ENSZ Közgyűlés határozata a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, a legalsó korhatárról és a házasságkötések anyakönyvezéséről

ENSZ Közgyűlés határozata a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, a legalsó korhatárról és a házasságkötések anyakönyvezéséről

A dokumentum kiemeli, hogy a család minden társadalom alapegysége, és rögzíti, hogy (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikkével összhangban) a törvényes házasságnak a két fél beleegyezésén kell alapulnia. Az államoknak meg kell állapítaniuk egy minimum korhatárt, amely alatt törvényes házasságkötés nem lehetséges. Ez a korhatár nem lehet alacsonyabb, mint a 15. életév. Minden megkötött házasságot hivatalosan is anyakönyvezni kell egy arra kompetens testület által. 

Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1965
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
Principle II