Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről

Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről

Az Egyezmény megfogalmazza: minden ember szabadnak, valamint a méltóság és a jogok szempontjából egyenlőnek született, mindenfajta megkülönböztetés nélkül – ide értve a nemek közötti megkülönböztetést is. Mindenkit megillet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában felsorolt összes jog és szabadságjog.

Kimondja, hogy a nőnek az utódok létrehozásában játszott szerepe nem lehet hátrányos megkülönböztetés alapja, a gyermekek nevelése megköveteli a felelősség megosztását a férfiak és a nők, valamint a társadalom egésze között. Az Egyezmény meghatározza, mi értendő „nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés (diszkrimináció)” alatt. A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő jogszabályokat és más szükséges intézkedéseket fogadnak el a nőkkel szembeni mindenfajta megkülönböztetés megtiltása végett. Kötelesek minden intézkedést megtenni, hogy megszüntessék mindazokat az előítéleteket, szokásokra alapozott és egyéb gyakorlatokat, amelyek bármelyik nem alsóbbrendűségének vagy felsőbbrendűségének elképzelésén nyugszanak.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Témája, tárgyköre: 
Nőkkel szembeni diszkriminációról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1979
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1982. évi 10. tvr. (kiegészítő jegyzőkönyve: 2001. évi LX.tv)
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
7., 9., 10., 11., 16. cikk