Rólunk mondták

Önkormányzat, civil szervezet, iskola: tudd meg, mit gondolnak rólunk és a közös munkáról azok, akik már megtiszteltek minket a bizalmukkal.
ajtó

Hintalovon

2020.06.15.

Nagyon különböző szervezetekkel dolgozunk együtt Gyermekvédelmi Irányelvek kialakításán. Partnereink között vannak egyházi, alteratív vagy állami fenntartású iskolák, óvodák, alapítványok, sportegyesületek, a média képviselői. Az elmúlt években, több mint 30 szervezettel dolgoztunk együtt azon, hogy működésüket biztonságosabbá tegyük.

Iskolák, óvodák, oktatási intézmények

Pesthidegkúti Waldorf Iskola: Az iskola harminc éve dolgozik azon, hogy a gyermekek megfelelő testi-lelki-szellemi környezetben nevelkedjenek. Az iskola emberről alkotott képe, az ebből következő tanterv és módszertan lehetővé teszi számukra, hogy a lehető legjobban kibontakoztassák a bennük lakozó alkotó, boldog embert.

A Hintalovon Alapítványt azért kértük fel együttműködésre, mert a számunkra nagyon fontos gyermekvédelmi helyzetekben hatalmas szakmai tudást és tapasztalatot szereztek. Az Alapítvány munkatársai számára nem kérdés, hogy minden egyes iskolának saját magának kell megtalálnia azt a rendszert, melyet legjobban tud működtetni. Támogatásukkal el tudtuk készíteni gyermekvédelmi útmutatónkat, amely segít felismerni, megérteni és hatékonyan cselekedni. Miközben rengeteget tanultunk tőlük, azt is láttuk, hogy ők is folyamatosan tanulnak a velünk zajló együttműködésből. Ez a kölcsönös tanulás az, ami bizalmat épít, ami erőt ad a másiknak. Egyenrangú felekként egymást fejleszteni: ez minden iskola álma.

Pendula Óvoda négy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Nonprofit intézményük az inkluzív szemlélet mellett köteleződött el. Ez egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva lehet a közösség része. Az óvoda az egyik szakmai programja a Világszép Alapítványnak, amely szintén rendelkezik már saját gyermekvédelmi irányelvvel.

Hisszük, hogy az óvoda, amely elköteleződik a befogadó, elfogadó szemlélet mellett, olyan alap értékekből indul ki, amely szem előtt tartja, hogy minden gyerek, gyerekeket körülvevő felnőtt, egyedi és különleges. A sokszínűséget értéknek tekintjük. Tudjuk, hogy az inklúzió egy folyamat, ami nem ér véget egy bizonyos ponton. A Hintalovon Alapítvánnyal együttműködve – a gyermekvédelmi irányelv kialakításával – egy olyan élő dokumentumot szeretnénk létrehozni, ami képviseli és védelmezi a gyerekek sokszínűségét. Bavalics Laura – vezető óvodapedagógus

Pannonhalmi Bencés Gimnázium: Az iskola hazánk legősibb iskolájának, legrégibb tanulmányi műhelyének otthona, amely egyidős a 996-ban alapított apátsággal. A Gimnáziumtól érkezett felkérés eredményeképpen szorosan együtt dolgoztunk gyermekvédelmi irányelvük kialakításán és a közös munka eredményeként,szakmai partnerségben indítottuk el a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium megszervezését, ami mérföldkőnek számított a hazai gyermekvédelem terén.

Szervezetek, akikkel gyermekvédelmi irányelv kialakításán dolgoztunk

A TEDxDanubia a nemzetközi TED konferencia első, önálló szervezésben megvalósuló, hivatalos magyarországi változata. A TEDxDanubia Countdown 2020-ban dedikáltan a klíma témájával foglalkozik.A 21. században egy józan ész alapú, életszerű, tudományterületeket ötvöző és átívelő gondolkodásra van szükség.Egy ilyen platformra nekünk is nagy szükségünk van az érdemi megújuláshoz, az inspirációhoz, sőt a gazdasági, tudományos és kulturális értelemben vett 21. századi versenyképességhez.A mai fiatalokat nem lehet kihagyni a jövő tervezéséből. Velük együtt szeretnénk gondolkodni, tervezni úgy, hogy közben ügyelünk az ő biztonságukra is, ezért készítettük el közösen a saját gyermekvédelmi irányelvünket.

2020-ban, a Centrál Média elköteleződött a gyermekjogokat tiszteletben tartó, gyermekbarát felelős újságírás mellett, ennek érdekben hosszú távú együttműködést indított el a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal. Célunk, hogy iparági szinten példamutató előrelépést tegyünk a gyermekbarát média és újságírás érdekében.

Mit tudunk tenni a gyerekek reprezentációjáért? Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Vizuálisan hogyan ábrázoljuk a gyerekeket? A tartalomgyártás során érintett gyerek biztonsága hogyan szavatolható most és a jövőben?

A folyamat első lépéseként a Centrál média és kiemelten a Nők lapja magazin a Hintalovon  Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen egy saját Gyermekvédelmi Irányelv kidolgozásába kezdett, amely során belső auditot végzett és ennek alapján alakítja saját működését. A belső audit után elkészítette saját “Gyermekjogi Felelősségvállalás” c. irányelvét, amely az általános gyermekjogi és gyermekvédelmi elköteleződésének manifesztuma, belső képzéseken vettek részt a gyermekjogok, és a gyermekvédelem témakörében.

Világszép Alapítvány : A Világszép Alapítvány gyermekotthonban élő gyerekekért jött létre. A nyári táborok mellett mesemondó, mentor, karrierprogramunk, valamint inkluzív óvodánk és a Létra Klub segítségével óvodás kortól kezdve a fiatal felnőtt korig kísérhetjük a velünk együttműködő 4 budapesti gyermekotthonban élő gyerekeket és fiatalokat.”

A Hintalovon Alapítvánnyal való közös munka nagyon gördülékeny és hatékony volt. Különösen hasznos volt számunkra az, hogy bár általános, mindenki számára érvényes alapelvekből indultunk ki, mégis minden részletében a mi igényeinkre és problémáinkra volt szabva. Még az oktatási anyagba is az Alapítványunk hétköznapi gyakorlatából hoztak példákat. Miközben a végső dokumentumon dolgoztunk, számos olyan kérdéskört kellett átgondolnunk házon belül, amit régóta hiányoltunk.” – Világszép Alapítvány

INDAHOUSE : Az InDaHouse Hungary Egyesület önkéntesei borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat heti rendszerességgel. Céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító felnőttekké váljanak, akik a tőlük kapott támogatást be tudják építeni a gyermekeik nevelésébe.

Mosoly Alapítvány: A Mosoly Alapítvány hiánypótló pszichés támogatással egészíti ki a súlyos és krónikus beteg gyerekek gyógyulási folyamatát. Kórházi osztályokon és kórházon kívül tartott művészetterápiás foglalkozásainkon a gyerekek kreatív, inspiratív és biztonságos térben tudják feldolgozni a betegségük során megélt tapasztalatokat és érzéseket. Emellett és adaptív viselkedésmintákat és megküzdési technikákat sajátíthatnak el, amellyel javulhat az életminőségük és a társas kapcsolataik. 

A terápiás munkában már kezdetektől szigorú etikai és szakmai szabályrendszert alkalmazunk, hiszen ebben a munkában alapvető követelmény a kliensek méltóságának tisztelete, az ártalmak elkerülése, a szakszerűség, a felelősségvállalás, a titoktartás, a feddhetetlenség, az elkötelezettség. A Hintalovon Alapítvány szakértői segítségével új szempontok alapján tudtuk kritikus szemmel átvilágítani a rendszert, amiben dolgozunk, csapatként megfogalmazni, hogyan gondolkodunk a gyermekek biztonságáról és mit tudunk tenni a már meglévő garanciákon túl. – Mosoly Alapítvány

Amigos a gyerekekért Alapítvány: az Amigos jótékonysági szervezet célja, hogy játékos nyelvtanulással, kézművességgel segítsék a kórházban lévő beteg gyerekeket, hogy a betegség ideje alatt is gyerekek maradhassanak. Az egyetemista önkéntes Amigók a barátság erejével igyekeznek boldog pillanatokat csempészni a gyerekek életébe most már 5 magyarországi városban, 15 kórházi egységben, heti 28 alkalommal. 

A közös munka nagyon hatékony volt a Hintalovon Alapítvánnyal. Hatalmas segítséget kaptunk tőlük abban, hogy a már használt elveket írott formába öntsük és még átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tegyük a gyermekvédelmet az Amigosnál. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy ezeket az irányelveket ne csak az Amigos önkéntesei, hanem tágabb környezetünk is ismerje, tisztelje. – Amigos a gyerekekért Alapítvány

BUDAÖRS VÁROS: Budaörs Város 2017-ben elnyerte az UNICEF Gyermekbarát település díját, amelynek célkitűzése volt olyan helyi irányítási rendszer és jó gyakorlat kialakítása, ami a Magyarországon 1991. óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére, és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. E vállalás keretében, a Hintalovon Alapítvány segítségével és szakmai támogatásával kidolgoztuk Budaörs Város Önkormányzata számára a Gyermekvédelmi Koncepciót és Irányelvet, melyet Budaörs Város Képviselő-testülete 2019-ben elfogadott. A Gyermekvédelmi Koncepció és Irányelv elfogadásával Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett, hogy mindenkori tevékenységét és működését kizárólag olyan módon végezze, amely garantálja a gyermekek biztonságát, valamint elősegíti és biztosítja a velük kapcsolatba kerülő gyermekek védelmét.

A Hintalovon Alapítvánnyal 2017. májusa óta működik együtt Budaörs Város Önkormányzata a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működése érdekében. Megbízási szerződés keretében az Alapítvány a gyermekvédelmi alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi hatósági eljárásokban a gyermekjogok hatékonyabb érvényesülése érdekében havonta egy alkalommal nyújt egyedi ügyekben segítséget és támogatást a település lakói számára az intézményi fogadóórákon. A jelzőrendszeri tagok számára gyermekjogok, gyermekekkel szembeni erőszak, gyermekvédelem témába évente több alkalommal képzést szerveznek. A jelzőrendszerben résztvevő szakemberek számára pedig esetmegbeszélést, konzultációt, szupervíziót biztosítanak, továbbá havi rendszerességű hírlevéllel támogatják a szakmaiságot és naprakészséget a helyi szakemberek számára.
Budaörs Város Önkormányzatának célkitűzése a meglévő együttműködés további fenntartása, valamint további területeken történő szélesítése a Hintalovon Alapítvánnyal.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a Hintalovon Alapítvánnyal közösen 2020. óta kiáll a bántalmazás megelőzése és kezelése mellett. Az együttműködés során a bántalmazási esetek megelőzéséhez, felismeréshez és utánkövetéséhez kínál az alapítvány eszközrendszert az Önkormányzatnak. Az átfogó gyermekvédelmi program az intézményi dolgozókat és a szülőket, gondviselőket segíti a megelőzésben, a hasznos ismeretek elsajátításában.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hosszú távra köteleződött el a gyermekvédelem fontossága mellett. Az Önkormányzat hisz benne, hogy ki kell állni a gyermekek biztonsága mellett és szembe kell nézni a gyermekbántalmazással. Csak így lehet biztonságosabbá és átláthatóbbá tenni az intézmények működését. A szülőket és gondviselőket pedig támogatni kell a megelőzésben, a felismerésben és a kezelésben, ezt a munkát támogatja szakmai partnerségével az Alapítvány.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Iskolaváltás szabályai

Elköltöztök? Bántják a gyereked az iskolában? Ha kíváncsi vagy az iskolaváltással kapcsolatos legfontosabb információkra, válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le még ma kiadványunk!

Teljesen rendben van, ha- plakát

Teljesen rendben van – Plakát

Milyen az a hely, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat? Szerintünk olyan, ahol lehet hibázni, kérdezni, fáradtnak lenni, segítséget kérni  Ha kíváncsi vagy plakátunkra, válassz az alábbi adományösszegek közül, és töltsd le még ma!

Jé, ezt nem is tudtam…- Menstruációról gyerekeknek

Mindent a menstruációról. Gyerekeknek szóló kiadványunkban összeszedtük a menstruációval kapcsolatos legfontosabb információkat! Válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart