ENSZ Közgyűlés határozata által elfogadott ENSZ minimumszabályok a szabadságelvonással nem járó intézkedésekről 45/110. („Tokiói Szabályok”)

ENSZ Közgyűlés határozata által elfogadott ENSZ minimumszabályok a szabadságelvonással nem járó intézkedésekről 45/110. („Tokiói Szabályok”)

1. Általános alapelvek E dokumentum képezi alapját a szabadságelvonással nem járó intézkedésekre vonatkozó szabályoknak az által, hogy szélesebb körű betekintést enged a bűnügyi igazságszolgáltatás szférájába a közösség számára, kiemelt figyelmet fordítva a bűnelkövetőkkel való bánásmódra. A tagállamoknak saját jogrendszerükben, önállóan is szabályozniuk kell a szabadságelvonással nem járó intézkedéseket a bebörtönzések számának csökkentése érdekében. A szabályok valamennyi, bírósági eljárásban érintett személyre egyaránt alkalmazandók származástól, nemtől, kortól, bőrszíntől, anyanyelvtől, illetve vallási és politikai hovatartozástól függetlenül. A szabadságelvonással nem járó intézkedések alkalmazását törvény által kell előírni, meghatározásukkor pedig a bűntény természete és súlyossága mellett az elkövető szociális hátterét, az elítélés okát, valamint az áldozat jogait is figyelembe kell venni. A bűnelkövetők bűnügyi nyilvántartását szigorúan bizalmas dokumentumként kell kezelni, mely nem kerülhet harmadik fél birtokába. A szabályokat a fogvatartottakkal kapcsolatos minimális elvárásokat tartalmazó szabályokkal, Az ENSZ fiatalokkal kapcsolatos kötelező minimumszabályaival és egyéb, a nemzetközi közösség által elfogadott emberi jogi egyezményekkel összhangban kell értelmezni.

2. Tárgyalás előtti szakasz Előzetes letartóztatáshoz csak végső esetben lehet folyamodni, mindig szem előtt tartva az emberi méltósághoz való jogot. Abban az esetben, ha mégis ennek az alkalmazására kerül sor, a gyanúsított számára biztosítani kell a bírósághoz vagy egyéb kompetens testülethez való fordulás jogát.

3. Eljárási szakasz Szociális érintettség fennállása esetén a bíróság egy objektív és elfogulatlan nyilatkozatban közzéteheti az eljárás egyes részleteit, melyek relevánsak lehetnek a közösség számára. A törvényhozó testületnek szabadságelvonással nem járó intézkedések széles skálája áll rendelkezésére, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek lehetővé teszik a bűnözők társadalomba történő újraintegrálását, az áldozatok érdekeit szem előtt tartva.

4. A döntéshozatalt követő szakasz A testületnek az előző részben leírtak szerint kell cselekednie.

5. A szabadságelvonással nem járó intézkedések implementálása A felügyelet követendő alapelveinek fő célja, az egyén társadalomba való integrálása. A szabadságelvonással nem járó intézkedések időtartama nem haladhatja meg a felelős testület által előírtakat. Ha az elkövető egyén mentális problémákkal küzd, ellátását professzionális szakemberek segítségével kell végezni, esettanulmányt kell róla készíteni.

6. Személyzet A személyzet felfogadásának minden politikai, vallási, nyelvi, faji és egyéb megkülönböztetéstől mentesen kell történnie. A szabadságelvonással nem járó intézkedések meghozatalához tapasztalt, professzionális egyéneket kell alkalmazni, akik feladatuk megkezdése előtt speciális képzésben részesülnek. Munkájuk minőségének biztosítása érdekében megfelelő bérezésben kell őket részesíteni.

7.  Önkéntesek és egyéb közösségi források A közösség jelentős erőforrás, ezért mindenképp ki kell használni a benne rejlő lehetőségeket, és ennek érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, melyek elősegítik az együttműködést. Az önkénteseket rátermettségük és egyéni készségeik alapján kell kiválasztatni.

8. Kutatás, tervezés, politika kialakítás, értékelés A kutatást és a tervezést a bűnügyi igazságszolgáltatás szerves részeként kell tekinteni, továbbá meg kell teremteni a kapcsolatot a szabadságelvonással nem járó intézkedések szempontjából releváns szervezet között regionális és nemzetközi szinten egyaránt.

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)
Témája, tárgyköre: 
Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1990
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény