Jogsegély szolgálatok

Hintalovon

2021.01.18.

Amennyiben gyermekjogi kérdése van, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Tanácsadó chatbotjától is kérdezhet! Anonim módon, hatékony és könnyen hozzáférhető segítséget, illetve releváns tájékoztatást kaphat weboldalunkon. A beszélgetésben beépített menüpontok segítenek abban, hogy esetleg egyszerűbb módon találja meg a kérdésére a választ.  Chatrobotunk weboldalunk jobb alsó sarkában – található!

Amennyiben esetleg olyan kérdéssel fordulna Gyermekjogi Központunkhoz, amely területen nem áll módunkban tanácsot adni és kifejezetten jogsegélyszolgálatot keres vagy aktív közreműködésre van szüksége: összegyűjtöttük valamennyi, jogsegély-szolgáltatást nyújtó segítő szervezet elérhetőségét. A szervezetek tevékenységeinek rövid összefoglalóját és elérhetőségeinek listáját az alábbiakban találja.

KézenFogva Alapítvány:

Fogyatékossággal élő személyek és családjuk, velük hivatásszerűen foglalkozó szakemberek támogatása, segítése elsősorban hátrányos megkülönböztetést érintő, továbbá ezen személyeket megillető ellátásokat, támogatásokat érintő esetekben. A fentieken túl sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása kapcsán felmerülő jogi problémákban is igyekeznek segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak.

 • weboldal: http://www.kezenfogva.hu/jogsegely-szolgalat
 • postacím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.
 • e-mail: nehagydmagad@kezenfogva.hu
 • telefonszám: +36-1-215-5213
 • ügyfélfogadás pénteki napokon 10.00 és 16.00 óra között, előre egyeztetett időpontban

Fehér Gyűrű Egyesület:

Áldozatsegítő szervezetként közvetlen támogatást ad a bűncselekmények (részben a szociális helyzetük miatt rászoruló) vétlen áldozatainak, hozzátartozóiknak. Mindezt információadás, lelki, anyagi, valamint jogi és egyéb formában teszik, emellett az Egyesület kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. Tagja az Európai Áldozattámogató Szervezetnek (Victim Support Europe).

Utcajogász Egyesület:

A Utcajogász Egyesület az emberi jogok, különösen a szociális jogok érvényesülésének biztosításáért lép fel, azaz, hogy a gyakorlatban is mindenki számára biztosított legyen többek között az emberhez méltó lakhatáshoz való hozzáférés. A szervezet önkéntes jogászai ingyenes jogi segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak lakhatási, szociális és szabálysértési jog területén.

 • weboldal: www.utcajogasz.hu
 • e-mail: utcajogasz@gmail.com
 • telefonszám: +36-20-282-3616 (kedden és csütörtökön 17 és 19 óra között; csak sürgős esetben, egyébiránt email-en várják a megkeresést)
 • személyes ügyfélszolgálat – Budapest, Blaha Lujza tér, pénteken 15 és 17 óra között

MVGYOSZ – Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége:

Az MVGYOSZ jogsegély szolgáltatás keretében jogi segítséget nyújt tanácsadással, beadványok elkészítésével többek között a különféle szociális, családtámogatási, illetve fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez kapcsolódó ellátásokkal, szolgáltatásokkal összefüggésben, egyenlő bánásmód sérelme esetén, stb. A szervezet érdekképviseleti tevékenysége nagy súlyt helyez a látássérült (vak, aliglátó és gyengénlátó) gyermekek, diákok problémáira. Ennek keretében kezdeményezi, képviseli a vonatkozó nem megfelelő jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát, kapcsolatot keres, illetve tart fenn az oktatási hivatallal, ahová a területen jelentkező, látássérült tanulókat érintő problémákat jelzi, javaslatot tesz azok kezelése érdekében. Ezen túlmenően a MVGYOSZ Megyei tagegyesületei útján is segíti és támogatja a látássérültek (gyermekek és felnőttek egyaránt) önálló életvitelét, oktatási, ellátási, foglalkoztatási területeit, valamint egyenlő esélyű hozzáférésük és esélyegyenlőségük biztosítását. Ezt elősegítendő érdekképviseleti tevékenységet folytat; szolgáltatásként hangoskönyvtárt, braille könyvtárt, segédeszköz boltot, vakvezető kutya képzést, informatikai és okos eszközökkel kapcsolatos oktatást, valamint dokumentum és könyv adaptációt, Braille nyomtatást biztosít. A jövő kilátásai projekt keretében létrehozott weboldal a középiskolás látássérült fiatalok tanulását és tanítását célozza segíteni jó gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével (diákoktól, tanároktól, szülőktől) ; továbbá őket érintő témákban, jogszabályokkal kapcsolatban tájékoztató anyagokat készítenek, tesznek közzé. Továbbá szemléletformáló programokat szerveznek a látássérült személyek életvitele tekintetében különböző és vegyes korcsoportok (3 éves kortól), közösségek, iskolák, cégek, hivatalok részére.

Magyar Helsinki Bizottság:

Civil jogvédő szervezetként segítséget nyújt a menekülőknek, fogvatartottaknak és a hatósági erőszak áldozatainak emberi jogaik és emberi méltóságuk megsértése esetén: Menekültügyi, Büntető igazságszolgáltatás, Jogállamiság programjai keretében.

ÉFOÉSZ – Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége:

Az ÉFOÉSZ célja az élő értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. A szervezet jogsegélyszolgálatot, támogató szolgálatot, lakóotthonokat, otthoni segítő hálózatot, és napközi otthont működtet, képzéseket tart értelmi fogyatékossággal élő embereknek, és szociális dolgozóknak is.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat – Gyermekjogi képviselők:

A Szolgálat működési keretében a gyermekjogi képviselők ellátják a gyermekvédelmi gondozásban részesülő gyerekek törvényben (Gyvt.) meghatározott jogainak védelmét, és segítik a gyerekeket jogaik és kötelességeik megismerésében, érvényesítésében. Figyelemmel kísérik továbbá az óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segítik a gyermeki jogok érvényesülését. Indokolt esetben megkeresik az intézmények fenntartóját, ill. az érintett gyerek(ek) érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményeznek. A saját családjukban nem élő vagy védelembe vett gyerekek ügyeivel foglalkoznak. Jelzőrendszeri tagok, az EMMI keretei között működnek.

 • weboldal: www.ijsz.hu
 • postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
 • e-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
 • telefonszám:  +36-1-896-9000

Háttér Társaság:

Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) személyek jogainak védelme, hátrányos megkülönböztetésük elleni fellépés, jóllétük, egészségtudatosságuk növelése, közösségeik önszerveződésének támogatása, kultúrájuk ápolása, megismertetése szerepel a civil szervezet elsődleges céljai között. Az egyesület Információs és Lelkisegély Szolgálatot, valamint Jogsegélyszolgálatot működtet. A gyermekkorú megkeresőknek és hozzátartozóiknak a fentieken túl iskolai, kortárs és családon belüli erőszakot érintő problémákban is igyekszik segítséget nyújtani.

UNICEF:

Az UNICEF az ENSZ gyermekjóléti szerve, 190 országban van jelen. A világ egyik legnagyobb gyerekjogi szervezetének hazai képviselőjeként az UNICEF Magyarország adománygyűjtési tevékenysége mellett gyermekvédő programokat működtet, amelyekkel küzd a gyerekek jogainak érvényesüléséért, a hátrányos helyzetű gyerekek kiteljesedéséért, a gyermekbántalmazás -és a gyerekkereskedelem ellen, a gyerekek véleményének hangsúlyozásáért és a gyerekek jóllétéért.  Az UNICEF jogsegélyszolgálata gyermekbántalmazás és a gyerekjogok más módon történő megsértése kapcsán nyújt online jogi tanácsadást a hozzá forduló gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek és szakembereknek. 

 • weboldal: www.unicef.hu
 • postacím: UNICEF Magyar Bizottság 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a
 • e-mail: jogsegely@unicef.hu
 • telefonszám: +36-1-201-4923

PATENT Egyesület:

A szervezet a nők elleni erőszak áldozatainak és reprodukciós jogaikban sértett személyeknek érdekében lépnek fel. A jogalkotás és jogalkalmazás területén a nemi alapú előítélet megakadályozása érdekében szakmai hálózatot és társadalmi mozgalmat építenek. Nők és gyerekek elleni, családon belüli erőszakkal szembeni támogatást nyújtanak, illetve  kényszerláthatások, kapcsolattartások során történő bántalmazásos esetekben is részt vesznek.

TASZ – Társaság a Szabadságjogokért:

Emberi jogi jogvédő civil szervezetként célja, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Tevékenységeihez tartozik többek között jogsegélyszolgáltatás, jogfejlesztő tevékenység végzése, stratégiai perekben való jogi képviselet nyújtása,  képzések tartása, média kampányokban való részvétel a szervezet Politikai Szabadságjogi Projektje, Magánszféra Projektje és Egyenlőségprojektje keretében.

 • weboldal: www.tasz.hu
 • postacím: 1136 Budapest Tátra utca 15/B. 
 • e-mail: tasz@tasz.hu
 • telefonszám: +36-1-209-0046

PILnet:

A PILnet nem nyújt közvetlenül jogi segítséget, hanem összekapcsolja a – többek között- gyermekekkel foglalkozó szervezeteket pro bono jogi segítséggel. A PILnet az ún. clearinghouse modellt használja, amelyben a civil szervezeteket összeköti az ügyvédi irodákkal, amelyek ingyenes (pro bono) jogi tanácsadást nyújtanak a civil szervezeteknek és a civil szervezetek ügyfeleinek.

Állami áldozatsegítés rendszere:

Az állami áldozatsegítési szervezetrendszer több pilléren nyugszik: ezek többek között a területi áldozatsegítő szolgálat részeit képező fővárosi és megyei kormányhivatalok, az Igazságügy Minisztérium, az általa működtetett Áldozatsegítő Központok, illetve ide tartozik az Áldozatsegítő Vonal.

Kríziskezelő ambulanciák:

Az országban regionális szinten működnek kríziskezelő ambulanciák. Céljuk a mihamarabbi segítségnyújtás, a problémák rendezése még az erőszakos megnyilvánulások eszkalálódása előtt. Az ambulanciákon jogász, pszichológus, szociális munkás szakemberek segítik az áldozatokat. Az ambulanciák személyesen vagy akár telefonon, email-en keresztül is elérhetőek és felkereshetőek. Szolgáltatásaikat anonim módon is igénybe lehet venni.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat:

A telefonszolgálat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak nyújt információt és telefonos tanácsadást, akut krízishelyzetben pedig segíti az áldozatokat biztonságos, a bántalmazótól vagy kizsákmányolótól védett helyre való menekülésben. Jelzéssel élhet kiskorú vagy gondnokolt veszélyeztetése, bántalmazása miatt az illetékes család és gyermekjóléti szolgálat felé.

 • telefonszám: +36-80-20-55-20 (Magyarországról ingyenesen és anonim módon hívható a nap 24 órájában)

Krízisközpontok:

Azon áldozatok számára, akik a bántalmazás miatt otthonuk elhagyására kényszerültek, krízisközpontok biztosítanak szállást és komplex szolgáltatást. A krízisközpontokban szakemberek (jogász, pszichológiai segítő, szociális munkás) segítik a munkát. Biztosítják a védett elhelyezést és szükség szerint a teljeskörű fizikai ellátást. A központok jellemzően 6 férőhelyesek és maximum 4 hetet tölthetnek ott az áldozatok.

Titkos menedékházak:

A titkos menedékházak a kapcsolati erőszak súlyos formáit elszenvedő, életveszélyben lévő áldozatait fogadják. A biztosított szolgáltatások megegyeznek a krízisközpont szolgáltatásaival, a védelem a titkos menedékházak esetében azonban még hangsúlyosabb. A titkos menedékházak jellemzően 18 férőhelyesek és az áldozatok hosszabb időt tölthetnek ezeken a helyeken, mint a krízisközpontokban, ugyanis itt a maximum ellátási idő 6 hónap.

Félutas-házak:

A félutas-házak célja az áldozatok társadalmi reintegrációja. Maximum 5 évig biztosítanak lakhatási lehetőséget, önálló életvitel kialakítására alkalmas 4 férőhelyes ingatlanokban. A félutas-házakban emellett szakmai (főként jogi és pszichológiai) segítséget is nyújtanak a lakóknak.

Megyei (fővárosi) kormányhivatalokban működő területi áldozatsegítő szolgálatok:

A megyei (fővárosi) kormányhivatalokban működő területi áldozatsegítő szolgálatok többféle szolgáltatást is nyújtanak az áldozatok, így a családon belüli erőszak áldozatai számára is.

 • Érdekérvényesítés elősegítése keretében a szolgálatok főként tájékoztatást, jogi tanácsot, érzelmi segítséget nyújtanak az áldozatoknak.
 • Azonnali pénzügyi segítséget is igénybe vehetnek az áldozatok a bűncselekményt követő rövid időn belül kialakult krízishelyzet orvoslására. A segély nyújtása méltányossági döntéssel, a szociális rászorultság vizsgálata nélkül állapítható meg az áldozatok részére, melynek összege maximalizált (2021-ben: 158.168,- Ft) és csak meghatározott célra (élelmezés, lakhatás, ruházkodás, utazás, gyógyászat, kegyelet) adható.
 • Az áldozati státusz igazolása keretében a szolgálatok az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állítanak ki, mellyel igénybe vehetők kedvezményesen a jogi segítségnyújtó szolgálat támogatásai és más hatóságok előtt is felhasználható az igazolás.
 • A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai állami kárenyhítést igényelhetnek a felmerült vagyoni káruk (teljes, vagy részbeni) megtérítésére, illetve enyhítésére. Mellettük a közeli hozzátartozóik, eltartottjaik, és azok is jogosultak lehetnek a kárenyhítésre, akik az elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodtak. Az állami kárenyhítés maximális összege 2021-ben: 2.372.520,- Ft.

Áldozatsegítő Központ:

Tájékoztatást, pszichológiai segítséget kínálnak az egyensúlyi helyzet visszaállítása és a továbblépés érdekében.

Áldozatsegítő vonal:

A hívó az egyedi élethelyzetéhez illeszkedő tájékoztatást, tanácsadást kap a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a részére nyújtható támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, a számára leginkább megfelelő probléma megoldási lehetőségekről.

Segíts minket adód 1%-ával, hogy továbbra is kiállhassunk a gyerekekért és jogaikért!
1%

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

28 pozitív mondat – Plakát

Összegyűjtöttünk ehhez 28 mondatot, amivel bátoríthatod a gyerekedet és kifejezheted mennyire szereted őt.

Ajánlások újságíróknak: interjúkészítés gyerekekkel

Hogyan lehet felelősen interjút készíteni gyerekjogi szempontból a gyerekekkel. A média munkatársainak szóló anyagunkban 14 pontban foglaljuk össze, töltsd le ajánlásunkat!

Mik azok a gyermekjogok

Mik azok a gyerekjogok? – Plakát

Plakátunkon sorra vesszük a gyerekek jogait, ha ismered a jogaidat, akkor tudod tisztelni mások jogait is!

Cikkajánló

×
×

Cart