatásokról szóló rendeleteket, illetve az ukrán gyermekekre vonatkozó speciális szabályokat.

Magyarországon két fő jogszabály rendelkezik a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásáról:

A menedékjog egy olyan jogosultság, ami lehetőséget teremt a Magyarország területén való tartózkodásra, és egyidejű védelmet nyújt a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen. A Menedékjogi törvény a Magyarországra érkezők négy különböző státuszát különíti el, amelyek részben eltérő jogvédelmet élveznek:

 • menekült személy;
 • kiegészítő védelmet élvező személy (oltalmazott);
 • ideiglenes védelmet élvező személy (menedékes);
 • befogadott személy.

A Magyar Kormány egy rendeletében menedékesként ideiglenes védelemben részesítette az Ukrajnában 2022. február 24. napját megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt, továbbá azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve ezen személynek a családtagjait.

A Magyar Kormány rendelete összhangban áll az Európai Unió Tanácsa 2022/382. sz. végrehajtási határozatával, valamint az Európai Bizottság vonatkozó javaslatával, amely szerint az Uniós Tagállamok ideiglenes védelmet kötelesek nyújtani azoknak az érintett személyeknek. Az uniós átmeneti védelem időtartama 1 év, amely 6 hónapos időszakonként legfeljebb további 1 évre automatikusan meghosszabbítható. A magyar szabályozás ezt az uniós védelmet mintázza, ugyanakkor kiterjeszti a fent említett hontalan személyekre vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokra és családjukra is.

A fentiek alapján menedékes személy Magyarországon jogosult:

 • személyazonosságát igazoló okmányra;
 • külön jogszabályban meghatározott, egyszeri kiutazásra és visszatérésre jogosító úti okmányra, ha származási országa érvényes úti okmányával nem rendelkezik;
 • ellátásra, létfenntartási támogatásra és szállásra;
 • gyermekekkel kapcsolatos speciális támogatásra;
 • egészségügyi ellátásra, onkológiai szakellátásra, egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálatra és gyógykezelésre, továbbá állapotjavítás, állapotfenntartás vagy fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítmény, valamint a szükséges okmányok (születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok) fordítási költségeinek megtérítésére;
 • a külföldiekre vonatkozó szabályok szerinti munkavégzésre.

Magyarország Kormányának további rendeleteiben különleges jogokat és támogatásokat biztosított az ukrán menedékesek részére az alábbiak szerint:

 1. Elhelyezés és lakhatás

A magyarországi szállással nem rendelkező ukrán menedékesek számára a menekültügyi hatóság jelöl ki szállást. A Kormány 104/2022. (III. 12.) Korm. rendeletében elrendelte, hogy támogatást nyújt azon önkormányzatoknak, és egyéb magán szálláshelyeknek, akik elhelyezést biztosítanak a menedékeseknek.

2. Rendszeres létfenntartási támogatás

Az ukrán menedékeseket rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg, a befogadó állomáson vagy a számára kijelölt egyéb szálláshelyen történő tartózkodása alatt is. A létfenntartási támogatás havi mértéke nagykorúak esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, kiskorúak esetén a családi pótlék összegével egyezik meg.

3. Gyermekekkel kapcsolatos speciális támogatás

Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

4. Foglalkoztatási támogatás

Az ukrán menedékesek Magyarország területén engedélymentesen jogosultak munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgoznak. Egyéb esetben a menedékesnek munkavállalási engedélyt kell kérelmeznie. Az ukrán menedékesek tájékoztatást kaphatnak a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál. A 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a az ukrán menedékes személy Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást nyújt a munkaadók részére, ezzel is érdekeltté téve a munkáltatókat a menedékesek foglalkoztatásában.

Ukrajnából menekülő ukrán gyermekekre vonatkozó speciális szabályok

Az ukrán menedékesekre vonatkozó védelem az Ukrajnából menekülő gyermekekre akár saját jogon, akár menedékes státuszt élvező szülője jogán kiterjed, amennyiben a gyermek az ő vagy házastársának a nőtlen/hajadon kiskorú gyermeke, tekintet nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy örökbe fogadott gyermek-e, aki a család részeként együtt élt a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásához vezető események idején, és akit abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a menedékes személy tartott el.

Amint azt fent említettük, a menedékes gyermekek a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosultak bölcsődei ellátásra, óvodai gondozásra, nevelésre, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak igénybe vételére. Emellett számos kórház, többek között a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet minden nap 0-24 óráig fogadja az egészségügyi ellátást igénylő gyermekeket, ahol a kommunikációt pedig szükség esetén ukrán nyelvű tolmács segíti.

A 6-16 éves kor közötti menedékes gyermekek részére Magyarországon alapfokú oktatást nyújt az általános iskola, ezt követően léphetnek a gyermekek középfokú iskolákba, így gimnáziumba vagy a szakképző intézményekbe. A középiskolákban való tanulás mellett lehetőség van kollégium igénybevételére is, ezek elérhetőségéről szintén a tankerületi központok és a szakképzési centrumok tudnak felvilágosítást adni. Annak érdekében, hogy a kérelmező gyermekek életkoruknak megfelelő intézményes oktatása és nevelése biztosított legyen, a menekültügyi hatóság a befogadó intézményben való tartózkodás ideje alatt a kérelmező gyermekek köznevelésben való részvételének költségét átvállalja az elismerését kérő 21. életéve betöltéséig.

Az Ukrajnából kísérő nélkül érkező gyermekek kapcsán speciális szabályként érvényesül, hogy – a kísérővel érkező gyermekekkel ellentétben – mindaddig kiterjed rájuk a Gyermekvédelmi Törvény hatálya, amíg jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy felügyelete alá nem kerül. A kísérő nélkül érkező gyermekek számára a gyámhatóság gyermekvédelmi gyámot rendel ki, aki a menekültügyi eljárás ideje alatt segíteni fogja a menedékkérőt. A menekültügyi eljárást megindító, kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezéséről a menekültügyi hatóság intézkedik. A kísérő nélkül érkező kiskorúak befogadásáról, valamint számukra a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról a fóti Károlyi István Gyermekközpont gondoskodik. Amennyiben a menekültügyi hatóság úgy ítéli meg, hogy a menedékkérő vélelmezhetően nem kiskorú, orvos-szakértőt rendel ki az életkor megállapítása céljából. Kísérő nélkül érkező kiskorú esetében a menekültügyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

Milyen jogok illetik meg a Magyarországra az ukrán-orosz háborús helyzet miatt Magyarországra érkező magyar álampolgárokat?

Az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok illetve ukrán-magyar kettős állampolgárok nem minősülnek menedékes státuszúnak, ők Magyarországon bármeddig tartózkodhatnak külön engedély nélkül.

Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben az Ukrajnából menekülő magyar állampolgároknak is járnak azok a szolgáltatások és kedvezmények, amelyeket a menedékes státuszú ukrán állampolgárok élveznek.

A szakmai cikk tartalmát a DLA Piper POSZTL munkatársai készítették.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Mik azok a gyermekjogok? – interaktív tananyag

Mire van szüksége egy gyereknek? Mitől kell védeni őket? Mik azok a gyerekjogok? És egyáltalán ki számít gyereknek? Ha kíváncsi vagy a válaszokra, válassz alábbi adományösszegek közül és töltsd le legújabb interaktív tananyagunkat!

10 alapelv, ha felnőttekkel dolgozik a gyereked

Hogyan dolgozzon együtt egy gyerek felnőttekkel? Milyen jogai vannak, milyen feltételeket kell, hogy biztosítanak neki? Olvass utána!

Szexting – Mit gondolj át mielőtt belemész ebbe a játékba?

Ha kíváncsi vagy mit is jelent a szexting és mit érdemes átgondolnod mielőtt belemész ebbe a játékba, akkor  töltsd le az erről szóló plakátunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart