Egyezmény a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról

Egyezmény a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról

Az Egyezmény a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatra vonatkozó különböző javaslatokat tartalmazza. 18 éven aluliakat valamely iparvállalat csak akkor foglalkoztathat, ha alapos orvosi vizsgálat alkalmasnak találta őket a tervezett munkakörre, gyermek vagy 18. évén aluli személy foglalkoztatását pedig csak akkor lehet folytatni, ha az orvosi vizsgálatot egy évet meg nem haladó időközökben megismétlik. Az egyezmény szabályozza, ki végezheti el az orvosi vizsgálatot. A vizsgálatról munkaköri alkalmasságot tanúsító okmányt kell kiállítani. A végzett munkára való alkalmasságot 18 éves korig; olyan munkák esetén, amelyek az egészség szempontjából fokozott kockázattal járnak, legalább 21 éves korig meg kell követelni.

Convention concerning Medical Examination for Fitness for Employment in Industry of Children and Young Persons (No. 77)
Témája, tárgyköre: 
Gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ILO
Az elfogadás éve: 
1946
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
2000. évi XLIX. Tv
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
2-6. cikk