ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács Iránymutatásai a gyermekkorú áldozatokra és a bűncselekmények tanúira vonatkozó igazságszolgáltatásokról

ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács Iránymutatásai a gyermekkorú áldozatokra és a bűncselekmények tanúira vonatkozó igazságszolgáltatásokról

Az iránymutatások által kitűzött célok: a gyermekkorú áldozatokat illető jogok tiszteletben tartásának elősegítése, az ehhez szükséges politika kialakítása, valamint útmutatás a szakértők és egyéb fiatalkorú áldozatokkal és szemtanúkkal foglalkozó egyének számára. Az iránymutatásokat, a gyermeki lét törékenységét és védelmét szem előtt tartva dolgozták ki. Amint azt több nemzetközi okmány is megerősíti, az alábbi alapelvek kiemelt figyelmet igényelnek: méltóság (minden gyermek egyedi és értékes emberi lény); diszkriminációmentesség (valamennyi gyermeket igazságosan és egyenlőként kell kezelni); minden esetben úgy kell eljárni, hogy az a gyermek legfőbb érdekét szolgálja; minden gyermeknek jogában áll szabadon hangot adni véleményének. Az iránymutatások definíciókat adnak a dokumentum tárgyának megértéséhez elengedhetetlen fogalmakról, így arról is, mit értünk gyermekkorú áldozatok és szemtanúk alatt.

A méltóságteljes és könyörületes elbánáshoz való jogról írva kiemeli, hogy a gyermekkorú áldozatokat és bűncselekmények szemtanúit gyengéd, segítőkész törődésben kell részesíteni az igazságszolgáltatási eljárás valamennyi szakaszában, figyelembe véve személyes környezetüket is. Amennyire csak lehet, minimalizálni kell a gyermekek életébe való beavatkozásokat. A diszkriminációtól való védelem joga körében megállapítja, hogy a gyermeket teljes értékű szemtanúként kell kezelni, akire a többi szemtanúval azonos szabályok vonatkoznak. Biztosítani kell továbbá számukra a faji, nemi, anyanyelvi, vallási, politikai és nemzeti alapon történő hátrányos megkülönböztetéstől való védelmet.

A gyermekkorú áldozatoknak és szüleiknek vagy gondviselőiknek az igazságszolgáltatási rendszerrel való kapcsolatba kerülés első pillanatától kezdődően az eljárás teljes időtartamán keresztül kellő és gyors információellátásban kell részesülniük meghatározott körülményeket illetően. A szakembereknek pedig minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a vélemény kinyilvánításának jogát a gyermekkorú áldozatok és szemtanúk számára az eljárás során. Szakszerű támogatást kell részükre nyújtani, melynek célja a gyermekek szükségleteinek kielégítése, és ezáltal az eljárásban való hatékony részvétel megteremtése.

A gyermek magánéletének védelme elsődleges fontosságú. A szakembereknek meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a nyomozás, kivizsgálás és ítélethozatal során fellépő nehézségek elkerüléséért, illetve a gyermekek védelmezéséért, miközben a lehető legkifinomultabban és gyengéden bánnak velük. Ha a fiatal áldozat vagy szemtanú biztonsága veszélyben forog, akkor azt azonnal jelezni kell a megfelelő hatóságoknak, és fokozottan kell ügyelni a gyermek védelmére az igazságügyi eljárást megelőzően, annak során és azt követően is.

Az iránymutatások kiemelik a jóvátételhez való jogot: amennyiben lehetséges, támogatni kell a gyermekkorú áldozatokat és szemtanúkat a társadalomba történő reintegráció érdekében. A gyermekkorú áldozatokkal és szemtanúkkal foglalkozó szakemberek számára biztosítani kell a megfelelő oktatást és információkat feladatuk hatékony ellátása érdekében. A tárgykör továbbá államok közötti és egyes államon belüli szektorok közötti együttműködést is igényel. Jelen iránymutatások megfelelő alapul szolgálnak a hozzáértők számára az e területen való törvények létrehozásához. Mindazonáltal rendszeres egyeztetésre és közös értékelésre, megbeszélésre is szükség lehet az igazságszolgáltatásban részt vevő szervek és szakértők között.

United Nations Guidelines on Justice in matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res 2005/20)
Témája, tárgyköre: 
Gyermekbarát igazságszolgáltatás elősegítése érdekében hozott dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
2005
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény