EMMI protokollok - Hintalovon

EMMI protokollok

Az Alapítvány Gyermekjogi Központjának mindennapi munkáját is segítik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott és közzétett szakmai protokollok és módszertani anyagok, melyeket 2017 januárjában a jogalkotó a Gyermekvédelmi törvény rendelkezései közé emelt. Így ezek a protokollok és módszertani útmutatók kötelezőek, és irányadóak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára.

Ennek megfelelően, a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a jelzőrendszeri tagoknak; gyermekbántalmazás esetén az ügyben résztvevő szerveknek és személyeknek a minisztérium által kiadott szakmai módszereket és egységes elveket alkalmazva kell eljárniuk. A szakellátásban élő gyermekeket érintő bántalmazásos ügyek kivizsgálása és kezelése terén kötelezően alkalmazandó minimum a minisztérium által kidolgozott intézményi, fenntartói és ágazati módszertan.

A csatolmányok közt megtalálható anyagok olvasását különösen gyerekekkel dolgozó szakembereknek és jelzőrendszeri tagoknak ajánljuk, de hasznos lehet mindenkinek, aki gyermekvédelmi ügyekben érintett!

Jogszabályi háttér: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 11.§ (1a) (1b), 17. § (3a)