ENSZ Közgyűlési határozat a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”)

ENSZ Közgyűlési határozat a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”)

1. rész: Általános alapelvek: A tagállamoknak saját érdekeik mellett a fiatalkorúak és családjuk jólétének biztosítását is szem előtt kell tartaniuk, illetve gondoskodniuk kell az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről. A szabályok minden fiatalkorú bűnözőre egyaránt érvényesek származástól, nemtől, bőrszíntől, anyanyelvtől, vallási és politikai meggyőződéstől függetlenül. Büntetés kiszabásakor, az ügy súlyossága mellett, az elkövető személy élethelyzetét, szociális hátterét is figyelembe kell venni, s ennek ismeretében, arányosan kell eljárni. Mindezek mellett, fontos a fiatalkorúakat megillető jogok garantálása az eljárás valamennyi szakaszában. (pl. hallgatáshoz való jog, szülő/gondviselő jelenlétéhez való jog, nyilvánosság joga) A szabályzat az egyéb nemzetközileg elismert, egyetemes emberi jogi nyilatkozatokkal összhangban értelmezendő. 

2. rész: Kivizsgálás és döntéshozatal: Egy fiatalkorú letartóztatása esetén a rendőrségnek azonnal értesítenie kell a szülőket vagy gondviselőket, amellett, hogy a fiatalkorút jogi státusza tiszteletben tartásának megfelelő elbánásban részesítik. A rendőröknek kiemelkedő szerepük van az ifjúkori bűnözés megelőzésében, így ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni az ebből eredő feladataiknak, fontos, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. A fejezet továbbá azt is kiemeli, hogy a bírósági tárgyalás előtt és közben a fogvatartás csak mint végső megoldás alkalmazható.

3. rész: Megítélés és elhelyezés: A fiatalkorú bűnözők ügyében a lehető leghozzáértőbb testületnek kell eljárnia és a tárgyalás során őt igazságos elbánásban kell részesítenie, melynek egyik jelentős eleme az ártatlanság vélelme. Mindezek mellett a fiatalok folyamodhatnak jogi tanácsadásért, és szüleik vagy gondviselőik is jelen lehetnek az eljárás közben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a halálbüntetés, és a fizikális bántalmazás semmilyen, fiatalkorúak által elkövetett bűntény szankcionálásaként nem hajtható végre. Minden ügy azonnali eljárást és jól képzett szakemberek részvételét igényli. A fejezet végén pedig foglalkozik a dokumentum a gyermekek intézményben történő elhelyezésének problémájával is. 

4. rész: Nem intézmény által történő elbánás: A fejezet a fiatalkorúak nem intézmény által történő elhelyezését taglalja, különös figyelmet fordítva az állam és a felelős intézmények viszonyára. A tagállamoknak törekedniük kell a fiatalok széles körű rehabilitációjának támogatására, és arra, hogy az elhelyezés a leghozzáértőbb bizottság rendeletinek alapján történjen. 

5. rész: Intézmény általi elbánás: Az intézmények általi ellátásnak a fiatalok társadalomba történő újra beilleszkedését kell elősegítenie, a felnőtt fogvatartottak káros hatásaitól mentesen. Az e szabályzatban foglaltak, a Fogvatartottakkal kapcsolatos minimális elvárási szabályokkal összhangban alkalmazhatóak. A fejezet kitér arra is, hogy a fiatalkorúaknál a feltételes szabadságra bocsátásnak olyan hamar meg kell történnie, amilyen hamar csak lehet. 

6. rész: Kutatás, tervezés, politika kialakítás és értékelés: A hatékony tervezés és politika formálás érdekében, minden szükséges kutatást támogatni kell. A kapott eredményekre, várható trendekre jelentős figyelmet kell fordítani és rendszeresen dokumentálni kell őket a kutatás eredményessége végett. 
 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („Beijing Rules”)
Témája, tárgyköre: 
Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1985
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.