Fakultatív jegyzőkönyv a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményhez kapcsolódó panaszmechanizmusra

Fakultatív jegyzőkönyv a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményhez kapcsolódó panaszmechanizmusra

Jelen előírások lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy panasszal fordulhassanak az ENSZ Gyermekjogi Bizottságához, mindazonáltal azt is elismerik, hogy a gyermekeknek (a felnőttekhez hasonlóan) jogukban áll nemzetközi emberi jogi testületekhez fordulni, ha ezt körülményeik valóban megkövetelik. Ennek köszönhetően növekszik a nemzetközi rendszer részét képező emberi jogi testületek hozzáférhetősége a közösség számára, mely jelentős előrelépésként értékelhető a gyermekjogok védelmének a terén. 

A dokumentum bármely tagállam számára szabadon aláírható, amely szintén aláírta és ratifikálta a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt vagy egyéb (a gyermekek áruba bocsátását, a gyermekpornográfiát és -prostitúciót, valamint a gyermekek fegyveres konfliktusokba történő bevonását illető) fakultatív jegyzőkönyvek közül kettőt.

A dokumentum megerősít továbbá, hogy a Gyermekjogi Bizottságnak mindig a gyermek legfőbb érdekét szem előtt tartva kell eljárnia. A tagállamnak pedig gondoskodnia kell arról, hogy a joghatósága alá tartozó egyének jogai ne sérüljenek, és ne váljanak semmiféle rosszindulatú vagy erőszakos elbánás áldozatává a Gyermekjogi Bizottsággal való interakcióik miatt. A Bizottsággal történő kapcsolatfelvételnek minden esetben írásos formában, névvel ellátva kell zajlania. A Bizottság által hozott döntések ismeretében a tagállam hat hónapon belül továbbíthatja észrevételeit válaszlevél formájában a testület részére. A Bizottság felelőssége pedig kétéves terminusonként jelentést készíteni az ENSZ Közgyűlés számára, melyben részletes leírást ad az aktuális időszakban végzett tevékenységéről. Ezen kívül kizárólagos hatáskörrel rendelkezik azokban az esetekben, melyek a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény hatálya alá tartozó jogok sérülésével járnak a tagországok területén.
 

ptional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure
Témája, tárgyköre: 
Általános gyermekjogi dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
2012
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény