Családjukon kívül nevelkedő gyerekek ellátása

Újabb EMMI útmutatót észrevételeztünk; a koronavírus kapcsán kialakult veszélyhelyzet miatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március 22-én útmutatót publikált a családjukon kívül nevelkedő gyerekek ellátásával kapcsolatosan. 

Gyermekjogi Központunk 03.25-én megküldte az EMMI-nek az útmutatóval kapcsolatos észrevételeinket, és felajánlottunk szakmai segítségünket a további útmutatók kidolgozásában, hogy a szakellátásban élő gyerekek érdeke a legjobban tudjon érvényesülni a jelenlegi helyzetben is.

Észrevételeink az Emberi Erőforrások Minisztériumának “Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és javítóintézetek részére​” c. dokumentumhoz mellékletben elérhetőek. 

2020. Júliusában iránymutatást készítettünk, és küldtük meg az EMMI számára. Az iránymutatás célja, hogy járványhelyzet idején támogassa a kormányzatot és a szakpolitikai döntéshozókat a gyermekek jóllétének és biztonságának garantálásában. Az iránymutatás első része a koronavírus-járvány okozta gyermekvédelmi aspektusokat veszi számba, valamint irányadó ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzatnak és a szakpolitika képviselőinek a járvány gyermekvédelmi szempontú megelőzésében és kezelésében betöltő szerepére és feladataira vonatkozóan. Az iránymutatás második részében foglalt konkrét iránymutatások, intézkedések célja a gyermekekkel szembeni bántalmazás járványügy idején jellemző fokozódó kockázatának csökkentése, valamint a gyermekvédelmi szakemberek támogatása abban, hogy a járványhelyzet ideje alatt is mihamarabb felismerjék, ha egy gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, és ezekre a helyzetekre hatékony válaszokat fogalmazzanak meg: