Egyezmény az anyaság védelméről (1952. évi módosított egyezmény felülvizsgálata)

Egyezmény az anyaság védelméről (1952. évi módosított egyezmény felülvizsgálata)

Az Egyezmény vonatkozik minden foglalkoztatott nőre, ez alól munkavállalók csoportjait csak az Egyezményben meghatározott feltételekkel lehet kivonni. A dokumentum olyan kérdéseket szabályoz, mint a terhes vagy szoptató nők egészségének védelme, a szülési szabadság (melynek minimumát 14 hétben határozza meg), vagy a szabadság betegség vagy komplikáció esetén. Meghatározza továbbá, mely esetben biztosítandó a nőnek más pénzbeli juttatás, rendelkezéseket tartalmaz a juttatás módjára is. A nőnek a szülési szabadság végén jogában áll visszatérni ugyanabba a munkakörbe vagy egy azzal egyenértékű, ugyanúgy fizetett munkakörbe. Elbocsátása csak ez Egyezményben meghatározott feltételekkel történhet. Anyaság nem lehet megkülönböztetés forrása a foglalkoztatás során.

Convention concerning the revision of the Maternity Protection Convention (No. 183.)
Témája, tárgyköre: 
Nőkkel szembeni diszkriminációról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ILO
Az elfogadás éve: 
2000
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
2004. évi CXI. Tv