Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

Az Egyezségokmányban felsorolt jogok három kategóriába sorolhatók: egyes jogok abszolút jogok, melyek korlátozása, az azoktól való eltérés nem lehetséges; bizonyos jogok esetében az Egyezségokmány enged eltérést vagy korlátozást; a harmadik kategóriába pedig a felsorolt, nem abszolút emberi jogok tartoznak. 

A dokumentum által nevesített jogok:

1. abszolút, korlátozhatatlan jogok: élethez való jog, a halálbüntetés kivételével (6.cikk); kínzás és kegyetlen, embertelen, megalázó elbánás tilalma (7. cikk); orvosi vagy tudományos kísérleteknek való, nem önkéntes alávetés tilalma (7. cikk); rabszolgaságtól, szolgaságtól való mentesség (8. cikk, 1. és 2. bek.); szerződéses kötelezettségek teljesítésének képtelensége okán való letartóztatás tilalma (11. cikk); büntető jogszabályok visszamenőleges hatályának tilalma(15. cikk); jogképesség kétségbevonhatatlansága (16. cikk); gondolat-, vallás- és lelkiismereti szabadság (18. cikk, 1. és 2. bek.)

2. abszolút, de a nemzet létét fenyegető és hivatalosan kihirdetett szükségállapotban (rendkívüli vagy hadiállapot) korlátozható jogok: kényszer- és kötelező munka tilalma (8. cikk, 3. bek.); letartóztatottak jogai (10. cikk); bírói eljárások egyes garanciális jogai, kivéve a tárgyalás nyilvánosságát (14. cikk); magánélet védelme (17. cikk); család védelme, házasságkötéshez való jog (23. cikk); gyermeket megillető védelemhez való jog (24. cikk); törvény előtti egyenlőség (26. cikk); nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek jogai (27. cikk)

3. jogok, melyeket az állam meghatározott feltételekkel és módokon korlátozhat: személyes szabadság védelme (9. cikk); mozgásszabadság joga, ország elhagyásának joga, hazatérés joga (12. cikk); külföldi tartózkodása az állam területén (13. cikk); bírói tárgyalások nyilvánossága (14. cikk); vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának szabadsága (18. cikk, 3. bek.); véleménynyilvánításhoz való jog (19. cikk); gyülekezési jog (21. cikk); egyesülési jog (22. cikk); közéletben való részvétel joga (25. cikk)
 

International Covenant on Civil and Political Rights
Témája, tárgyköre: 
Általános emberi jogi dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1966
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1976. évi 8. tvr.
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
2., 3., 6., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 23., 24. cikk