Referenciák

Önkormányzat, civil szervezet, iskola: tudd meg, mit gondolnak rólunk és a közös munkáról azok, akik már megtiszteltek minket a bizalmukkal.
ajtó

Hintalovon

2020.06.15.

Nagyon különböző szervezetekkel dolgozunk együtt Gyermekvédelmi Irányelvek kialakításán. Partnereink között vannak egyházi, alteratív vagy állami fenntartású iskolák, óvodák, alapítványok, sportegyesületek, a média képviselői. Az elmúlt években, több mint 30 szervezettel dolgoztunk együtt azon, hogy működésüket biztonságosabbá tegyük.

Iskolák, óvodák, oktatási intézmények

Pannonhalmi Bencés Gimnázium: Az iskola hazánk legősibb iskolájának, legrégibb tanulmányi műhelyének otthona, amely egyidős a 996-ban alapított apátsággal. A Gimnáziumtól érkezett felkérés eredményeképpen szorosan együtt dolgoztunk gyermekvédelmi irányelvük kialakításán és a közös munka eredményeként,szakmai partnerségben indítottuk el a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium megszervezését, ami mérföldkőnek számított a hazai gyermekvédelem terén.

Pesthidegkúti Waldorf Iskola: Az iskola harminc éve dolgozik azon, hogy a gyermekek megfelelő testi-lelki-szellemi környezetben nevelkedjenek. Az iskola emberről alkotott képe, az ebből következő tanterv és módszertan lehetővé teszi számukra, hogy a lehető legjobban kibontakoztassák a bennük lakozó alkotó, boldog embert.

A Hintalovon Alapítványt azért kértük fel együttműködésre, mert a számunkra nagyon fontos gyermekvédelmi helyzetekben hatalmas szakmai tudást és tapasztalatot szereztek. Az Alapítvány munkatársai számára nem kérdés, hogy minden egyes iskolának saját magának kell megtalálnia azt a rendszert, melyet legjobban tud működtetni. Támogatásukkal el tudtuk készíteni gyermekvédelmi útmutatónkat, amely segít felismerni, megérteni és hatékonyan cselekedni. Miközben rengeteget tanultunk tőlük, azt is láttuk, hogy ők is folyamatosan tanulnak a velünk zajló együttműködésből. Ez a kölcsönös tanulás az, ami bizalmat épít, ami erőt ad a másiknak. Egyenrangú felekként egymást fejleszteni: ez minden iskola álma.

Puzzle Kamaraerdei Általános Iskola: Az Intézmény nevelőtestülete olyan programot választott, amely a gyermeki tevékenységre, a sportra és a környezet tiszteletére épülő nevelést állítja középpontba, az alapítvánnyal közösen dolgozták ki gyermekvédelmi programjukat.

Egy gyermekvédelmi irányelv segítséget nyújthat annak a körnek, akire vonatkozik az irányelv abban, hogy mikor mire kell figyelni, ki hova fordulhat segítségért, milyen megoldások lehetnek, és miért fontos az, hogy ne menjünk el esetek mellett. Konkrétan leírja a határokat, a szabályokat, az eljárásrendet, a kötelezettségeket, a jogokat. – Puzzle Kamaraerdei Általános Iskola

Szervezetek, akikkel gyermekvédelmi irányelv kialakításán dolgoztunk

A TEDxDanubia a nemzetközi TED konferencia első, önálló szervezésben megvalósuló, hivatalos magyarországi változata. A TEDxDanubia Countdown 2020-ban dedikáltan a klíma témájával foglalkozik.A 21. században egy józan ész alapú, életszerű, tudományterületeket ötvöző és átívelő gondolkodásra van szükség.Egy ilyen platformra nekünk is nagy szükségünk van az érdemi megújuláshoz, az inspirációhoz, sőt a gazdasági, tudományos és kulturális értelemben vett 21. századi versenyképességhez.A mai fiatalokat nem lehet kihagyni a jövő tervezéséből. Velük együtt szeretnénk gondolkodni, tervezni úgy, hogy közben ügyelünk az ő biztonságukra is, ezért készítettük el közösen a saját gyermekvédelmi irányelvünket.

2020-ban, a Centrál Média elköteleződött a gyermekjogokat tiszteletben tartó, gyermekbarát felelős újságírás mellett, ennek érdekben hosszú távú együttműködést indított el a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal. Célunk, hogy iparági szinten példamutató előrelépést tegyünk a gyermekbarát média és újságírás érdekében.

Mit tudunk tenni a gyerekek reprezentációjáért? Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Hogyan ábrázoljuk a gyerekeket, családokat, szülőket? Hogyan hat a gyerekekre és környezetükre azt a tartalom, amit előállítunk? Mindent megteszünk azért, hogy a saját tevékenységünk során egyetlen gyereknek se essen bántódása?  Vizuálisan hogyan ábrázoljuk a gyerekeket? A tartalomgyártás során érintett gyerek biztonsága hogyan szavatolható most és a jövőben?

A folyamat első lépéseként a Centrál média és kiemelten a Nők lapja magazin a Hintalovon  Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen egy saját Gyermekvédelmi Irányelv kidolgozásába kezdett, amely során belső auditot végzett és ennek alapján alakítja saját működését. A belső audit után elkészítette saját “Gyermekjogi Felelősségvállalás” c. irányelvét, amely az általános gyermekjogi és gyermekvédelmi elköteleződésének manifesztuma, belső képzéseken vettek részt a gyermekjogok, és a gyermekvédelem témakörében.

Világszép Alapítvány : A Világszép Alapítvány gyermekotthonban élő gyerekekért jött létre. A nyári táborok mellett mesemondó, mentor, karrierprogramunk, valamint inkluzív óvodánk és a Létra Klub segítségével óvodás kortól kezdve a fiatal felnőtt korig kísérhetjük a velünk együttműködő 4 budapesti gyermekotthonban élő gyerekeket és fiatalokat.”

A Hintalovon Alapítvánnyal való közös munka nagyon gördülékeny és hatékony volt. Különösen hasznos volt számunkra az, hogy bár általános, mindenki számára érvényes alapelvekből indultunk ki, mégis minden részletében a mi igényeinkre és problémáinkra volt szabva. Még az oktatási anyagba is az Alapítványunk hétköznapi gyakorlatából hoztak példákat. Miközben a végső dokumentumon dolgoztunk, számos olyan kérdéskört kellett átgondolnunk házon belül, amit régóta hiányoltunk.” – Világszép Alapítvány

INDAHOUSE : Az InDaHouse Hungary Egyesület önkéntesei borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat heti rendszerességgel. Céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító felnőttekké váljanak, akik a tőlük kapott támogatást be tudják építeni a gyermekeik nevelésébe.

Mosoly Alapítvány: A Mosoly Alapítvány hiánypótló pszichés támogatással egészíti ki a súlyos és krónikus beteg gyerekek gyógyulási folyamatát. Kórházi osztályokon és kórházon kívül tartott művészetterápiás foglalkozásainkon a gyerekek kreatív, inspiratív és biztonságos térben tudják feldolgozni a betegségük során megélt tapasztalatokat és érzéseket. Emellett és adaptív viselkedésmintákat és megküzdési technikákat sajátíthatnak el, amellyel javulhat az életminőségük és a társas kapcsolataik. 

A terápiás munkában már kezdetektől szigorú etikai és szakmai szabályrendszert alkalmazunk, hiszen ebben a munkában alapvető követelmény a kliensek méltóságának tisztelete, az ártalmak elkerülése, a szakszerűség, a felelősségvállalás, a titoktartás, a feddhetetlenség, az elkötelezettség. A Hintalovon Alapítvány szakértői segítségével új szempontok alapján tudtuk kritikus szemmel átvilágítani a rendszert, amiben dolgozunk, csapatként megfogalmazni, hogyan gondolkodunk a gyermekek biztonságáról és mit tudunk tenni a már meglévő garanciákon túl. – Mosoly Alapítvány

Amigos a gyerekekért Alapítvány: az Amigos jótékonysági szervezet célja, hogy játékos nyelvtanulással, kézművességgel segítsék a kórházban lévő beteg gyerekeket, hogy a betegség ideje alatt is gyerekek maradhassanak. Az egyetemista önkéntes Amigók a barátság erejével igyekeznek boldog pillanatokat csempészni a gyerekek életébe most már 5 magyarországi városban, 15 kórházi egységben, heti 28 alkalommal. 

A közös munka nagyon hatékony volt a Hintalovon Alapítvánnyal. Hatalmas segítséget kaptunk tőlük abban, hogy a már használt elveket írott formába öntsük és még átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tegyük a gyermekvédelmet az Amigosnál. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy ezeket az irányelveket ne csak az Amigos önkéntesei, hanem tágabb környezetünk is ismerje, tisztelje. – Amigos a gyerekekért Alapítvány

BUDAÖRS VÁROS: Budaörs Város 2017-ben elnyerte az UNICEF Gyermekbarát település díját, amelynek célkitűzése volt olyan helyi irányítási rendszer és jó gyakorlat kialakítása, ami a Magyarországon 1991. óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére, és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. E vállalás keretében, a Hintalovon Alapítvány segítségével és szakmai támogatásával kidolgoztuk Budaörs Város Önkormányzata számára a Gyermekvédelmi Koncepciót és Irányelvet, melyet Budaörs Város Képviselő-testülete 2019-ben elfogadott. A Gyermekvédelmi Koncepció és Irányelv elfogadásával Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett, hogy mindenkori tevékenységét és működését kizárólag olyan módon végezze, amely garantálja a gyermekek biztonságát, valamint elősegíti és biztosítja a velük kapcsolatba kerülő gyermekek védelmét.

A Hintalovon Alapítvánnyal 2017. májusa óta működik együtt Budaörs Város Önkormányzata a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működése érdekében. Megbízási szerződés keretében az Alapítvány a gyermekvédelmi alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi hatósági eljárásokban a gyermekjogok hatékonyabb érvényesülése érdekében havonta egy alkalommal nyújt egyedi ügyekben segítséget és támogatást a település lakói számára az intézményi fogadóórákon. A jelzőrendszeri tagok számára gyermekjogok, gyermekekkel szembeni erőszak, gyermekvédelem témába évente több alkalommal képzést szerveznek. A jelzőrendszerben résztvevő szakemberek számára pedig esetmegbeszélést, konzultációt, szupervíziót biztosítanak, továbbá havi rendszerességű hírlevéllel támogatják a szakmaiságot és naprakészséget a helyi szakemberek számára.
Budaörs Város Önkormányzatának célkitűzése a meglévő együttműködés további fenntartása, valamint további területeken történő szélesítése a Hintalovon Alapítvánnyal.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a Hintalovon Alapítvánnyal közösen 2020. óta kiáll a bántalmazás megelőzése és kezelése mellett. Az együttműködés során a bántalmazási esetek megelőzéséhez, felismeréshez és utánkövetéséhez kínál az alapítvány eszközrendszert az Önkormányzatnak. Az átfogó gyermekvédelmi program az intézményi dolgozókat és a szülőket, gondviselőket segíti a megelőzésben, a hasznos ismeretek elsajátításában.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hosszú távra köteleződött el a gyermekvédelem fontossága mellett. Az Önkormányzat hisz benne, hogy ki kell állni a gyermekek biztonsága mellett és szembe kell nézni a gyermekbántalmazással. Csak így lehet biztonságosabbá és átláthatóbbá tenni az intézmények működését. A szülőket és gondviselőket pedig támogatni kell a megelőzésben, a felismerésben és a kezelésben, ezt a munkát támogatja szakmai partnerségével az Alapítvány.

További tartalmak a témában

ENSZ felmérés

ENSZ felmérés a gyermekjogok érvényesüléséről

Az ENSZ legfrissebb felmérésének célja, hogy feltérképezze a gyermekjogok hazai érvényesülésének helyzetét.

Önkéntes projekt koordinátort keres a Hintalovon Alapítvány

ÖNKÉNTES projekt koordinátort keresünk!

Önkéntes projekt koordinátort keres a Hintalovon Alapítvány. Csatlakozz hozzánk, legyél te is hintalovas!

Űgy tűnik minden hibátlan

Úgy tűnik, minden hibátlan 

A gyerekek is megdolgoznak a sikerért, és lehet, hogy talán elérik céljukat, és elismert művésszé válnak. De nincs az a cél, amiért feláldozhatjuk a gyerekkorukat. Mi, felnőttek felelősek vagyunk értük. Rajtunk múlik, hogy boldog felnőttekké válnak-e.  

hogyan legyünk jobb szülők

(Nem csak) sportoló gyerekek szüleinek

 

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Adományoddal hozzájárulhatsz a Hintalovon folyamatos működéséhez, és fejlődéséhez, így még több gyermeknek tudunk segíteni.
Egyszeri

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Hogyan beszélj a gyerekeknek a gyerekjogokról?

Mik azok a gyerekjogok és hogyan beszélgess róluk gyerekeddel? Az alábbi pontok ebben nyújtanak segítséget.

Médiaszereplés alapelvei gyerekeknek

Hogyan bánhat a gyerekkel egy riporter? Mire érdemes figyelni, ha gyereked médiaszereplésre készül? Töltsd le gyerekeknek szóló anyagunkat!

A szülőség nem szakma, mégis tanulható- 6 napos e-mail-kurzus

Engedékenység vs. szigorúság? Hogyan védi a gyerek lelki épségét az otthon kapott tisztelet? Tudj meg többet, és jelentkezz még ma e-mail-kurzusunkra!

Cikkajánló

×
×

Cart