Menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény és jegyzőkönyv (Menekültügyi Egyezmény)

Menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény és jegyzőkönyv (Menekültügyi Egyezmény)

A dokumentum (megerősítve azt az elvet, mely szerint az alapvető jogok és szabadságok az embereket megkülönböztetés nélkül illetik meg) a menekültek helyzete nemzetközi szabályozásának egységesítése, védelmük kiterjesztése és a menedéknyújtás kielégítő rendezése mikéntjének rendezése érdekében született. Meghatározza, kit nevezünk menekültnek, rögzíti mind a menekültek, mind a menekülteket befogadó államok kötelezettségeit (utóbbiak közé sorolható például: a megkülönböztetés tilalma, a szabad vallásgyakorlás biztosítása). Rendezi ezen kívül a menekültek jogi helyzetét személyi állapotuktól ingó és ingatlan tulajdon megszerzéséig, az egyesülés vagy a bírósághoz való fordulás jogáig. Szabályozza, miként végezhetnek a menekültek az adott államban kereső foglalkozást, foglalkozik egyes jóléti kérdésekkel is (pl. lakhatás, segélyezés). Megállapítja, hogy ezek megvalósulásához milyen államigazgatási lépések szükségesek. 

Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees
Témája, tárgyköre: 
Menekültekkel vagy migránsokkal foglalkozó dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1951
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1989. évi 15. tvr
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
1. cikk: A "menekült" fogalmának meghatározása; 3. cikk: Megkülönböztetés tilalma; 4. cikk: Vallás, 12. cikk: Személyi állapot; 17. cikk: Fizetett munkavállalás; 22. cikk: Közoktatás; 23 cikk: Állami segély; Függelék: 2. bekezdés