Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Az Alapokmány szabályozza az ENSZ teljes szervezetének és főbb szerveinek működését, meghatározza, mely államok válhatnak az ENSZ tagjává. A dokumentumból fakadó kötelezettség az együttműködés előmozdításának, az államok közötti együttműködésnek a kötelezettsége, valamint a megkülönböztetés tilalmának abszolút jellege. Az Alapokmány tartalmazza a nemzetközi jog főbb elveit, a dokumentum és a szervezet működésének változásával a nemzetközi jog is folyamatosan fejlődik. Az Alapokmányban megfogalmazott legfontosabb elvek a következők: 

  • önrendelkezési jog 
  • emberi jogokra vonatkozó elvek 
  • szuverén egyenlőség 
  • kötelezettségek jóhiszemű teljesítésének követelménye 
  • nemzetközi viszályok békés rendezése 
  • erőszaktól és az azzal való fenyegetéstől való tartózkodás kötelezettsége 
  • tagállami segítség az ENSZ-nek és tartózkodási kötelezettség a szankciókkal sújtott állam megsegítésétől 
  • annak biztosítása, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében a nem tagállamok is elfogadják a fenti szabályokat 
  • a belügyekbe való beavatkozástól való tartózkodás az ENSZ részéről
Charter of the United Nations
Témája, tárgyköre: 
Általános emberi jogi dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1945
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1956. évi I. tv.
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
I. fejezet: Célok és elvek; XIV. fejezet: Nemzetközi Bíróság