Az ENSZ (Közgyűlés) Milleniumi Nyilatkozata 55/2.

Az ENSZ (Közgyűlés) Milleniumi Nyilatkozata 55/2.

A 2000. szeptember 6–8. között New Yorkban tartott Millenniumi Csúcstalálkozón elfogadott Nyilatkozat a világ vezetőinek addigi legnagyobb összejövetelén részt vevő 147 állam- és kormányfő nyilatkozata. A vezetők azon konkrét célt tűzték maguk elé, hogy felére csökkentsék a nagy szegénységben élők számát, egészséges ivóvízről, illetve elemi oktatásról gondoskodjanak mindenki számára, visszaszorítsák a HIV/AIDS terjedését, illetve egyéb fejlesztési célokat valósítsanak meg. A nyilatkozat megnevez bizonyos, alapvető fontosságúnak nyilvánított értékeket, ezek: Szabadság; Egyenlőség; Szolidaritás; Tolerancia; A természet tisztelete; Közös felelősség. Külön címként nevesíti a béke és biztonság elérésének célját. Ebben többek között kimondja, hogy az ENSZ-t a béke és biztonság fenntartásában hatékonyabbá kell tenni, valamint tartalmazza a vezetők nyilatkozatát a terrorizmus elleni összefogás érdekében és együttes közreműködésüket a transznacionális bűnözés valamennyi formája elleni harcban. Külön címben szól a fejlődés és a szegénység megszüntetése érdekében meghozandó döntésekről. Támogatják a nemek közötti egyenlőséget és a nők felemelkedését, a szegénység, az éhínség és betegség elleni küzdelem hatékony módjait, és serkentik az igazán fenntartható fejlődést. A nyilatkozat tartalmazza ezen kívül a közös környezet megvédésének célját és a vezetők kötelezettségvállalását, hogy a demokrácia előmozdítását, a törvényesség megerősítését lehetővé tegyék.

United Nations Millennium Declaration
Témája, tárgyköre: 
Általános emberi jogi dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
2001
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény