A gyermekjogok képviselete - Hintalovon

A gyermekjogok képviselete

A gyermekjogok képviselete az angol advocacy kifejezés megfelelője, és azt jelenti, hogy alapítványunk mindent megtesz azért, hogy a döntéshozók, politikusok, közéleti szereplők és a teljes magyar társadalom gyermekjogokkal kapcsolatos érzékenységét növelje, és segítse a gyermekjogok jobb érvényesülését.

A gyermekjogok képviseletének színterei munkánk során:

1. Lobbitevékenység

A cél az, hogy a jogalkotókat és a politikai döntéshozókat folyamatosan a gyermekjogok figyelembevételére és érvényesítésére ösztönözzük, és ezek betartását számon is kérjük tőlük mind elvi kérdésekben, mind pedig konkrét ügyekben.

A lobbitevékenységünkre példa a gyerekekkel szembeni szexuális erőszak elleni fellépésről szóló petíciónk, amit több mint 4000 magánszemély és több mint 30 szervezet támogatott aláírásával.

2. Egyedi ügyekben nyújtott képviselet

Az alapítvány önálló programot hozott létre erre a célra. A Gyermekjogi Központ jogi tanácsadással és a gyemrekjogok érvényesülését segítő kapcsolódó szolgáltatásokkal segít konkrét ügyekben. A szolgáltatás gyerekközpontú, ami ebben az esetben az jelenti, hogy a központ a gyerek érdekeire összpontosít, nem pedig az alapítványt megkereső felet képviseli.

3. Társadalmi érzékenyítés

A gyermekjogok a magyar társadalom és a döntéshozók szemében sokszor a gyerek túlzott „kényeztetésének” tartozékai. Alapítványunk  feladatának érzi, hogy rávilágítson és szélesebb körben elfogadottá tegye azt, hogy a gyermeki jogok érvényesülése a gyermeki szükségletek teljesülésének feltétele. A gyermekjogok érvényesülése ahhoz járul hozzá, hogy a gyerekből testileg, lelkileg egészséges, jogkövető és öntudatosan jogérvényesítő felnőtt váljon, aki saját képességeit a lehető legmagasabb szintre fejlesztheti. A társadalom érzékenyítésére az alapítvány munkatársai által készített tanulmányok, cikkek, előadások, képzések szolgálnak.

arc_plakat_gyermekjogok_hintalovon.png

4. Szakmai munka

Kutatások, vizsgálatok, jelentések, publikációk – a gyermekjogokról szóló szakmai anyagaink elsősorban a gyerekneveléssel, gyermekvédelemmel foglalkozó és az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek érzékenyítését célozzák.