Webkamera bekapcsolása online tanítás közben

A Hintalovon Gyermekjogi Központjában az elmúlt időszakban ismét megszaporodtak a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő oktatással kapcsolatos, adatvédelmi kérdések. A legtöbb a gyerekek kötelező webkamera használatával volt kapcsolatos, így megkerestük az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, mit gondolnak adatvédelmi szempontból erről a gyakorlatról.

Az elmúlt hetek során több szülő és gyerek is fordult Alapítványunkhoz azzal a kérdéssel, hogy a tantermen kívüli oktatásban a pedagógus rendszeresen arra kötelezi a diákokat, hogy webkamerájuk folyamatosan legyen a tanórák alatt bekapcsolva. A gyerekek nem szeretnék bekapcsolni a webkamerájukat, mert a tavaszi tapasztalok alapján bántalmazás áldozataivá válhatnak. Több esetben számoltak be arról a hozzánk fordulók, hogy  a kortárs közösségekben egymás szobájára való megjegyzések tételével alakultak ki bántalmazási helyzetek.

A NAIH-nak küldött megkeresésünkben kifejeztük, hogy mennyire örülünk annak, hogy  NAIH/2020/7127. sz. tájékoztató anyagjában megjelentek gyermekjogi szempontok is. A tájékoztatóban a Hatóság is hivatkozik a GDPR. 5. cikk (1) bekezdése alapján az adattakarékosság elvére, mely szerint csak olyan adatot lehet kezelni (gyűjteni és tárolni), amely a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és azzal arányos. Levelünkben kifejtettük, hogy egyes esetekben indokolt lehet a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére az online video chat, azonban a hozzánk érkező megkeresések alapján a pedagógusok a legtöbbször egész órán/tanítási idő egésze alatt kérik a diákoktól a webkamera bekapcsolását, nem kizárólag a számonkérés ideje alatt. 

A Hatóság válasz levelében tájékoztatott, hogy álláspontjuk alapján azokon a tanórákon, amelyeken a személyes jelenlét – a hagyományos oktatás keretében is – kötelező, az oktatási intézmény előírhatja a diákok számára a webkamera folyamatos bekapcsolva tartását a tanórákon, az órán való ellenőrzés érdekében. A NAIH álláspontja az, hogy ennek az előírásnak is összeegyeztethetőnek kell lennie a szükségesség és arányosság elvével. Ennek megfelelően az alábbi feltételek teljesülése esetén kötelezheti a pedagógus a webkamera bekapcsolását:

  • kizárólag a jelenlét folyamatos ellenőrzése érdekében írható elő
  • főszabály szerint tilos a tanórák, előadások rögzítése/tárolása
  • adatvédelmi szempontból követelmény az adattakarékosság elve, tehát a webkamera túloldalán kizárólag a gyerek tartózkodjon – és lehetőleg minél kevesebb látszódjon a privát teréből.

A hatóság álláspontja szerint természetesen lehetnek olyan esetek, amikor a diák élethelyzetéből fakadóan el lehet/el kell térni a webkamera folyamatos bekapcsolásának előírásától, de ezeknek a döntéseknek a meghozatala minden esetben az intézmény egyedi helyzet kezelése.

Kiemelt kép innen.