Nem állami oktatási intézménybe jár a gyermekem. Eltérő szabályok vonatkoznak rá? - Gy.I.K. a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványon

Nem állami oktatási intézménybe jár a gyermekem. Eltérő szabályok vonatkoznak rá?

Függetlenül attól, hogy ki a fenntartója az iskolának, az iskola közösségének (diákoknak, tanároknak, személyzetnek) a védelmét és jogait garantálnia kell. Az alapítványi, illetve egyházi fenntartású intézményekre is vonatkoznak az alapvető jogszabályok:

  1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 21.§, 22.§, 23.§, 83.§, 84.§ 85.§
  2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet (R.) 157.§, 158.§, 159.§
  3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet