Referenciák

Nagyon különböző szervezetekkel dolgozunk együtt Gyermekvédelmi Irányelvek kialakításán. Partnereink között vannak egyházi, alteratív vagy állami fenntartású iskolák, óvodák, alapítványok, sportegyesületek, a média képviselői. Az elmúlt években, több mint 20 szervezettel dolgoztunk együtt azon, hogy működésüket biztonságosabbá tegyük.

Iskolák, óvodák, oktatási intézmények

Pannonhalmi Bencés Gimnázium: Az iskola hazánk legősibb iskolájának, legrégibb tanulmányi műhelyének otthona, amely egyidős a 996-ban alapított apátsággal. A Gimnáziumtól érkezett felkérés eredményeképpen szorosan együtt dolgoztunk gyermekvédelmi irányelvük kialakításán és a közös munka eredményeként,szakmai partnerségben indítottuk el a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium megszervezését, ami mérföldkőnek számított a hazai gyermekvédelem terén.

Pesthidegkúti Waldorf Iskola: Az iskola harminc éve dolgozik azon, hogy a gyermekek megfelelő testi-lelki-szellemi környezetben nevelkedjenek. Az iskola emberről alkotott képe, az ebből következő tanterv és módszertan lehetővé teszi számukra, hogy a lehető legjobban kibontakoztassák a bennük lakozó alkotó, boldog embert.

A Hintalovon Alapítványt azért kértük fel együttműködésre, mert a számunkra nagyon fontos gyermekvédelmi helyzetekben hatalmas szakmai tudást és tapasztalatot szereztek. Az Alapítvány munkatársai számára nem kérdés, hogy minden egyes iskolának saját magának kell megtalálnia azt a rendszert, melyet legjobban tud működtetni. Támogatásukkal el tudtuk készíteni gyermekvédelmi útmutatónkat, amely segít felismerni, megérteni és hatékonyan cselekedni. Miközben rengeteget tanultunk tőlük, azt is láttuk, hogy ők is folyamatosan tanulnak a velünk zajló együttműködésből. Ez a kölcsönös tanulás az, ami bizalmat épít, ami erőt ad a másiknak. Egyenrangú felekként egymást fejleszteni: ez minden iskola álma.

Puzzle Kamaraerdei Általános Iskola: Az Intézmény nevelőtestülete olyan programot választott, amely a gyermeki tevékenységre, a sportra és a környezet tiszteletére épülő nevelést állítja középpontba, az alapítvánnyal közösen dolgozták ki gyermekvédelmi programjukat.

Egy gyermekvédelmi irányelv segítséget nyújthat annak a körnek, akire vonatkozik az irányelv abban, hogy mikor mire kell figyelni, ki hova fordulhat segítségért, milyen megoldások lehetnek, és miért fontos az, hogy ne menjünk el esetek mellett. Konkrétan leírja a határokat, a szabályokat, az eljárásrendet, a kötelezettségeket, a jogokat. – Puzzle Kamaraerdei Általános Iskola

BUDAPEST SCHOOL: A Budapest School 2015 óta működik, kezdetben két óvodás csoportból mára 12 iskolában 350 családot és 80 tanárt összefogó közösséggé nőtte ki magát, amely jelenleg azon dolgozik, hogy hivatalosan elismert iskolává váljon. Az iskola célja, hogy egy olyan rendszert építsen fel, amely segíti a gyerekeket abban, hogy 2040-re boldog és sikeres felnőttekké váljanak. A Budapest Schoolban a gyerekek kis közösségekben tanulnak, személyre szabott tanulási utak mentén, melyeket a mentortanárukkal és a szüleikkel közösen alakítanak ki.

Örömmel indultunk résztvevőként ebben a programban. Az együttműködés elejétől sokat segítettek a beszélgetések veletek. Eddig is arra törekedtünk, hogy a nálunk tanuló gyerekek számára biztonságos környezetet nyújtsunk, a veletek való együttműködés segít ennek a teljes körű kialakításában, rendszerezésében és a hiányosságok feltárásában. Új nézőpontokat hoztatok be a munkánkba és értékes javaslatokkal javítottátok például a tanárfelvételi folyamatainkat, amiért hálásak vagyunk. – Budapest School

Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium

2013-ban nyitotta meg kapuit Közép-Európa első regionális Waldorf-középiskolája, a Hintalovon Programjával 2019-ben óta vesznek részt, a gyermekvédelmi irányelvük kialakításán dolgoznak az Alapítvánnyal.

A gyerekek jogai mindig fontosak voltak számunkra, azonban egészen új távlatok jelennek meg, ha egy külső szakember feltesz fontos kérdéseket, megmutat új szempontokat, ezt éltük át a Hintalovon Alapítvány munkatársaival dolgozva. Köszönjük!

Szervezetek, akikkel gyermekvédelmi irányelv kialakításán dolgoztunk

A TEDxDanubia a nemzetközi TED konferencia első, önálló szervezésben megvalósuló, hivatalos magyarországi változata. A TEDxDanubia Countdown 2020-ban dedikáltan a klíma témájával foglalkozik.A 21. században egy józan ész alapú, életszerű, tudományterületeket ötvöző és átívelő gondolkodásra van szükség.Egy ilyen platformra nekünk is nagy szükségünk van az érdemi megújuláshoz, az inspirációhoz, sőt a gazdasági, tudományos és kulturális értelemben vett 21. századi versenyképességhez.A mai fiatalokat nem lehet kihagyni a jövő tervezéséből. Velük együtt szeretnénk gondolkodni, tervezni úgy, hogy közben ügyelünk az ő biztonságukra is, ezért készítettük el közösen a saját gyermekvédelmi irányelvünket.

2020-ban, a Centrál Média elköteleződött a gyermekjogokat tiszteletben tartó, gyermekbarát felelős újságírás mellett, ennek érdekben hosszú távú együttműködést indított el a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal. Célunk, hogy iparági szinten példamutató előrelépést tegyünk a gyermekbarát média és újságírás érdekében.

Mit tudunk tenni a gyerekek reprezentációjáért? Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Vizuálisan hogyan ábrázoljuk a gyerekeket? A tartalomgyártás során érintett gyerek biztonsága hogyan szavatolható most és a jövőben?

A folyamat első lépéseként a Centrál média és kiemelten a Nők lapja magazin a Hintalovon  Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen egy saját Gyermekvédelmi Irányelv kidolgozásába kezdett, amely során belső auditot végzett és ennek alapján alakítja saját működését. A belső audit után elkészítette saját “Gyermekjogi Felelősségvállalás” c. irányelvét, amely az általános gyermekjogi és gyermekvédelmi elköteleződésének manifesztuma, belső képzéseken vettek részt a gyermekjogok, és a gyermekvédelem témakörében.

Világszép Alapítvány : A Világszép Alapítvány gyermekotthonban élő gyerekekért jött létre. A nyári táborok mellett mesemondó, mentor, karrierprogramunk, valamint inkluzív óvodánk és a Létra Klub segítségével óvodás kortól kezdve a fiatal felnőtt korig kísérhetjük a velünk együttműködő 4 budapesti gyermekotthonban élő gyerekeket és fiatalokat.”

A Hintalovon Alapítvánnyal való közös munka nagyon gördülékeny és hatékony volt. Különösen hasznos volt számunkra az, hogy bár általános, mindenki számára érvényes alapelvekből indultunk ki, mégis minden részletében a mi igényeinkre és problémáinkra volt szabva. Még az oktatási anyagba is az Alapítványunk hétköznapi gyakorlatából hoztak példákat. Miközben a végső dokumentumon dolgoztunk, számos olyan kérdéskört kellett átgondolnunk házon belül, amit régóta hiányoltunk.” – Világszép Alapítvány

INDAHOUSE : Az InDaHouse Hungary Egyesület önkéntesei borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat heti rendszerességgel. Céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító felnőttekké váljanak, akik a tőlük kapott támogatást be tudják építeni a gyermekeik nevelésébe.

BUDAÖRS VÁROS: Budaörs Város 2017-ben elnyerte az UNICEF Gyermekbarát település díját, amelynek célkitűzése volt olyan helyi irányítási rendszer és jó gyakorlat kialakítása, ami a Magyarországon 1991. óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére, és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. E vállalás keretében, a Hintalovon Alapítvány segítségével és szakmai támogatásával kidolgoztuk Budaörs Város Önkormányzata számára a Gyermekvédelmi Koncepciót és Irányelvet, melyet Budaörs Város Képviselő-testülete 2019-ben elfogadott. A Gyermekvédelmi Koncepció és Irányelv elfogadásával Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett, hogy mindenkori tevékenységét és működését kizárólag olyan módon végezze, amely garantálja a gyermekek biztonságát, valamint elősegíti és biztosítja a velük kapcsolatba kerülő gyermekek védelmét.

A Hintalovon Alapítvánnyal 2017. májusa óta működik együtt Budaörs Város Önkormányzata a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működése érdekében. Megbízási szerződés keretében az Alapítvány a gyermekvédelmi alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi hatósági eljárásokban a gyermekjogok hatékonyabb érvényesülése érdekében havonta egy alkalommal nyújt egyedi ügyekben segítséget és támogatást a település lakói számára az intézményi fogadóórákon. A jelzőrendszeri tagok számára gyermekjogok, gyermekekkel szembeni erőszak, gyermekvédelem témába évente több alkalommal képzést szerveznek. A jelzőrendszerben résztvevő szakemberek számára pedig esetmegbeszélést, konzultációt, szupervíziót biztosítanak, továbbá havi rendszerességű hírlevéllel támogatják a szakmaiságot és naprakészséget a helyi szakemberek számára.
Budaörs Város Önkormányzatának célkitűzése a meglévő együttműködés további fenntartása, valamint további területeken történő szélesítése a Hintalovon Alapítvánnyal.