Érettségi kérdések és válaszok

Mi van, ha beteg leszek, ha előrehozom, ha nem megyek el szóbelizni? Összeszedtük a leggyakoribb kérdéseket az érettségi kapcsán

Hintalovon

2022.04.29.

1) Milyen következménye van, ha épp az érettségi vizsga napján leszek rosszul, megbetegszem vagy rossz hírt kapok, ami miatt nem tudok elmenni a vizsgára?

Amikor egy diák valamilyen fel nem róható okból nem jelenik meg az érettségi vizsgán, vagy a vizsgát elkezdi, de ugyanilyen okból nem tudja befejezni, akkor pótlásra van lehetősége. Fel nem róható ok lehet minden olyan a vizsgán való részvételt megakadályozó esemény, körülmény, aminek a bekövetkezése nem a diák hibájából történt. Ilyenkor az iskolaigazgató engedélyezheti, hogy a diák a megszakított vagy elmulasztott érettségi vizsgáját ugyanabban a vizsgaidőszakban folytathassa. Ha az igazgató megengedi, akkor a vizsgázó az írásbeli (vagy a gyakorlati) vizsgarész helyett szóbeli vizsgát fog tenni, azaz: a szóbeli vizsgarészt kétszer teljesíti. Ha olyan tárgyról van szó, aminél nincs is szóbeli, az igazgató engedélyt adhat, hogy a diák a nem teljesített tárgy helyett másik vizsgatárgyat válasszon. A pótló érettségi vizsgán a korábban már sikeresen teljesített vizsgarészt (ha az adott tárgy vizsgakövetelményei közben nem változnak) nem kell újból teljesíteni. A pótlásra való jelentkezéskor kell arról írásban nyilatkozni a vizsgázónak, hogy kéri-e a már korábban teljesített vizsgarész (pl. már megírt írásbeli) beszámítását.

2) Van arra lehetőség, hogy sikertelen emeltszintű érettségi után ugyanabból a tárgyból inkább középszinten vizsgázzak?

Ha előrehozott emelt szintű érettségit tesz a diák, akkor a teljes érettségi bizonyítványának a megszerzéséig ugyanabból a tárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet. Fontos tudni azt is, hogy ha a fenti esetben legalább 2-es (elégséges) jegyet kap, akkor nincs arra lehetősége, hogy ezt a vizsgát akár emelt szinten is megismételje (pl. javítson a jegyen). Ismétlő érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzése után tehet majd.

3) Mikor van arra lehetőség, hogy ugyanabból a tárgyból újra érettségi vizsgát tegyek?

Ha a diák már rendelkezik egy érettségi bizonyítvánnyal, akkor bármelyik vizsgatárgyból bármelyik következő vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát ezután. Függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott tárgyat, van-e és milyen érettségi eredménye született a tárgyból korábban. Tehát ha már van érettségi bizonyítványa korábbról, akkor az “új” érettségi vizsgák száma nincs korlátozva számára, még életkorhoz sincs kötve. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázó ugyanabból a tárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több tárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni. Mindennek csak az a feltétele, hogy már van neki érettségi bizonyítványa. Ha nincs még bizonyítványa, akkor arra a tárgyra, amiből újra érettségizni szeretne, a helyzettől függően vagy a javításra vagy a pótlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4) Mi a helyzet akkor, ha nem megyek el egy tárgyból szóbelizni?

Ha a diák nem jelent meg a szóbeli vizsgán, akkor ahhoz az intézményvezetőhöz kell fordulnia, ami az érettségi jelentkezését fogadta. Neki kell pl. igazolást adni arról, hogy miért nem jelent meg a diák a szóbelin. Ez az igazgató fog dönteni arról, hogy pótló- vagy javítóvizsgát kell-e tennie a diáknak. Ha a vizsgaszervezést meg lehet úgy oldani, akkor pótló vizsgát a folyamatban lévő érettségi időszakában (vagy az azt követőben), javítóvizsgát csak az aktuálist követő vizsgaidőszakban lehet tenni. A vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell ezekben az esetekben is eljárni. A jelentkező az érettségi vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. Pótlás esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket (pl. írásbeli vizsgarészt) nem kell megismételni.

5) Milyen feltételek teljesítése után kapom meg az érettségi bizonyítványomat?

Ha a vizsgázó diák már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes tárgyakból kapott legalább 2-es (elégséges) érettségi eredményei nem „évülnek el” (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a később megszerzett érettségi bizonyítványába. Függetlenül attól, hogy az adott tárgy aktuálisan szerepel-e a majd az érettségi vizsgaidőszak tárgyai között vagy sem. Egyébként az érettségi vizsgát mindig az aktuális vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. A pótló- vagy javítóvizsgára, és a középiskolás tanulmányok alatt szintemelő vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. A diáknál lévő törzslapkivonatot minden további vizsgaeseménynél be kell vonni, abban az esetben is, ha azt egy másik intézmény állította ki.

6) Hétvégén is lehet szóbeli érettségizni?

Lehetséges szóbeli érettségi vizsga időpontját pl. szombati napra is tenni (munkaszüneti napra azonban nem). Az érettségi vizsgák időpontjait a tanév rendje miniszteri rendelt határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon is lehet tájékozódni. A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is itt kérhető ezzel kapcsolatban.

7) Ha érettségi közben valaki segítséget kér tőlem, hogy súgjak neki, hogy reagáljam le, hogy ne kerüljek bajba?

Ez egy olyan kérdés, amire nincs tuti válasz sajnos. Érdemes az ilyen előzetesen felmerülő aggályos kérdéseket még az érettségi vizsgák előtt megkérdezni pl. az osztályfőnöktől vagy más tanároktól, és közösen átbeszélni az egész osztállyal az ilyen szituációkat. Fontos, hogy minden diák tisztában legyen az iskola Házirendjében leírt következményekkel, hogy pl. mi történik, ha a diákokat érettségi vizsgán való súgáson kapják. Ezeknek a szabályoknak a tisztázása után ha mégis előfordulna az érettségin ilyen helyzet, mindenki maga tudja mérlegelni, hogy kockáztat és súgni fog, jelzi-e azt a felügyelő tanárnak vagy csak figyelmen kívül hagyja a kérdező diákot a vizsga közben.

8) Mi a módja és feltétele az előrehozott érettséginek?

Előrehozott érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok (tanulói jogviszony) alatt tehető. Ez lényegében még az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt bizonyos érettségi tárgyból első alkalommal tehető vizsga. Előrehozott érettségi vizsga tehető idegen nyelvekből, informatikából a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, és az azt követő vizsgaidőszakokban. Ezen kívül tehető olyan érettségi tárgyból is, aminél a a jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tárgy tanítása az iskola helyi tanterve szerint a tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul. Előrehozott érettségi vizsgára május-júniusi vizsgaidőszakban a diák csak a „saját” középiskolájában jelentkezhet. Minden további információt és segítséget a diáknak a „saját” középiskolája fog megadni.

Ha a diák előrehozott vizsgája sikeres (tehát legalább elégséges középszintű eredménye lesz), lehetősége van arra, hogy egy másik vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával ugyanabból a tárgyból emelt szintű eredményt is szerezzen. Viszont a fenti sikeres előrehozott középszintű vizsga letétele után ugyanabból a tárgyból nem mehet el még egyszer középszinten érettségizni, amíg nincs a kezében az érettségi bizonyítványa. Ugyanabból a tárgyból középszintű ismétlő érettségi vizsgát tehát csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után tehet majd, ezért is alaposan érdemes megfontolni, hogy valóban felkészült és szeretne-e a diák előrehozott középszintű érettségi vizsgát tenni. Azoknál a tárgyaknál, amiknek a tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges.

9) Előrehozott érettségi után be kell járni az órára?

Ha a diák egy tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, akkor az adott tárgy tanulmányi követelményeit tulajdonképpen teljesítette. Viszont hogy az iskola előírja-e vagy sem az órákra való bejárást abból a tárgyból a diáknak, az az iskolára van bízva. Fontos tudni, hogy az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint kell ilyen esetben eljárni. Ez egy nyilvános dokumentum, az iskola honlapján is megtalálható. Ez a dokumentum előírhatja azt, hogy nincsen további óralátogatási kötelezettség, de azt is, hogy továbbra is be kell járni az órára annak érdekében, hogy a diák tudását úgymond szinten tartsák. Osztályzatot azonban még ebben az esetben sem kaphat az előrehozott érettségit letett diák, hiszen az előrehozott érettségi előtt osztályozóvizsgán meg kellett szereznie minden hátralévő évfolyamra szóló osztályzatát. Kivételesen előfordulhat az is, hogy úgy rendelkezik a pedagógiai program, hogy az előrehozott érettségivel már rendelkező diák számára az adott tárgyhoz kapcsolódóan egy „új” tantárgyat vezet be pl. „szinten tartó német” vagy bármilyen más néven. De ebben az esetben ennek az “új” tárgynak a tananyaga és követelményrendszere az iskola helyi tantervében benne kell, hogy legyen. Ilyenkor ennek a tárgynak az óráira be kell járnia a diáknak és ha a pedagógiai program úgy rendelkezik, akár osztályzatot is kell szereznie.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Tanárként a digitális osztályteremben

Összeállítottunk egy segítő anyagot a tanároknak, melyben az aktuális helyzettől a digitális gyerekeken át a konkrét praktikákig, technikákig, valamint a magunkról való gondoskodásig számos, hasznos információt gyűjtöttek össze.  Válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd összefoglalónkat!

Hézagok és a falak a gyermekvédelemben és az iskolákban

Hézagok és falak: – a gyermekvédelemben és az iskolában

Töltsd le  a Hézagok és falak című, szakmai lektorálásunkkal készült kiadványt, melynek szerzője 10 év nevelőszülői és napközis nevelői tapasztalait és történeit osztja meg!

kamaszkor útikalauz

Kamaszkor – Útikalauz (felvilágosításhoz) szülőknek 1. rész

A kamaszkor nehéz. Segítünk eligazodni a kamaszkor kényes nevelési kérdéseiben, legyen szó felvilágosításról, szexuális nevelésről, más fontos kérdésekről.

Cikkajánló

×
×

Cart