Egyezmény az anyaság védelméről (1952. évi módosított egyezmény felülvizsgálata) | Hintalovon

Egyezmény az anyaság védelméről (1952. évi módosított egyezmény felülvizsgálata)

Az Egyezmény vonatkozik minden foglalkoztatott nőre, ez alól munkavállalók csoportjait csak az Egyezményben meghatározott feltételekkel lehet kivonni. A dokumentum olyan kérdéseket szabályoz, mint a terhes vagy szoptató nők egészségének védelme, a szülési szabadság (melynek minimumát 14 hétben határozza meg), vagy a szabadság betegség vagy komplikáció esetén. Meghatározza továbbá, mely esetben biztosítandó a nőnek más pénzbeli juttatás, rendelkezéseket tartalmaz a juttatás módjára is. A nőnek a szülési szabadság végén jogában áll visszatérni ugyanabba a munkakörbe vagy egy azzal egyenértékű, ugyanúgy fizetett munkakörbe. Elbocsátása csak ez Egyezményben meghatározott feltételekkel történhet. Anyaság nem lehet megkülönböztetés forrása a foglalkoztatás során.

Convention concerning the revision of the Maternity Protection Convention (No. 183.)
Témája, tárgyköre: 
Nőkkel szembeni diszkriminációról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ILO
Az elfogadás éve: 
2000
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
2004. évi CXI. Tv