Azonnali fellépést sürget az EU a gyermekjogellenes mozgalmakkal szemben

Az elmúlt években több olyan jogszabály és intézkedés született Magyarországon, amely csorbította a gyerek jogait és nehezítette a védelmüket.

Hintalovon

2022.03.08.

Az elmúlt években több olyan jogszabály és intézkedés született Magyarországon, amely csorbította a gyerek jogait és nehezítette a védelmüket. A gyermekjogellenes mozgalommal szemben együttműködésre van szükség, ezért fontos, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezt a nemzetközileg is erősödő tendenciát és fellép ellene.

Az elmúlt években több olyan jogszabály és intézkedés született Magyarországon, amely csorbította a gyerek jogait és nehezítette a védelmüket. Fontos azonban, hogy az LMBTQI emberek jogait és a civileket ért támadásokat, a félrevezető gyermekvédelmi kampányokat nemzetközi kontextusban is lássuk. Európa-szerte nagyon hasonló, sok esetben a hazainál sokkal súlyosabb támadások érik a gyerekeket védő szervezeteket. A gyermekjogellenes mozgalommal szemben együttműködésre van szükség, ezért fontos, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács figyelemmel kísérje ezt a tendenciát és fellépjen ellene.

A Eurochild 2022 februárjában állásfoglalást adott ki a témában, melyben számos példát hoz az alapjogellenes (anti-rights) mozgalom formáira, és rámutat egy ilyen európai mechanizmus szerepére. A nemzetközi gyermekvédelmi szervezet háromoldalú tárgyalást folytatott az Európai Unió és az Európa Tanács magasrangú képviselőivel, amelyen Magyarországról a Gyermekjogi Civil Koalíció képviselője és a Hintalovon Alapítvány Gyermekjogi Követe is részt vett. 

A Eurochild állásfoglalását és a háromoldalú tárgyalást követő közös állásfoglalást a Hintalovon fordításában adjuk közzé. 

Állásfoglalás a gyermekjogokat csorbító megnyilvánulásokkal szembeni fellépés sürgősségéről Európában

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke, Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, valamint Marie-Louise Coleiro-Preca, a Eurochild elnöke 

2022. február 8., Brüsszel 

A háromoldalú tárgyaláson Šuica, az Európai Bizottság alelnöke; Mijatović emberi jogi biztos, valamint Coleiro-Preca, a Eurochild elnöke is aggodalmát fejezte ki a gyermekek jogait szűkítő megmozdulások és a civil társadalom elleni támadások hatásával kapcsolatban. A témához köthető bizonyítékokat a Eurochild elnöke, a Eurochild néhány tagja, a bolgár Gyermekjogi Hálózat, valamint a magyarországi Gyermekjogi Civil Koalíció szolgáltatta. 

Az Európai Bizottság alelnöke, valamint az Európa Tanács emberi jogi biztosa támogatását és együttérzését fejezte ki azon gyermekek és Eurochild-tagok felé, akiket fenyegetés és támadás ér, amiért kiállnak a gyermekek jogaiért. 

Az emberi jogok és az emberi jogokat védelmezők – beleértve a gyermekek jogait képviselőket is – elleni támadások nem újkeletűek. A Eurochild és tagjai, valamint más, gyermekjogvédő szervezetek illetékesei aggodalmukat fejezték ki, amiért Európa-szerte egyre nagyobb mértékben terjednek a gyermekek jogait csorbító megnyilvánulások. Számos civil szervezetet megfenyegettek, ezzel hallgatásra, meghátrálásra kényszerítve őket. A gyermekjogi aktivistákat nyilvánosan és a közösségi médiában is támadták. Emiatt uniós szintű válaszreakcióra volt szükség, így például a ProtectDefenders.eu létrehozására, amelyet az Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR) nevű szervezet alapított, az irányítást pedig emberi jogvédő szervezetek végzik. Az EIDHR védelmet nyújt a munkavégzés során kockázatot vállaló jogvédőknek világszerte, viszont olyan, kifejezetten a gyerekjogokra összpontosító apparátusa nincsen, ami figyelemmel kíséri és ellensúlyozza a gyermekjogok elleni megmozdulásokat – a káros retorikát és tetteket –, holott azok egyre nagyobb hatással vannak a gyerekjogvédők munkájára.

Šuica alelnök arra figyelmeztetett, hogy a civil társadalom léte elengedhetetlen az egészséges demokrácia megteremtéséhez, ahol az emberek hatékonyan gyakorolhatják a jogaikat. Hangsúlyozta, hogy erős és független civil szervezetekre van szükség, amelyek segítségével megvalósulhat a nyílt párbeszéd a társadalom szereplői között, az állampolgároknak pedig lehetőséget kell adni, hogy aktív részesei legyenek a demokráciának. Támogatni és védeni kell azokat, akiknek alapvető jogai sérülnek, különös tekintettel a gyermekekre. A gyermekjogok, valamint az egyéb alapvető jogok védelme érdekében a Bizottság anyagi támogatást biztosít a civil szervezetek számára, és meghatározza azokat a kihívásokat, amelyekkel a civil társadalom a jog és a demokrácia védelme során Európában szembenéz. Az alelnök nyitott a jelenleg működő uniós szabályozási rendszer vizsgálatára annak érdekében, hogy az képes legyen a gyermekjogellenes fellépések és azok gyerekekre gyakorolt hatásának nyomon követésére.

„A gyermekek teljes jogú polgárok. Aggasztó, milyen sokszor helyezik szembe a gyermekek jogait a családi értékekkel, valamint a szülők jogaival. Az efféle gyermekjogellenes megnyilvánulások különösen veszélyesek, amikor a politikusok ezeket kihasználva hoznak a gyermekek jogait szűkítő törvényeket és rendelkezéseket” – jelentette ki Mijatović emberi jogi biztos.

Marie-Louise Coleiro-Preca, a Eurochild elnöke szerint a jelenlegi európai szabályozást ki kell terjeszteni a gyermekjogellenes megnyilvánulások figyelemmel követésére és az azokkal szembeni fellépésre. Ehhez elhivatott emberekre, szakértelemre és anyagi forrásra van szükség, ugyanakkor ezzel megindulhat az európai intézmények és az ENSZ emberi jogi szervezeteinek együttműködése, így szakértelmet és tudást megosztva közösen léphetnének fel a gyermekjogellenes törekvésekkel és a félretájékoztatással szemben. Az olyan hálózatok, mint a Eurochild és annak társszervezetei például kellő szakértelmet biztosíthatnak a rendszernek. 

A Eurochild kapcsolattartója: Mieke Schuurman, mieke.schuurman@eurochild.org

Az eredeti szöveg itt megtalálható.

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnökének, Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosának, valamint Marie-Louise Coleiro-Preca, a Eurochild elnökének közös állásfoglalása magyarul

Fellépés a gyermekjogellenes mozgalmakkal szemben Európában
Egy európai mechanizmus iránti igény
Állásfoglalás

Eurochild, 2022. február

Egy európai mechanizmus iránti igény a gyermekjogellenes mozgalmak ellen 

Az alapjogellenes (anti-rights) csoportok olyan, nemállami, magukat a civil társadalom részének tekintő csoportok, amelyek megkérdőjelezik/tagadják az egyetemes és alapvető emberi jogokat. Jellemzően a kirekesztett csoportokat – nők, gyermekek és fiatal felnőttek, LMBTQI+ emberek, vallási kisebbségek, etnikai és faji kisebbségek, bevándorlók és menekültek – megillető jogokkal szemben kampányolnak. Következésképpen pedig támadják az említett csoportok jogait védelmező civil társadalmat is. Az alapjogellenes csoportok közvetlen hatással bírnak az emberek életére és a civil társadalom mozgásterére.

Kiemelkedően fontos, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely ezt a folyamatot figyelemmel kíséri és azzal szemben fellép. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió (EU) és az Európa Tanács, mint az emberi jogokkal – többek között a gyermekek jogaival – foglalkozó, saját hatáskörrel rendelkező szervezetek együttműködjenek az egyre növekvő kihívás megoldása érdekében. Ahhoz, hogy egy ilyen mechanizmus minél előbb létrejöhessen, az EU-nak és az Európa Tanácsnak meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az európai szinten már létező mechanizmusok keretében valósulhasson meg a gyermekjogellenes mozgalmak és tevékenységek figyelemmel kísérése.

A Eurochild, valamint tagszervezetei és más gyermekjogi szervezetek is aggodalmuknak adtak hangot az Európa-szerte több országban is megfigyelhető gyermekjogellenes mozgalmakkal kapcsolatban. Ennek ellenére ezek a mozgalmak egyre nagyobb teret nyernek a félretájékoztatást és a „fake news”-t terjesztő üzeneteik kihangosításra a közösségi médiát használva. 

A gyermekjogellenes mozgalmak részéről érkező támadások különböző formákat öltenek:

 • Célkeresztbe vesznek gyermekjogi aktivistákat emberi jogi tevékenységük és felszólalásaik miatt;
 • A gyerekek kedvezőtlen tapasztalatokról – heccelés, félbeszakítás, kifigurázás, lekicsinylés vagy sértegetés – számoltak be, amikor a gyermekjogokról beszélnek; 
 • A gyermekek jogait elítélik, mert azok családellenesek és a „hagyományos családi értékek”-kel ellentétesek, és aláássák a szülők jogait;
 • Jól ismert közéleti személyiségek is részt vesznek a gyermekjogellenes mozgalmakban;
 • A gyermekek állítólagos jóllétére hivatkozva valójában ellenzik a lányok, a nők és az LMBTQI+ emberek jogait és azok védelmét, és megakadályozzák a szexuális és reprodukciós jogok védelmére és előmozdítására tett erőfeszítéseket;
 • Támadják a gyermekek jogaiért dolgozó szervezeteket – többek között az olyan gyermekjogi testületeket és szakértőket, mint az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága –, és aláássák a tevékenységüket; 
 • Ellenzik, megakadályozzák vagy hatályon kívül helyezik/eltörlik a gyermekjogok előmozdítását célzó jogszabályokat, stratégiákat és kezdeményezéseket. 

A gyermekjogellenes tevékenység bizonyítéka Miért van szükség a közös fellépésre? 

A hagyományos családi jogok védelme

 • A családjogok védelmének szalagcíme alatt a gyermekjogok ellenzői célba vették az ENSZ Gyermekjogi Bizottságát is. 2014-ben a FamilyPolicy.ru csoport egy 97-oldalas beszámolót tett közzé a Bizottság delegitimalizálása érdekében, megkérdőjelezve annak alapvető funkcióját és felszólítva a részes államokat, hogy mondják fel az Egyezményt.
 • A „hagyományos családi értékek” védelméről szóló kezdeményezéseket terjesztenek az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága elé, amelyek aláássák az LMBTQI+ gyermekek és szülők jogait.
 • Számos ország ellenzi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, arra való hivatkozással, hogy az Egyezmény ellentétben áll a „hagyományos családi értékekkel” és veszélyezteti a gyermekek jóllétét. 
 • 2020 decemberében a magyar parlament olyan törvényt fogadott el, amellyel megfosztotta a házasságon kívül együtt élő párokat az örökbefogadás jogától, valamint két Alaptörvény-módosítást is megszavazott, amelyek tovább szűkítik az LMBTQI+ gyermekek és szülők jogait. 2021-ben a magyar Parlament olyan törvénymódosító csomagot fogadott el, amely sérti a gyermekek jogait, és stigmatizálja az LMBTQI+ embereket, a gyermekvédelmet használva ürügyként a gyermekjogok korlátozására. 
 • 2021 januárjában egy lett jobboldali politikai csoport törvényjavaslatot nyújtott be az alkotmány módosítására azzal a szándékkal, hogy a család fogalmát egy férfi és egy nő életközösségeként határozzák meg.
 • Lengyelországban az országgyűlési képviselők egy olyan új törvényjavaslat mellett szavaztak, amely a kormány által kijelölt felügyelő jóváhagyásához kötné a civil szervezetek iskolákban végzett, tanterven kívüli tevékenységét. A hatalmon lévő konzervatív párt azt állítja, hogy a törvény a gyermekek védelme érdekében szükséges. A gyermekjogi biztos a kormányhoz csatlakozva bírálta az általuk „LMBTQI+ ideológiának” nevezett jelenséget, és felszólalt az iskolákban szexuális nevelést folytatók ellen azt állítva, hogy azok a „bizonytalan” gyermekeket célozzák meg. 
 • A szerb kormány javaslatot tett arra, hogy a családokról szóló törvény biztosítsa a gyermekek testi fenyítésének teljes tilalmát. Számos, jól ismert közéleti személyiség azonban nyíltan hangoztatja, hogy a gyermekekkel szembeni testi fenyítés a gyermeknevelés megfelelő módja és a gyermek viselkedésének megváltoztatására alkalmas eszköz. A legfőbb érvük az, hogy a kormány efféle intézkedései a magánügyként kezelendő családi ügyekbe való közvetlen beleszólást és beavatkozást jelentenek. Néhány, hasonlóképpen nyilatkozó jól ismert közéleti személyiség a közösségi médiában sok követővel rendelkezik vagy vendégként szerepel a közszolgálati csatornák TV-műsoraiban.

Gyűlöletbeszéd a gyermekek egyes csoportjaival szemben

 • Spanyolországban néhány szélsőjobboldali politikai párt, kihasználva a kísérő nélküli, menekült gyermekek helyzetének ellentmondásos megítélését, a kampányában bűncselekmények elkövetésével hozta őket kapcsolatba. Köztereken, pl. a madridi metróban rasszista üzeneteket hirdető reklámokat helyeztek el. Javasolták, hogy ezeket a gyerekeket utasítsák ki Spanyolország területéről. Ez, a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény megsértését jelentené. Néhány szélsőjobboldali politikai párt vezetője arra is javaslatot tett, hogy Spanyolország lépjen ki az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéből, hogy ne kelljen tiszteletben tartani a menekült gyermekek jogait.
 • A gyermekvédelem intézményeiben élő menekült gyermekek különösen veszélyeztetettek Spanyolországban. A központok előtt a gyerekek elleni tüntetéseket tartottak.  Ehhez hasonlóan, Szerbiában a „Nem adjuk fel Koszovót és Metohiját” nevű szervezet fekete kapucnit viselő tagjai tartóztattak fel kisebb menekült csoportot Belgrádban. Ezek a közjárőrök („public patrols”, a ford.) szórólapokat osztottak szét a menekültek körében, amelyeken az állt, hogy a menekült központok közelében csak korlátozások mellett mozoghatnak: 22:00 és 6:00 óra között nem mehetnek ki az utcára. A menekülteket nyíltan megfenyegették, hogy büntetéssel jár, ha ezeket a szabályokat nem tartják be. Mivel a menekültek között sok a gyermek és a kiskorú – és köztük sok a kísérő nélküli –, ezek a fenyegetések rájuk is vonatkoznak.  Számos esetben került sor fizikai erőszakra is, melyek közül többet kamerával is rögzítettek, hogy példát statuáljanak a többieknek. A kormány reakciója/válasza erre a helyzetre nem egyértelmű és nem meggyőző.. 
 • Spanyolországban LMBTQI+ gyermekek gyűlölet-bűncselekmények és olyan intézkedések célpontjai, amelyek a szülők számára lehetővé teszik, hogy engedélyezzék, melyik emberi jogi workshopon vehet részt a gyermekük, ha attól félnek, hogy a szexuális nevelésről és állampolgárságról szóló workshopok átnevelik gyermekeiket.  

Dezinformációs kampányok

 • Az USA-ból származó és a gyermekkereskedelemmel kapcsolatos álhírek terjesztéséről híres QAnon összeesküvés-elmélet Európában is terjed. A gyermekeket gyakran tárgyiasítják és eszközként használják a dezinformációs céljaikhoz, pl. azt állítva, hogy az oltások „meleggé vagy transzneművé változtatják a gyermekeket”.
 • Magyarországon nagyon aktív a CitizenGo nevű szervezet. Ez egy állampolgárok egymással aktívan együttműködő globális közössége, amely online petíciókat és cselekvés/mobilizálási riasztásokat használ erőforrásként „az élet, a család és a szabadság” védelme és támogatása érdekében. Központjuk Madridban található. Arra ösztönzi az állampolgárokat, hogy az LMBTQI+ jogokkal és az iskolai ún. „káros szexuális neveléssel” szembeni petíciókat írjanak alá.  
 • Szerbiában egy újonnan létrejött „A sárkány rendjének lovagjai” nevű egyesülés azt állítja, hogy legfőbb célja a gyermekek védelme, azonban a valóságban vitatják a gyermekek részvételhez való jogát, és általában tagadják a gyermekjogok fogalmát: „túl sok jogot biztosítottunk nekik, de mi van a kötelezettségeikkel?”. Tényeket nem osztanak meg, csak ellenőrizetlen információkat. Fennáll a veszélye, hogy félrevezetik a nyilvánosságot, különösen a most készülő gyermekjogi törvény szükségességével kapcsolatban. 
 • Azok, akik ellenzik a genderjogokat, a gyermekek jóllétét és biztonságát fenyegető veszélyeket találnak ki, hogy a közvéleményt manipulálva „erkölcsi pánikot” keltsenek az emberi jogok, a nők jogainak, az LMBTQI+, valamint a szexuális és reproduktív jogok elnyomása érdekében. Bulgáriában például az ilyen genderellenes csoportok sikeresen akadályozták meg az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, valamint számos Átfogó Szexuális Nevelésre (ÁSZN) vonatkozó kezdeményezést, és a Nemzeti Gyermek Stratégia, valamint a Szociális Szolgáltatásokról szóló törvény végrehajtását. 

A dezinformációs kampányokkal szembeni küzdelem érdekében indított stratégiai jelentőségű perek

 • Bulgáriában 2019 óta hat pert indítottak George Bogdanov és/vagy a National Network for Children (NNC, Nemzeti hálózat a gyermekekért) nevében, az ország jobboldali vezetői nevében folyó félrevezető kampányok egy részével kapcsolatban. Több éve folynak szisztematikusan a dezinformációs kampányok Bulgáriában, a civil szférában működő és euroatlanti értékeket valló, valamint különféle kiszolgáltatott csoportok jogaiért kiálló civil szervezetek befeketítése céljából. Mivel az NNC a legnagyobb csoport a gyermekekért és családokért dolgozó civil szervezetek között, ők és vezetőjük került a jobboldali politikai vezetők nevében folytatott félrevezető támadások kereszttüzébe.  

Az együttműködési mechanizmusok szerepe az EU-ban és Európában 

Az emberi jogok és az emberi jogok védelmezői – többek között a gyermekek jogait támogatók és védők – elleni támadások nem újkeletűek. Erre válaszul nemzeti, regionális, nemzetközi szintű mechanizmusokat hoztak létre a jogvédők támogatása és védelme érdekében. Uniós szinten például a ProtectDefenders.eu a tevékenységük miatt veszélyben lévő emberi jogi aktivisták védelmét biztosítja világszerte. Ezt a mechanizmust egy emberi jogi szervezetek által alkotott konzorcium vezeti és a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) biztosítja a finanszírozását. Az ilyen mechanizmusok azonban a gyermekjogi aktivisták növekvő szerepe ellenére sem fókuszálnak kifejezetten a gyermekjogokra. Nincs külön/egyedi mechanizmus az európai gyermekjogellenes mozgalmak, valamint kártékony retorikájuk és tevékenységük figyelemmel kísérésére és az ellenük való fellépésre. 

Egy ilyen mechanizmus kapacitástól és erőforrástól függően többféle funkciót is betölthetne. Ezek az alábbiak: 

 • Figyelemmel kíséri és dokumentálja a gyermekjogellenes előadásokat és tevékenységeket Európa-szerte;
 • Riasztást ad azokról a tevékenységekről, amelyek veszélyeztetik a gyermekjogokért folytatott munkát és azokat, akik a gyermekjogokért küzdenek, többek között a gyermekjogi aktivistákat;
 • Felületet (biztonságos helyet) biztosít a gyermekjogi szervezetek és aktivisták számára a gyermekjogellenes tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalataik és bizonyítékaik, valamint az ezekkel való küzdelem lehetséges módjainak megosztására;
 • Támogatja a gyermekjogellenes mozgalmak miatt veszélyben lévő szervezeteket és egyéneket. Ez magában foglalhatja a veszélyben lévő egyéneket támogató és a gyermekjogellenes retorikát és tevékenységet nyilvánosan ellenző más szervezeteknek történő tanácsadást;
 • Támogatja az európai intézmények és az ENSZ emberi jogi testületei közötti együttműködést a gyermekjogellenes mozgalmak félretájékoztatásával és támadásaival szembeni küzdelemben;
 • Elősegíti az együttműködést, az információ és a szakértelem megosztását a gyermekjogokért dolgozók, többek között a gyermekjogi aktivisták és más emberi jogi szereplők (pl. a nők jogaiért, a fogyatékossággal élők jogaiért, a menekültek és bevándorlók jogaiért, az LMBTQI+ jogokért munkálkodó szervezetek) között.

Hogyan működhetne a gyakorlatban egy ilyen együttműködési mechanizmus?

Egy olyan mechanizmus, amelyben az EU és Európa együttműködik a gyermekjogellenes előadások és tevékenységek figyelemmel kísérése és azok leküzdése érdekében, célorientált kapacitást és szakértelmet igényel, vagy két, már létező mechanizmusban elhelyezkedő Titkárságot, amely intézményi tárhelyként működne a gyermekjogellenes tevékenységekről, valamint azok egyénekre, szervezetekre és közösségekre gyakorolt hatásairól való tájékoztatás és azok dokumentálása érdekében. Ezeket szakértőkből és szakértő szervezetekből álló hálózat támogathatná, és tagállami hozzájárulással uniós és európai intézményi pénzügyi alapok finanszírozhatnák.

Az ilyen mechanizmusok támaszkodhatnának a meglévő rendszerek tapasztalataira, miközben olyan egyedi szabványokat fogadnának el, amelyek szükségesek a gyermekek szükségleteinek kielégítéséhez, valamint védelmük, jóllétük és részvételük biztosításához. A mechanizmus támogathatná az alábbiakat:

 • Rendszeres intézmények közötti párbeszéd és együttműködés az illetékes uniós, európai és nemzetközi szervek és intézmények között;
 • A gyermekjogellenes tevékenységeket és hatásukat dokumentáló beszámolók közzététele és a gyermekjogok védelméért való felszólalás;
 • A gyermekjogi szervezetek és gyermekjogi aktivisták közötti rendszeres tapasztalatcsere;
 • A félretájékoztatással, manipulációval és a gyermekjogok csorbításával szembeni küzdelem legjobb módjának támogatása.

További információ: Mieke Schuurman, a gyermekjogi és gyermekvédelmi politika senior tanácsadója
E-mail: Mieke.Schuurman@eurochild.org

Az eredeti szöveg itt megtalálható.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Válás gyerekszemmel - Mire figyeljenek a felnőttek egy váláskor?

Válás gyerekszemmel – Mire figyeljenek a felnőttek egy váláskor?

Ha kíváncsi vagy, hogy mire érdemes felelős felnőttként figyelned egy váláskor, akkor válassz az alábbi  adományösszegek közül és töltsd le erről szóló kiadványunkat!

A verés tilos

Miért tilos a verés? – Beszéljünk a fenyítés káros hatásairól

Miért ártalmas a pofon, a fenékre csapás vagy a tasli ? Milyen más nevelési technikákat tudunk alkalmazni helyette? Segítünk!

Családi Szerződés

Bejön kopogás nélkül a szobádba? Türelmetlenek vagytok egymással? Zavarjátok egymást tanulás, munka közben? Itt egy kis segítség a békés családi élethez!

Cikkajánló

×
×

Cart