Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről

Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről

A dokumentum a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölése érdekében született, hogy előmozdítsa és segítse az emberi jogok és alapvető szabadságjogok egyetemes tiszteletben tartását és biztosítását mindenki számára fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való különbség nélkül.

Definiálja a „faji megkülönböztetés" kifejezés fogalmát, rögzíti az egyezmény tárgyi és alanyi hatályát. Az egyezményben részes államok kijelentik, hogy tartózkodnak faji megkülönböztetésen alapuló gyakorlatok vagy cselekmények kezdeményezésétől, ennek érdekében felülvizsgálják jogszabályaikat és politikájukat, a faji megkülönböztetés megfelelő eszközökkel történő megszüntetésére törekednek, és az egyezmény céljainak elérése érdekében hatékony intézkedéseket hoznak.

Vállalják ezen kívül, hogy a faji megkülönböztetés valamennyi formáját eltiltják és kiküszöbölik, továbbá a fajra, színre, illetve nemzetiségi vagy etnikai származásra való különbség nélkül mindenki számára biztosítják a jogot a törvény előtti egyenlőséghez. Hatékony intézkedésekre van szükség különösen az oktatás, nevelés, kultúra és tájékoztatás területén abból a célból, hogy a faji megkülönböztetésre vezető előítéleteket leküzdjék, és a nemzetek és a faji vagy etnikai csoportok közötti megértést, türelmességet és barátságot előmozdítsák.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Témája, tárgyköre: 
Faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1965
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1969. évi 8. tvr.