A fegyveres erők vagy fegyveres csoportok kötelékébe tartozó gyermekekről szóló elvek és iránymutatások („Párizsi elvek”)

A fegyveres erők vagy fegyveres csoportok kötelékébe tartozó gyermekekről szóló elvek és iránymutatások („Párizsi elvek”)

A dokumentum az 1997-ben elfogadott, a gyermekek fegyveres erők által való toborzásának megelőzését célzó „Fokvárosi elvek” nyomán jött létre az UNICEF kezdeményezésével. Fő célkitűzése megakadályozni a gyermekek fegyveres csoportok által történő, törvénytelen kihasználását, illetve toborzását. További céljai között szerepel kivívni az ilyen helyzetbe kerülő gyermekek szabadon engedését, támogatni a társadalomba történő re-integrációjukat, valamint a lehető legnagyobb mértékű védelem biztosítása számukra.

A dokumentum felhívja továbbá a figyelmet a globális együttműködés szükségességére és a meghatározott irányelvek tagállamok részéről történő implementálására. A résztvevőket preventív tervek kidolgozására készteti, melyek a gyermekek védelmének és jólétének elősegítését szolgálják. Az elvek és iránymutatások államok, emberi jogi szervek, nemzeti és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb kormányközi szereplők viselkedését egyszerre kívánják szabályozni. Tartalmazza különböző, releváns fogalmak magyarázatát, végül pedig a különböző programok megvalósulásának ellenőrzését taglalja, valamint rámutat arra, hogy fontos, hogy a gyermekek tájékoztatást kapjanak a rendelkezésükre álló segítséggel kapcsolatban, melyben diszkriminációmentesen, nemtől, kortól, származástól, politikai és vallási meggyőződéstől, illetve a fegyveres csoportokba való beépülésük mértékétől függetlenül részesülhetnek. 
 

The Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups (“The Paris Principles”)
Témája, tárgyköre: 
Fegyveres konfliktusban résztvevő gyermekekkel foglalkozó dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
2007
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény