Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities (No. 156)
Témája, tárgyköre: 
Nemek közötti egyenlőségről szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ILO
Az elfogadás éve: 
1981
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
1., 3., 5., 8. cikk