Gyermekjogi Követ Program - Hintalovon

Gyermekjogi Követ Program

A program célja, hogy a gyerekek véleményét jobban figyelembe vegyék Magyarországon. Szól a gyerekekhez, hogy megismerjék a jogaikat, és támogassa őket véleményük biztonságos kifejezésében. De szól a felnőttekhez is, hogy bevonják a gyerekeket az őket érintő kérdésekbe, odafigyeljenek a gyerekek nézőpontjára, és úgy tudjanak együttműködni velük, hogy az eredményes, biztonságos és etikus legyen. A program támogatja a gyerekek részvételével történő kutatásokat, projekteket, és bevonja a gyerekeket az alapítvány szakmai munkájába is – hiszen róluk gondolkodni csak velük érdemes.

Miért fontos?

Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye szerint egy gyereknek joga van ahhoz, hogy minden őt érintő ügyben figyelembe vegyék a véleményét. A felnőtteknek pedig elég információt és lehetőséget kell biztosítaniuk ahhoz, hogy ezt kialakíthassák és kifejezhessék, akár egyénileg, akár közösen. A gyerekek bevonása erősíti a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét és felelősségvállalását, és segíti a demokratikus értékek kialakulását. Jobb döntésekhez vezet, mert a gyerekekkel közös gondolkozás hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldásokat eredményez az őket érintő kérdésekben.

Mit teszünk?

A program 2017-ben indult, hogy – hazánkban az elsőként – a gyerekekkel közösen dolgozzunk a gyerekek jogainak képviseletén. Ekkor már egy éve dolgoztunk a Yelon programban résztvevő diákönkéntesekkel, de egyrészt szerettünk volna az alapítvány bővülő tevékenységeiben is helyet adni a gyerekek véleményének; másrészt célul tűztük ki, hogy mások is figyelembevegyék azt, ha gyerekekkel dolgoznak vagy hozzájuk szólnak.

kovet_program.png

 

1. Felnőtteket célzó tevékenységek

Tájékoztató anyagokat készítünk

 • A program során tájékoztató és szakmai anyagokat készítünk a gyerekek véleményének figyelembevételéről. 
 • Az adományboltban elérhető figyelemfelhívó anyagaink útmutatót adnak például a gyerekek részvételével történő események, médiaszereplések, és szervezeti munka kialakításához. 
 • Szakmai anyagainkban bemutatjuk, miért éri meg a gyerekeket bevonni az őket érintő kérdésekbe; milyen szerepe van ennek a gyerekek fejlődésére, a közösségekre, a társadalomra; milyen etikai szempontoknak kell megfelelni és hogyan lehet ennek eleget tenni. 
 • A gyermekjogi és pszichológiai háttér megismertetése során elhozzuk a nemzetközi szakirodalom és gyakorlat legfontosabb eredményeit, kutatásait.

Képviseljük a gyerekek részvételi jogát

 • Érdekérvényesítő munkánk célja, hogy a döntéshozók, szakemberek és általában a felnőttek jobban odafigyeljenek a gyerekek véleményére. 
 • Támogatjuk a gyerekek részvételét az ENSZ Gyermekjogi egyezményének és az Európa Tanács Lanzarote Egyezményének végrehajtásáról szóló jelentéstételben; 
 • Kutatásokkal, szakmai jelentésekkel segítjük a döntéshozók és szakemberek bizonyítékon alapuló munkáját.
 • Szemléletformáló projekteket indítunk, hogy ne használják a gyerekeket politikai vagy kereskedelmi célok eléréséhez, és a társadalom érzékenyebb legyen a gyerekek valódi részvétele és használata közötti különbségre. 
 • Diákönkénteseinkkel, a Gyermekjogi Követekkel közösen a médiában és szakmai konferenciákon állunk ki a gyerekek jogai és véleménye mellett.

Tanácsadást nyújtunk

 • Tanácsadást nyújtunk azoknak a szervezeteknek és személyeknek, akik gyerekekkel dolgoznak, vagy céljaik eléréséhez fontosnak tartják a gyerekek véleményének megkérdezését, bemutatását. 
 • A hozzánk forduló hazai és nemzetközi partnereket abban segítjük, hogy a gyerekek szerepvállalása és felnőttekkel való együttműködése eredményes, biztonságos és etikus legyen. 
 • Módszertani anyagok kidolgozásával, tanácsadással, képzésekkel támogatjuk például a média munkatársait, a diákokat foglalkoztató szervezeteket, vagy a gyerekek megkérdezését, bevonását tervező kutatókat, hogy a gyerekek tudását és tapasztalatait a lehető legnagyobb mértékben felhasználják, miközben védett kereteket biztosítanak számukra.
 • A gyerekeknek szóló terméket készítő vagy az ő jogaikat támogató szervezetek számára gyermekkonzultációkat végzünk, hogy az ő szempontjaikat még időben beépíthessék.​

2. Gyerekeket célzó tevékenységek

 

Tájékoztatjuk a gyerekeket a jogaikról, az őket érintő kérdésekről 

 • A valódi részvétel alapja, hogy a gyerekek megfelelő információkhoz jussanak, és azok alapján alakíthassák ki saját véleményüket, dönthessenek részvételükről.
 • Gyerekbarát anyagokat (kiadványokat, videókat, grafikákat, online tartalmakat) készítünk a kamaszoknak, melyben megismerhetik jogaikat és a korosztályukat érintő kérdéseket. 
 • Kiadványaink segítséget nyújtanak nekik abban, hogyan bánhatnak velük, ha felnőttekkel dolgoznak, mire figyeljenek, ha szerepet vállalnak egy műsorban vagy egy szervezetnél, vagy ha részt vesznek egy tüntetésen. 
 • Egyes projektek keretében iskolai foglalkozásokat is tartunk Gyermekjogi Követeink részvételével. 

Bevonjuk a gyerekeket

 • Kampányolunk azért, hogy minél több gyerek vegyen részt az olyan nemzetközi vagy hazai felmérésekben, konzultációkon, amikor véleményük elmondásával hatással lehetnek az életüket alakító döntéshozatalra. 
 • Bevonjuk a gyerekeket olyan nemzetközi, szakmai oldalak fejlesztését megelőző kutatásokba és egyeztetésekbe, amelyeknek korábban sosem volt része a gyerekek véleményének a figyelembevétele (pl. a gyerekbarát igazságszolgáltatás területén). 
 • Konzultációkat szervezünk gyerekeknek szóló felületek, tartalmak, játékok tesztelése céljából.

Gyerekekkel közösen dolgozunk

 • Munkánkba közvetlenül is bevonjuk a gyerekeket. 
 • A Gyermekjogi Követek az Alapítvány 14-18 éves önkéntes csapata, a gyermekjogok fiatal képviselői. 2017 óta heti rendszerességgel dolgoznak az Alapítvány munkatársaival, hogy jobb hely legyen Magyarország a gyerekeknek. 
  • Tapasztalati szakértőként részt vesznek az alapítvány szakmai egyeztetésein
  • Felhívják kortársaik figyelmét a jogaikra
  • Tévében, rádióban, konferenciákon állnak ki a gyerekek jogaiért
  • Segítik a gyerekek véleményének összegyűjtését és bemutatását a gyermekjogok érvényesüléséről szóló hazai és nemzetközi jelentésekben
  • Saját Instagram oldalukon és a Yelonon írnak a kortársaik számára érdekes gyerekjogi kérdésekről