Egyezmény a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról

Egyezmény a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról

Az Egyezmény szerint alapos orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni a 21. évnél fiatalabbakat bányában történő föld alatti alkalmazásuk és munkájuk előtt. Az orvosi vizsgálatot később 12 hónapnál nem hosszabb időszakonként meg kell ismételni. A vizsgálatot csak arra feljogosított, szakképzett orvos végezheti, és a vizsgálat megtörténtét igazolni kell. Az egyezményben részes tagállamok kötelezettsége, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket és megfelelő ellenőrző rendszert működtessenek, amely alkalmas arra, hogy felügyelje a rendelkezések betartását.

Convention concerning Medical Examination of Young Persons for Fitness for Employment Underground in Mines (No. 124)
Témája, tárgyköre: 
Gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ILO
Az elfogadás éve: 
1965
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
2000. évi LXIII. Tv