Adatkezelési tájékoztató

Egy pofon még nem a világ? - Kutatás a bántalmazás társadalmi elfogadottságáról c. kérdőív kitöltéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Hintalovon

2019.03.08.

Egy pofon még nem a világ? – Kutatás a bántalmazás társadalmi elfogadottságáról c. kérdőív kitöltéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk?

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (székhely: 1027 Budapest, Jurányi utca 1.; nyilvántartási szám: 01-01-0012255; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 18752836-2-41; a továbbiakban “Hintalovon Alapítvány“) 2015 óta működő, a gyermekjogok érvényesülésének előmozdítása iránt elkötelezett civil szervezet. Jelen kutatás célja a közösségi gyermekvédelem megvalósításával kapcsolatos lehetőségek feltárása, azaz, hogy egyes helyi közösségek tagjai miként megerősíthetőek a gyermekekkel szembeni bántalmazás kezelésében. A kutatás keretében többek között egy online kérdőívvel vizsgáljuk a felnőtt lakosság gyermekekkel szembeni erőszakkal kapcsolatos véleményét.

Elérhetőségeink:

 • adószám: 18752836-2-41
 • nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
 •  e-mail: info@hintalovon.hu
 • web:  www.hintalovon.hu
 • Adatvédelmi ügyekben illetékes: dr. Varga Felícia

Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat? 

Az adatkezelés 

 1. célja: a kérdőívek többszöri kitöltésével kapcsolatos duplikációk felismerése és kiszűrése;
 2. jogalapja: az Ön hozzájárulása;  
 3. időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
 4. során kezelt személyes adatok köre: IP cím és Network ID; 
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Ön általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a kérdőív kitöltéséhez szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges kérdőívet kitölteni.  14. életév alatti érintettek: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást. 14. és 16. életév közötti érintett: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges.

Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A fenti személyes adatok tárolására az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: TYPEFORM SL (székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Spanyolország); adószám: B65831836; web: www.typeform.com; email: support@typeform.com).  Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben. A Typeform adatvédelmi irányelvei az alábbi linken elérhetők.

Az Ön jogai

Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és hozzáférést kérni a személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheti az adatai kezelésének korlátozását (helyesbítéshez és törléshez való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

Hogyan gyakorolhatja a jogait? 

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának okairól. 

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken (amely a Hintalovon Alapítvány székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide

Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2021. március 8. napjától visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük. 

[Tájékoztató vége]

Kiemelt kép innen

További tartalmak a témában

ENSZ felmérés

ENSZ felmérés a gyermekjogok érvényesüléséről

Az ENSZ legfrissebb felmérésének célja, hogy feltérképezze a gyermekjogok hazai érvényesülésének helyzetét.

Önkéntes projekt koordinátort keres a Hintalovon Alapítvány

ÖNKÉNTES projekt koordinátort keresünk!

Önkéntes projekt koordinátort keres a Hintalovon Alapítvány. Csatlakozz hozzánk, legyél te is hintalovas!

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja online konzultációt indított

Mondd el az ENSZ-nek, mit gondolsz a klímaváltozással kapcsolatos törekvéseiről, és gyűjtsd össze a gyerekek rajzait, történeteit, véleményét is. Angol, környezetvédelmi és más táborokba is jó program!

Közösségi gyermekvédelem Budaörsön

Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Sokszor mondjuk ezt, de mit is jelent ez pontosan és mit takar a közösségi gyerekvédelem?

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Adományoddal hozzájárulhatsz a Hintalovon folyamatos működéséhez, és fejlődéséhez, így még több gyermeknek tudunk segíteni.
Egyszeri

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Tüntetni készül a gyereked?

A gyerekeknek is joga van tüntetésen kifejezni a véleményét. 15 pontban összegyűjtöttük, diákként mit kell tudnia a tüntetésekről.

Gyerekjogok az orvosnál (Plakát)

Milyen jogai vannak a gyerekeknek, kamaszoknak az orvosnál? Milyen tájékoztatási kötelezettsége van az orvosnak a szülők felé?

Je Suis Belle x Hintalovon női Póló

Támogasd munkánkat, vidd magaddal üzeneteinket! Legyél te is Hintalovas, tarts velünk!

Cikkajánló

×
×

Cart